Man Truck & Bus Norge As
Juridisk navn:  Man Truck & Bus Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67980550
Postboks 157 Kloppaveien 20 Fax: 67972805
1473 Lørenskog 1472 Fjellhamar
Fylke: Kommune: www.man.no
Viken Lørenskog
Org.nr: 824387842
Aksjekapital: 84.184.100 NOK
Antall ansatte: 284
Etableringsdato: 21.09.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26,53%
Resultat  
  
102,93%
Egenkapital  
  
13,64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.224.199.000 967.499.000 974.035.000 910.043.000 906.529.000
Resultat: 24.553.000 12.099.000 55.358.000 -13.583.000 57.754.000
Egenkapital: 181.497.000 159.712.000 152.792.000 111.900.000 129.271.000
Regnskap for Man Truck & Bus Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.224.199.000 967.499.000 974.035.000 910.043.000 906.529.000
Driftskostnader -1.195.512.000 -949.406.000 -914.263.000 -919.906.000 -845.721.000
Driftsresultat 28.688.000 18.091.000 59.772.000 -9.861.000 60.808.000
Finansinntekter 6.945.000 2.421.000 554.000 1.283.000 899.000
Finanskostnader -11.079.000 -8.413.000 -4.969.000 -5.004.000 -3.953.000
Finans -4.134.000 -5.992.000 -4.415.000 -3.721.000 -3.054.000
Resultat før skatt 24.553.000 12.099.000 55.358.000 -13.583.000 57.754.000
Skattekostnad -2.768.000 -5.179.000 -14.466.000 -3.788.000 -19.292.000
Årsresultat 21.785.000 6.920.000 40.892.000 -17.371.000 38.462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.288.668.000 763.271.000 661.667.000 699.155.000 713.859.000
Sum omløpsmidler 472.105.000 365.464.000 334.017.000 246.531.000 258.591.000
Sum eiendeler 1.760.773.000 1.128.735.000 995.684.000 945.686.000 972.450.000
Sum opptjent egenkapital 97.313.000 75.528.000 68.608.000 27.716.000 45.087.000
Sum egenkapital 181.497.000 159.712.000 152.792.000 111.900.000 129.271.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.630.000 622.505.000 490.299.000 487.273.000 522.017.000
Sum kortsiktig gjeld 507.647.000 346.518.000 352.593.000 346.514.000 321.162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.760.774.000 1.128.735.000 995.684.000 945.687.000 972.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.222.758.000 965.017.000 929.800.000 902.583.000 896.917.000
Andre inntekter 1.441.000 2.481.000 44.235.000 7.460.000 9.613.000
Driftsinntekter 1.224.199.000 967.499.000 974.035.000 910.043.000 906.529.000
Varekostnad -764.721.000 -558.748.000 -518.451.000 -545.315.000 -513.938.000
Lønninger -206.174.000 -183.668.000 -169.381.000 -163.263.000 -168.668.000
Avskrivning -167.896.000 -137.767.000 -171.668.000 -143.172.000 -129.516.000
Nedskrivning 0 0 -54.763.000 0 0
Andre driftskostnader -56.721.000 -69.223.000 0 -68.156.000 -33.599.000
Driftskostnader -1.195.512.000 -949.406.000 -914.263.000 -919.906.000 -845.721.000
Driftsresultat 28.688.000 18.091.000 59.772.000 -9.861.000 60.808.000
Finansinntekter 6.945.000 2.421.000 554.000 1.283.000 899.000
Finanskostnader -11.079.000 -8.413.000 -4.969.000 -5.004.000 -3.953.000
Finans -4.134.000 -5.992.000 -4.415.000 -3.721.000 -3.054.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.785.000 6.920.000 40.892.000 -17.371.000 38.462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.191.000 23.074.000 27.554.000 42.307.000 46.472.000
Fast eiendom 141.324.000 147.043.000 135.987.000 119.753.000 116.782.000
Maskiner anlegg 16.958.000 580.520.000 490.491.000 529.873.000 545.064.000
Driftsløsøre 11.802.000 12.634.000 7.634.000 7.223.000 5.541.000
Sum varige driftsmidler 170.085.000 740.197.000 634.112.000 656.848.000 667.387.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.095.393.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.288.668.000 763.271.000 661.667.000 699.155.000 713.859.000
Varebeholdning 271.195.000 236.030.000 152.873.000 110.020.000 114.763.000
Kundefordringer 148.120.000 91.153.000 140.913.000 99.244.000 51.991.000
Andre fordringer 45.702.000 31.589.000 25.689.000 14.675.000 15.313.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.089.000 6.692.000 14.542.000 12.440.000 6.546.000
Sum omløpsmidler 472.105.000 365.464.000 334.017.000 246.531.000 258.591.000
Sum eiendeler 1.760.773.000 1.128.735.000 995.684.000 945.686.000 972.450.000
Sum opptjent egenkapital 97.313.000 75.528.000 68.608.000 27.716.000 45.087.000
Sum egenkapital 181.497.000 159.712.000 152.792.000 111.900.000 129.271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 842.324.000 444.527.000 389.763.000 434.184.000 497.455.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 279.728.000 247.592.000 0 233.888.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.630.000 622.505.000 490.299.000 487.273.000 522.017.000
Leverandørgjeld 22.060.000 23.785.000 64.790.000 25.802.000 43.383.000
Betalbar skatt 5.910.000 1.260.000 0 0 25.396.000
Skyldig offentlige avgifter 44.629.000 41.745.000 40.211.000 21.816.000 18.495.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.048.000 0 0 298.896.000 0
Sum kortsiktig gjeld 507.647.000 346.518.000 352.593.000 346.514.000 321.162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.760.774.000 1.128.735.000 995.684.000 945.687.000 972.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -35.542.000 18.946.000 -18.576.000 -99.983.000 -62.571.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.9 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Soliditet 10.3 14.1 15.3 11.8 13.3
Resultatgrad 2.3 1.9 6.1 -1.1 6.7
Rentedekningsgrad 2.6 2.2 1 15.6
Gjeldsgrad 8.7 6.1 5.5 7.5 6.5
Total kapitalrentabilitet 2 1.8 6.1 -0.9 6.3
Signatur
07.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.04.2021
PROKURA I FELLESSKAP
FISCHER ALEXANDER
PROKURA I FELLESSKAP
THYSSEN STEFAN
PROKURA I FELLESSKAP
MÜNTZENBERGER NIELS
PROKURA I FELLESSKAP
SAND BRÆNDEN LARS
PROKURA I FELLESSKAP
VASDAL ANNBJØRN EILIF
PROKURA I FELLESSKAP
HEESCH BERGSTAD PAUL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Ulfson BjörnörStyreleder52
Niels MüntzenbergerStyremedlem34
Lars Brænden SandStyremedlem48
Georg BrieschenkStyremedlem38
Stefan ThyssenStyremedlem38
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
SA MAN FINANCE AND HOLDING100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00