Maskin & Elektro AS
Juridisk navn:  Maskin & Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140770
Brobekkveien 90 Brobekkveien 90 Fax: 38260017
0582 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987134372
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 30.06.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
53,62%
Resultat  
  
-66,95%
Egenkapital  
  
-29,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Resultat: -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Egenkapital: -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Regnskap for Maskin & Elektro AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Driftskostnader -304.000 -201.000 -27.000 -99.000 -1.329.000
Driftsresultat -197.000 -133.000 -5.000 -59.000 -580.000
Finansinntekter 15.000 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -16.000 -1.000
Finans 15.000 0 -15.000 7.000
Resultat før skatt -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum eiendeler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.857.000 -1.739.000 -1.734.000 -1.661.000
Sum egenkapital -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Sum langsiktig gjeld 700.000 700.000 700.000 1.100.000 0
Sum kortsiktig gjeld 346.000 151.000 0 0 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 194.000 161.000 566.000 726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 106.000 69.000 23.000 41.000 748.000
Varekostnad -63.000 -50.000 -4.000 -47.000 -574.000
Lønninger 0 0 -396.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -151.000 -23.000 -52.000 -359.000
Driftskostnader -304.000 -201.000 -27.000 -99.000 -1.329.000
Driftsresultat -197.000 -133.000 -5.000 -59.000 -580.000
Finansinntekter 15.000 0 1.000 8.000
Finanskostnader 0 -16.000 -1.000
Finans 15.000 0 -15.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -197.000 -118.000 -5.000 -73.000 -573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 114.000 114.000 114.000 118.000 165.000
Kundefordringer 3.000 7.000 0 53.000
Andre fordringer 78.000 77.000 6.000 1.000 342.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 35.000 446.000 166.000
Sum omløpsmidler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum eiendeler 191.000 193.000 161.000 566.000 727.000
Sum opptjent egenkapital -2.054.000 -1.857.000 -1.739.000 -1.734.000 -1.661.000
Sum egenkapital -854.000 -657.000 -539.000 -534.000 -461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 202.000 81.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 700.000 700.000 700.000 1.100.000 0
Leverandørgjeld 144.000 70.000 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 79.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.100.000
Sum kortsiktig gjeld 346.000 151.000 0 0 1.187.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 194.000 161.000 566.000 726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -155.000 42.000 161.000 566.000 -460.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0 0 0.5
Soliditet -444.8 -338.7 -334.8 -94.3 -63.5
Resultatgrad -185.8 -192.8 -21.7 -143.9 -77.5
Rentedekningsgrad -3.7
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.3 -2.1 -2.6
Total kapitalrentabilitet -102.6 -60.8 -3.1 -10.2 -78.8
Signatur
15.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John Harald Akre-AasStyreleder61
John Christian Akre AarnesStyremedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Moderne Kjøling As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00