Norges Livredningsselskap
Juridisk navn:  Norges Livredningsselskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67918600
Postboks 9 Drammensveien 288 Fax:
1324 Lysaker 283 Oslo
Fylke: Kommune: www.livredning.no
Oslo Oslo
Org.nr: 955627458
Aksjekapital: 174 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 01.01.1906
Foretakstype: FLI
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
17,02%
Resultat  
  
257,43%
Egenkapital  
  
15,54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.321.000 13.947.000 14.975.000 15.386.000 11.622.000
Resultat: 710.000 -451.000 240.000 1.209.000 -578.000
Egenkapital: 5.271.000 4.562.000 5.473.000 5.973.000 4.764.000
Regnskap for Norges Livredningsselskap
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.321.000 13.947.000 14.975.000 15.386.000 11.622.000
Driftskostnader -15.607.000 -14.393.000 -14.740.000 -14.151.000 -12.212.000
Driftsresultat 714.000 -446.000 235.000 1.235.000 -590.000
Finansinntekter 8.000 22.000 41.000 33.000 62.000
Finanskostnader -11.000 -27.000 -36.000 -60.000 -50.000
Finans -3.000 -5.000 5.000 -27.000 12.000
Resultat før skatt 710.000 -451.000 240.000 1.209.000 -578.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 710.000 -451.000 240.000 1.209.000 -578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 192.000 385.000 229.000 319.000 421.000
Sum omløpsmidler 6.486.000 5.936.000 6.838.000 6.685.000 5.301.000
Sum eiendeler 6.678.000 6.321.000 7.067.000 7.004.000 5.722.000
Sum opptjent egenkapital 5.097.000 4.388.000 5.299.000 5.799.000 4.590.000
Sum egenkapital 5.271.000 4.562.000 5.473.000 5.973.000 4.764.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000 1.759.000 1.594.000 1.031.000 958.000
Sum gjeld og egenkapital 6.677.000 6.321.000 7.067.000 7.004.000 5.722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.607.000 7.452.000 14.975.000 15.378.000 11.622.000
Andre inntekter 6.714.000 6.496.000 0 9.000 0
Driftsinntekter 16.321.000 13.947.000 14.975.000 15.386.000 11.622.000
Varekostnad -5.754.000 -5.191.000 -5.889.000 -4.743.000 -1.394.000
Lønninger -5.752.000 -5.696.000 -5.047.000 -4.916.000 -5.101.000
Avskrivning -123.000 -92.000 -90.000 -102.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.978.000 -3.414.000 -3.714.000 -4.390.000 -5.600.000
Driftskostnader -15.607.000 -14.393.000 -14.740.000 -14.151.000 -12.212.000
Driftsresultat 714.000 -446.000 235.000 1.235.000 -590.000
Finansinntekter 8.000 22.000 41.000 33.000 62.000
Finanskostnader -11.000 -27.000 -36.000 -60.000 -50.000
Finans -3.000 -5.000 5.000 -27.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 710.000 -451.000 240.000 1.209.000 -578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 385.000 229.000 319.000 421.000
Sum varige driftsmidler 192.000 385.000 229.000 319.000 421.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 192.000 385.000 229.000 319.000 421.000
Varebeholdning 2.115.000 1.046.000 1.070.000 247.000 85.000
Kundefordringer 816.000 998.000 1.206.000 465.000 809.000
Andre fordringer 392.000 83.000 135.000 198.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.162.000 3.808.000 4.427.000 5.775.000 4.249.000
Sum omløpsmidler 6.486.000 5.936.000 6.838.000 6.685.000 5.301.000
Sum eiendeler 6.678.000 6.321.000 7.067.000 7.004.000 5.722.000
Sum opptjent egenkapital 5.097.000 4.388.000 5.299.000 5.799.000 4.590.000
Sum egenkapital 5.271.000 4.562.000 5.473.000 5.973.000 4.764.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 623.000 545.000 567.000 155.000 123.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 144.000 434.000 261.000 174.000 200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 640.000 780.000 766.000 702.000 635.000
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000 1.759.000 1.594.000 1.031.000 958.000
Sum gjeld og egenkapital 6.677.000 6.321.000 7.067.000 7.004.000 5.722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.080.000 4.177.000 5.244.000 5.654.000 4.343.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.4 4.3 6.5 5.5
Likviditetsgrad 2 3.1 2.8 3.6 6.2 5.4
Soliditet 78.9 72.2 77.4 85.3 83.3
Resultatgrad 4.4 -3.2 1.6 8 -5.1
Rentedekningsgrad 64.9 -16.5 6.5 20.6 -11.8
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.8 -6.7 3.9 18.1 -9.2
Signatur
10.11.2022
STYRELEIAR ÅLEINE, ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.11.2022
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Claire Ann Viesca AlfonsoStyreleder50
Ståle Robert ElstadNestleder73
Kristel Louise VeerStyremedlem43
Per Arne TønnesenStyremedlem64
Vigdis Braar FredsrudStyremedlem36
Cecilie Marie Jørandli MarkiVaramedlem39
Beate HvidebergVaramedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00