Konsernregnskap
Firma: Redningsselskapet Organisasjonsnr: 954360709
Postadresse: Postboks 103 Foretakstype: FLI
1325 Lysaker Etableringsdato: 09.07.1891
Besøksadresse: Drammensveien 288 Antall ansatte: 332
283 Oslo Bankforbindelse:
Telefon: 06757 Revisor: Deloitte AS
Telefaks: 67577750
Aksjekapital: 1 054 957 000
 
Beskrivelse 2020   2019 2018 2017
         
Resultat        
Salgsinntekter 397.300.000 377.097.000 372.906.000 358.155.000
Andre inntekter 367.909.000 436.947.000 309.479.000 365.396.000
Driftsinntekter 765.209.000 814.044.000 682.385.000 723.551.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Lønn daglig leder 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -720.245.000 -695.218.000 -676.621.000 -673.627.000
Driftskostnader -720.245.000 -695.218.000 -676.621.000 -673.627.000
Driftsresultat 44.964.000 118.826.000 5.764.000 49.924.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Skattekostnad -48.000 156.000 422.000 -336.000
Årsresultat 44.916.000 119.105.000 6.793.000 47.285.000
Konsernbidrag 0 0 0
Resultat før skatt 44.964.000 118.826.000 5.764.000 49.924.000
         
Eiendeler        
Maskiner anlegg 0 0 0
Fast eiendom 126.364.000 130.058.000 128.466.000 131.414.000
Sum anleggsmidler 725.311.000 644.353.000 635.829.000 621.731.000
Varebeholdning 6.606.000 7.774.000 7.076.000 5.215.000
Kundefordringer 17.913.000 14.825.000 13.028.000 21.548.000
Andre fordringer 35.357.000 67.476.000 38.411.000 51.534.000
Kasse, bank 80.078.000 43.666.000 43.928.000 86.646.000
Sum omløpsmidler 901.608.000 865.675.000 818.098.000 841.035.000
Sum eiendeler 1.626.919.000 1.510.028.000 1.453.927.000 1.462.766.000
         
Gjeld og egenkapital        
Goodwill 0 0 0
Sum immatrielle midler 21.678.000 19.422.000 21.939.000 28.201.000
Driftsløsøre 541.842.000 464.703.000 450.755.000 427.747.000
Sum varige driftsmidler 668.206.000 594.761.000 579.221.000 559.161.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.427.000 30.170.000 34.669.000 34.369.000
Sum investeringer 761.654.000 731.934.000 715.655.000 676.092.000
Sum opptjent egenkapital 1.368.023.000 1.322.892.000 1.207.480.000 1.200.681.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.399.000 1.303.000 1.847.000 1.549.000
Sum egenkapital 1.369.368.000 1.324.443.000 1.216.675.000 1.210.484.000
Sum langsiktig gjeld 112.329.000 119.233.000 125.847.000 132.549.000
Gjeld til kredittinstitutt 41.791.000 0 37.172.000 38.669.000
Leverandørgjeld 44.112.000 22.812.000 35.946.000 26.891.000
Betalbar skatt 1.657.000 160.000 127.000 2.806.000
Skyldig offentlige avgifter 23.906.000 20.938.000 18.750.000 22.153.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.756.000 22.443.000 19.411.000 29.215.000
Sum kortsiktig gjeld 145.222.000 66.353.000 111.406.000 119.734.000
Sum gjeld og egenkapital 1.625.574.000 1.508.478.000 1.444.733.000 1.452.964.000
         
Nøkkeltallsanalyse        
Arbeidskapital 756.386.000 799.322.000 706.692.000 721.301.000
Likviditetsgrad 1 6.2 13 7.3 7
Likviditetsgrad 2 6.2 12.9 7.3 7
Soliditet 84.2 87.7 83.7 82.8
Resultatgrad 5.9 14.6 0.8 6.9
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.8 7.9 0.4 3.4
Revisoranmerkninger
 
Revisoranmerkninger for 2020
Normal beretning
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00