Konsernregnskap
Firma: Rissa Kraftlag Sa Organisasjonsnr: 915420400
Postadresse: Postboks 38 Foretakstype: SA
7100 Rissa Etableringsdato: 07.08.1948
Besøksadresse: Antall ansatte: 44
7100 Rissa Bankforbindelse: SPAREBANKEN MIDT-NORGE
Telefon: 73859200 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 73859201
Aksjekapital: 1 902
Web-side: www.rissakraftlag.no  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 86.492.000 98.599.000 96.626.000 85.249.000
Andre inntekter 0 0 2.450.000
Driftsinntekter 86.492.000 98.599.000 96.626.000 87.699.000
Varekostnad -36.840.000 -54.589.000 -54.011.000 -39.887.000
Lønninger -28.901.000 -28.143.000 -26.578.000 -35.472.000
Lønn daglig leder 1..277.000 1.199.000 1.177.000 1.209.000
Avskrivning -5.439.000 -4.298.000 -3.557.000 -3.346.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.543.000 -8.222.000 -14.335.000 -9.798.000
Driftskostnader -83.723.000 -95.252.000 -98.481.000 -88.503.000
Driftsresultat 2.768.000 3.348.000 -1.854.000 -803.000
Finansinntekter 1.222.000 3.884.000 5.389.000 4.229.000
Finanskostnader -1.774.000 -1.648.000 -2.313.000 -1.540.000
Finans -552.000 2.236.000 3.076.000 2.689.000
Skattekostnad -1.000 -1.080.000 -98.000 262.000
Årsresultat 2.215.000 4.504.000 1.124.000 2.147.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 2.217.000 5.584.000 1.222.000 1.885.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0
Fast eiendom 95.896.000 74.931.000 61.461.000 52.187.000
Sum anleggsmidler 136.163.000 112.140.000 125.998.000 115.747.000
Varebeholdning 6.103.000 5.080.000 4.782.000 4.308.000
Kundefordringer 28.640.000 25.594.000 27.695.000 21.754.000
Andre fordringer 4.683.000 5.946.000 3.936.000 5.181.000
Kasse, bank 19.343.000 14.961.000 22.225.000 13.951.000
Sum omløpsmidler 78.752.000 71.750.000 73.554.000 63.973.000
Sum eiendeler 214.915.000 183.890.000 199.552.000 179.720.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 183.000 478.000 547.000 890.000
Sum immatrielle midler 2.704.000 2.820.000 2.705.000 2.727.000
Driftsløsøre 6.093.000 3.850.000 3.016.000 3.360.000
Sum varige driftsmidler 101.990.000 78.782.000 64.477.000 55.547.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.469.000 30.539.000 58.816.000 57.473.000
Sum investeringer 19.984.000 20.170.000 14.916.000 18.778.000
Sum opptjent egenkapital 110.125.000 108.674.000 105.632.000 104.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum egenkapital 120.378.000 118.877.000 114.373.000 112.899.000
Sum langsiktig gjeld 46.704.000 34.604.000 31.955.000 23.565.000
Gjeld til kredittinstitutt 23.171.000 0 27.783.000 18.116.000
Leverandørgjeld 7.090.000 11.563.000 12.143.000 8.551.000
Betalbar skatt 782.000 1.753.000 1.027.000 862.000
Skyldig offentlige avgifter 4.197.000 3.742.000 2.968.000 3.214.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.095.000 13.351.000 9.304.000 12.513.000
Sum kortsiktig gjeld 47.834.000 30.409.000 53.224.000 43.256.000
Sum gjeld og egenkapital 212.005.000 181.040.000 198.164.000 178.691.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 30.918.000 41.341.000 20.330.000 20.717.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 2.2 1.3 1.4
Soliditet 56.0 64.6 57.3 62.8
Resultatgrad 3.2 3.4 -1.9 -0.9
Rentedekningsgrad 1.6 2 -0.8 -0.5
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 1.9 3.9 1.8 1.9
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00