Konsernregnskap
Firma: Tore Olsen Holding AS Organisasjonsnr: 981251245
Postadresse: Sliperikleiva 20 Foretakstype: AS
4909 Songe Etableringsdato: 08.07.1999
Besøksadresse: Sliperikleiva 20
4909 Songe Bankforbindelse:
Telefon: Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Aksjekapital: 735 000
 
Beskrivelse 2021   2020 2019 2018
         
Resultat        
Salgsinntekter 60.036.000 54.328.000 63.051.000 58.859.000
Andre inntekter 1.065.000 637.000 487.000 108.000
Driftsinntekter 61.101.000 54.965.000 63.538.000 58.967.000
Varekostnad -29.278.000 -23.152.000 -24.182.000 -24.081.000
Lønninger -22.176.000 -23.975.000 -26.377.000 -23.044.000
Lønn daglig leder 0 0
Avskrivning -2.986.000 -2.712.000 -2.367.000 -2.399.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -4.341.000 -2.994.000 -8.082.000 -8.446.000
Driftskostnader -58.781.000 -52.833.000 -61.008.000 -57.970.000
Driftsresultat 2.321.000 2.133.000 2.529.000 996.000
Finansinntekter 507.000 402.000 425.000 407.000
Finanskostnader -23.000 -453.000 -521.000 -425.000
Finans 484.000 -51.000 -96.000 -18.000
Skattekostnad -470.000 -277.000 -442.000 -225.000
Årsresultat 2.334.000 1.805.000 1.991.000 754.000
Konsernbidrag 0 0
Resultat før skatt 2.805.000 2.082.000 2.433.000 978.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0
Fast eiendom 8.988.000 5.571.000 401.000 410.000
Sum anleggsmidler 28.350.000 19.234.000 9.545.000 9.997.000
Varebeholdning 24.529.000 26.950.000 23.863.000 17.520.000
Kundefordringer 10.324.000 5.993.000 10.821.000 9.586.000
Andre fordringer 547.000 319.000 413.000 211.000
Kasse, bank 32.163.000 37.063.000 28.906.000 29.439.000
Sum omløpsmidler 67.563.000 70.325.000 64.004.000 56.756.000
Sum eiendeler 95.913.000 89.559.000 73.549.000 66.753.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0
Sum immatrielle midler 578.000 943.000
Driftsløsøre 11.607.000 8.463.000 8.366.000 8.445.000
Sum varige driftsmidler 20.595.000 14.034.000 8.767.000 8.854.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.755.000 5.200.000 200.000 200.000
Sum investeringer 0 0
Sum opptjent egenkapital 77.582.000 73.790.000 44.655.000 43.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 196.000 0 0
Sum egenkapital 82.666.000 74.898.000 45.255.000 44.532.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 4.946.000 16.528.000 13.131.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Leverandørgjeld 2.625.000 977.000 3.583.000 1.576.000
Betalbar skatt 14.000 57.000 83.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 1.951.000 1.752.000 2.907.000 2.638.000
Utbytte -300.000 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.325.000 4.928.000 5.193.000 4.861.000
Sum kortsiktig gjeld 13.215.000 9.715.000 11.766.000 9.090.000
Sum gjeld og egenkapital 95.913.000 89.559.000 73.549.000 66.753.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 54.348.000 60.610.000 52.238.000 47.666.000
Likviditetsgrad 1 5.1 7.2 5.4 6.2
Likviditetsgrad 2 3.3 4.5 3.4 4.3
Soliditet 86.2 83.6 61.5 66.7
Resultatgrad 3.8 3.9 4 1.7
Rentedekningsgrad 100.9 4.7 4.9 2.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.8 4 2.1
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2021
Normal beretning
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00