Gast Entreprenør As
Juridisk navn:  Gast Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91752985
Gjerdrums vei 19 Kongevegen 21 Fax: 61320510
0484 Oslo 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 987627484
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 82
Etableringsdato: 15.12.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hama Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,56%
Resultat  
  
-10,34%
Egenkapital  
  
-22,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 147.056.000 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000
Resultat: 27.336.000 30.489.000 20.268.000 13.863.000 18.218.000
Egenkapital: 29.919.000 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000
Regnskap for Gast Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 147.056.000 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000
Driftskostnader -119.682.000 -103.332.000 -72.982.000 -59.324.000 -70.347.000
Driftsresultat 27.374.000 30.887.000 20.264.000 13.863.000 18.214.000
Finansinntekter 22.000 12.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader -59.000 -410.000 -1.000 -6.000 -3.000
Finans -37.000 -398.000 4.000 0 5.000
Resultat før skatt 27.336.000 30.489.000 20.268.000 13.863.000 18.218.000
Skattekostnad -6.014.000 -6.675.000 -4.460.000 -3.203.000 -4.389.000
Årsresultat 21.322.000 23.814.000 15.808.000 10.661.000 13.829.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.893.000 33.938.000 633.000 164.000 209.000
Sum omløpsmidler 53.575.000 24.638.000 24.596.000 20.886.000 13.131.000
Sum eiendeler 81.468.000 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000
Sum opptjent egenkapital 29.719.000 38.397.000 14.583.000 491.000 330.000
Sum egenkapital 29.919.000 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000
Sum langsiktig gjeld 169.000 508.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.381.000 19.471.000 10.446.000 20.359.000 12.810.000
Sum gjeld og egenkapital 81.469.000 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.018.000 133.911.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000
Andre inntekter 38.000 309.000 0 0 0
Driftsinntekter 147.056.000 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000
Varekostnad -44.680.000 -55.313.000 -36.042.000 -25.875.000 -39.534.000
Lønninger -45.939.000 -29.361.000 -20.190.000 -16.392.000 -13.993.000
Avskrivning -7.288.000 -4.836.000 -85.000 -80.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.775.000 -13.822.000 -16.665.000 -16.977.000 -16.737.000
Driftskostnader -119.682.000 -103.332.000 -72.982.000 -59.324.000 -70.347.000
Driftsresultat 27.374.000 30.887.000 20.264.000 13.863.000 18.214.000
Finansinntekter 22.000 12.000 5.000 6.000 8.000
Finanskostnader -59.000 -410.000 -1.000 -6.000 -3.000
Finans -37.000 -398.000 4.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -30.000.000 0 -10.500.000 -29.900.000
Årsresultat 21.322.000 23.814.000 15.808.000 10.661.000 13.829.000
Balanse detaljer          
Goodwill 8.551.000 10.994.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.551.000 10.994.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 18.107.000 21.914.000 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 191.000 220.000 164.000 209.000
Sum varige driftsmidler 18.246.000 22.105.000 220.000 164.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.096.000 838.000 413.000 0 0
Sum anleggsmidler 27.893.000 33.938.000 633.000 164.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 21.206.000 17.655.000 5.956.000 8.150.000 5.478.000
Andre fordringer 853.000 696.000 179.000 128.000 257.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 63.032.000 6.288.000 18.461.000 12.607.000 7.396.000
Sum omløpsmidler 53.575.000 24.638.000 24.596.000 20.886.000 13.131.000
Sum eiendeler 81.468.000 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000
Sum opptjent egenkapital 29.719.000 38.397.000 14.583.000 491.000 330.000
Sum egenkapital 29.919.000 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 169.000 508.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 169.000 508.000 0 0 0
Leverandørgjeld 4.556.000 5.916.000 1.668.000 2.661.000 1.915.000
Betalbar skatt 6.354.000 6.167.000 3.977.000 3.203.000 4.389.000
Skyldig offentlige avgifter 6.600.000 5.234.000 3.234.000 2.752.000 1.818.000
Utbytte -30.000.000 0 -10.500.000 -29.900.000
Annen kortsiktig gjeld 3.872.000 2.155.000 1.568.000 1.244.000 1.688.000
Sum kortsiktig gjeld 51.381.000 19.471.000 10.446.000 20.359.000 12.810.000
Sum gjeld og egenkapital 81.469.000 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.194.000 5.167.000 14.150.000 527.000 321.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 2.4 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 2.4 1 1
Soliditet 36.7 65.9 58.6 3.3 4
Resultatgrad 18.6 23.0 21.7 18.9 20.6
Rentedekningsgrad 464.0 75.3 2 2310.5 6071.3
Gjeldsgrad 1.7 0.5 0.7 29.5 24.2
Total kapitalrentabilitet 33.6 52.8 80.3 65.9 136.6
Signatur
26.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle Roll-MatthiesenStyreleder54
Lars Johan NordströmStyremedlem57
Lars Ola SterudStyremedlem43
Paul GammeStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Green Landscaping Group Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00