Konsernregnskap
Firma: Ambita As Organisasjonsnr: 945811714
Postadresse: Postboks 2923 Solli Foretakstype: AS
0230 Oslo Etableringsdato: 24.09.1987
Besøksadresse: Dronning Mauds Gate 10 Antall ansatte: 74
250 Oslo Bankforbindelse: DNB NOR BANK ASA
Telefon: 24133500 Revisor: Ernst & Young AS
Telefaks: 23113931
Aksjekapital: 6 000 000
Web-side: /www.ambita.com/  
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 509.098.000 439.625.000 393.450.000 367.488.000
Andre inntekter -1.714.000 569.000 520.000 212.000
Driftsinntekter 507.384.000 440.194.000 393.970.000 367.700.000
Varekostnad -256.935.000 -244.271.000 -237.111.000 -224.621.000
Lønninger -133.481.000 -98.837.000 -86.113.000 -83.872.000
Lønn daglig leder 2.357.000 2.881.000 2.604.000
Avskrivning -45.358.000 -28.520.000 -19.458.000 -15.515.000
Nedskrivning -7.695.000 -354.000 0 0
Andre driftskostnader -55.914.000 -58.667.000 -36.425.000 -37.770.000
Driftskostnader -499.383.000 -430.649.000 -379.107.000 -361.778.000
Driftsresultat 8.000.000 9.545.000 14.863.000 5.923.000
Finansinntekter 1.956.000 1.298.000 1.150.000 1.145.000
Finanskostnader -1.579.000 -392.000 -191.000 -258.000
Finans 377.000 906.000 959.000 887.000
Skattekostnad -1.217.000 -4.628.000 -4.908.000 -2.861.000
Årsresultat 7.161.000 5.823.000 10.915.000 3.949.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 8.378.000 10.452.000 15.823.000 6.810.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 4.256.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Sum anleggsmidler 187.925.000 168.272.000 70.624.000 68.760.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 41.350.000 39.712.000 32.688.000 35.359.000
Andre fordringer 17.004.000 17.671.000 8.426.000 8.101.000
Kasse, bank 59.799.000 36.202.000 72.080.000 64.749.000
Sum omløpsmidler 118.153.000 93.585.000 113.194.000 108.210.000
Sum eiendeler 306.078.000 261.857.000 183.818.000 176.970.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 105.340.000 75.826.000 0 0
Sum immatrielle midler 170.943.000 153.763.000 64.349.000 60.158.000
Driftsløsøre 4.159.000 5.368.000 0 5.567.000
Sum varige driftsmidler 4.159.000 5.368.000 4.256.000 5.567.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.823.000 9.141.000 2.019.000 3.034.000
Sum investeringer 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 111.612.000 102.952.000 99.024.000 93.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.743.000 0 646.000 967.000
Sum egenkapital 164.156.000 132.294.000 111.872.000 105.279.000
Sum langsiktig gjeld 39.076.000 0 646.000 967.000
Gjeld til kredittinstitutt 24.664.000 0 0
Leverandørgjeld 22.702.000 35.403.000 23.011.000 24.498.000
Betalbar skatt 2.224.000 65.000 2.941.000 4.301.000
Skyldig offentlige avgifter 13.643.000 12.341.000 8.425.000 7.095.000
Utbytte 0 -4.366.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 61.411.000 57.090.000 32.558.000 33.330.000
Sum kortsiktig gjeld 102.846.000 129.562.000 71.301.000 70.723.000
Sum gjeld og egenkapital 259.534.000 238.514.000 176.971.000 171.665.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 15.307.000 -35.977.000 41.893.000 37.487.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.7 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 1.6 1.5
Soliditet 53.6 50.5 60.9 59.5
Resultatgrad 1.6 2.2 3.8 1.6
Rentedekningsgrad 5.1 24.3 77.8 2
Gjeldsgrad 0.9 1 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.3 4.1 8.7 4
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00