Taxi Innlandet AS
Juridisk navn:  Taxi Innlandet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61231934
Trondheimsvegen 16 Trondheimsvegen 16 Fax: 61241582
2660 Dombås 2660 Dombås
Fylke: Kommune:
Innlandet Dovre
Org.nr: 987434457
Aksjekapital: 105.600 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 27.09.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,26%
Resultat  
  
-355,56%
Egenkapital  
  
-26,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Resultat: -414.000 162.000 129.000 153.000 195.000
Egenkapital: 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Regnskap for Taxi Innlandet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Driftskostnader -37.347.000 -35.957.000 -558.000 -515.000 -406.000
Driftsresultat -414.000 161.000 128.000 152.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -414.000 162.000 129.000 153.000 195.000
Skattekostnad 91.000 -36.000 -30.000 -37.000 -49.000
Årsresultat -323.000 126.000 99.000 116.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 0 4.000 11.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.417.000 1.291.000 1.180.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.417.000 1.295.000 1.191.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 866.000 1.188.000 1.062.000 963.000 847.000
Sum egenkapital 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 126.000 132.000 124.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.416.000 1.295.000 1.192.000 1.069.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.932.000 36.117.000 686.000 667.000 600.000
Varekostnad -36.795.000 -35.441.000 -34.000 -31.000 -1.000
Lønninger -390.000 -373.000 -389.000 -329.000 -297.000
Avskrivning -4.000 -7.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -139.000 -128.000 -148.000 -104.000
Driftskostnader -37.347.000 -35.957.000 -558.000 -515.000 -406.000
Driftsresultat -414.000 161.000 128.000 152.000 194.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -323.000 126.000 99.000 116.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 11.000 18.000
Sum varige driftsmidler 0 4.000 11.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 0 4.000 11.000 18.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 42.000 38.000 33.000 26.000
Andre fordringer 70.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 1.373.000 1.252.000 1.146.000 1.023.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.417.000 1.291.000 1.180.000 1.050.000
Sum eiendeler 1.031.000 1.417.000 1.295.000 1.191.000 1.068.000
Sum opptjent egenkapital 866.000 1.188.000 1.062.000 963.000 847.000
Sum egenkapital 949.000 1.291.000 1.162.000 1.067.000 951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 1.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 16.000 11.000 6.000
Betalbar skatt 36.000 28.000 38.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 48.000 55.000 46.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 41.000 33.000 29.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 82.000 126.000 132.000 124.000 116.000
Sum gjeld og egenkapital 1.032.000 1.416.000 1.295.000 1.192.000 1.069.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 922.000 1.291.000 1.159.000 1.056.000 934.000
Likviditetsgrad 1 12.2 11.2 9.8 9.5 9.1
Likviditetsgrad 2 12.2 11.2 9.8 9.5 9.1
Soliditet 92.0 91.1 89.7 89.6 8
Resultatgrad -1.1 0.4 18.7 22.8 32.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -40.1 11.4 1 12.8 18.3
Signatur
03.09.2020
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Simen Ragnar SylteStyreleder43
Jon Ivar SaastadStyremedlem51
Ivar JonssonStyremedlem61
Odd Reidar TorgersenStyremedlem60
John Helge SandenStyremedlem65
Birger KongsrudVaramedlem71
Dagfinn Hendriksen HagenVaramedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jon Ivar Saastad4.1651
Dagfinn H Hagen4.1656
Taxi Innlandet As4.16 
Hans Heggebotn5.2063
Jan Olav Pettersen4.1661
Anne Storkjørren4.1628
Anne Nyborg5.2057
Tron Ivar Wangen4.1651
Kristian Granheim4.1656
Odd Reidar Torgersen4.1660
Vidar Wahlquist4.1662
Birger Kongsrud4.1671
Odd Einar Øien2.0862
Arill Kjelshus3.1250
Sonja Helene Bustad4.1652
Morten Havn4.1661
Einar Grothe Fossmo4.1628
Sylte Da4.16 
Jo Ero Støve5.2056
John Helge Sanden4.1665
Ivar Jonsson4.1661
Celi Kolden4.1660
Gunnar S's Dødsbo Lien4.1662
Yngve Haugen4.1651
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00