Artco As
Juridisk navn:  Artco As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90751109
C. A. Torstensens Vei 60 C. A. Torstensens Vei 60 Fax: 24148701
0379 Oslo 379 Oslo
Fylke: Kommune: www.artco.no
Oslo Oslo
Org.nr: 887632642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.10.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Anne Naper Andersen
Utvikling:
Omsetning  
  
5,05%
Resultat  
  
84,47%
Egenkapital  
  
-25,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.227.000 1.168.000 1.677.000 2.740.000 2.419.000
Resultat: 9.814.000 5.320.000 231.000 73.711.000 631.000
Egenkapital: 44.000.000 59.186.000 61.790.000 67.024.000 12.494.000
Regnskap for Artco As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.227.000 1.168.000 1.677.000 2.740.000 2.419.000
Driftskostnader -2.245.000 -2.440.000 -2.534.000 -3.385.000 -2.809.000
Driftsresultat -1.018.000 -1.272.000 -857.000 -645.000 -390.000
Finansinntekter 10.965.000 7.101.000 1.109.000 74.801.000 1.021.000
Finanskostnader -134.000 -510.000 -22.000 -445.000 0
Finans 10.831.000 6.591.000 1.087.000 74.356.000 1.021.000
Resultat før skatt 9.814.000 5.320.000 231.000 73.711.000 631.000
Skattekostnad 76.000 35.000 -82.000 73.000
Årsresultat 9.814.000 5.397.000 266.000 73.629.000 704.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.446.000 17.379.000 27.716.000 16.981.000 8.444.000
Sum omløpsmidler 46.923.000 47.231.000 39.663.000 59.309.000 4.658.000
Sum eiendeler 69.369.000 64.610.000 67.379.000 76.290.000 13.102.000
Sum opptjent egenkapital 43.897.000 59.084.000 61.687.000 66.921.000 12.392.000
Sum egenkapital 44.000.000 59.186.000 61.790.000 67.024.000 12.494.000
Sum langsiktig gjeld 76.000 111.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 25.369.000 5.424.000 5.513.000 9.155.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 69.369.000 64.611.000 67.379.000 76.290.000 13.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 954.000 835.000 1.566.000 2.740.000 2.419.000
Andre inntekter 273.000 333.000 112.000 0 0
Driftsinntekter 1.227.000 1.168.000 1.677.000 2.740.000 2.419.000
Varekostnad -496.000 -520.000 -919.000 -2.073.000 -1.748.000
Lønninger -284.000 -445.000 -175.000 -256.000 -290.000
Avskrivning -599.000 -660.000 -704.000 -383.000 -347.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -866.000 -815.000 -736.000 -673.000 -424.000
Driftskostnader -2.245.000 -2.440.000 -2.534.000 -3.385.000 -2.809.000
Driftsresultat -1.018.000 -1.272.000 -857.000 -645.000 -390.000
Finansinntekter 10.965.000 7.101.000 1.109.000 74.801.000 1.021.000
Finanskostnader -134.000 -510.000 -22.000 -445.000 0
Finans 10.831.000 6.591.000 1.087.000 74.356.000 1.021.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 0 0
Årsresultat 9.814.000 5.397.000 266.000 73.629.000 704.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.106.000 4.002.000 4.002.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 2.121.000
Driftsløsøre 6.530.000 6.522.000 7.014.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.636.000 10.524.000 11.016.000 1.952.000 2.121.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.810.000 6.855.000 16.700.000 15.029.000 6.323.000
Sum anleggsmidler 22.446.000 17.379.000 27.716.000 16.981.000 8.444.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 181.000 16.000 167.000 88.000 211.000
Andre fordringer 1.468.000 1.476.000 1.464.000 4.791.000 46.000
Sum investeringer 20.968.000 10.131.000 0 0 0
Kasse, bank 24.306.000 35.608.000 38.032.000 54.430.000 4.401.000
Sum omløpsmidler 46.923.000 47.231.000 39.663.000 59.309.000 4.658.000
Sum eiendeler 69.369.000 64.610.000 67.379.000 76.290.000 13.102.000
Sum opptjent egenkapital 43.897.000 59.084.000 61.687.000 66.921.000 12.392.000
Sum egenkapital 44.000.000 59.186.000 61.790.000 67.024.000 12.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 76.000 111.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.000 111.000 30.000
Leverandørgjeld 41.000 15.000 16.000 119.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 44.000 44.000 46.000 96.000
Utbytte -5.000.000 -5.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 276.000 365.000 453.000 491.000 475.000
Sum kortsiktig gjeld 25.369.000 5.424.000 5.513.000 9.155.000 578.000
Sum gjeld og egenkapital 69.369.000 64.611.000 67.379.000 76.290.000 13.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.554.000 41.807.000 34.150.000 50.154.000 4.080.000
Likviditetsgrad 1 1.8 8.7 7.2 6.5 8.1
Likviditetsgrad 2 1.8 8.7 7.2 6.5 8.1
Soliditet 63.4 91.6 91.7 87.9 95.4
Resultatgrad -83.0 -108.9 -51.1 -23.5 -16.1
Rentedekningsgrad -7.6 -2.5 -1.4
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 14.3 9.0 0.4 97.2 4.8
Signatur
13.06.2022
STYRETS LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Elly Joys RøangStyreleder56
Martine Schøyen RøangStyremedlem32
Nils Christoffer Joys RøangStyremedlem23
Helene Schøyen RodriguezStyremedlem30
Sarah Joys RøangStyremedlem20
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Nils Olav Røang50.0059
Elly Joys Røang50.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00