Gast Entreprenør As
Juridisk navn:  Gast Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91752985
Kongevegen 21 Kongevegen 21 Fax: 61320510
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 987627484
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 15.12.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Haugen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
43,94%
Resultat  
  
50,43%
Egenkapital  
  
161,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000 30.970.000
Resultat: 30.489.000 20.268.000 13.863.000 18.218.000 4.581.000
Egenkapital: 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000 8.047.000
Regnskap for Gast Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000 30.970.000
Driftskostnader -103.332.000 -72.982.000 -59.324.000 -70.347.000 -26.393.000
Driftsresultat 30.887.000 20.264.000 13.863.000 18.214.000 4.577.000
Finansinntekter 12.000 5.000 6.000 8.000 5.000
Finanskostnader -410.000 -1.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -398.000 4.000 0 5.000 4.000
Resultat før skatt 30.489.000 20.268.000 13.863.000 18.218.000 4.581.000
Skattekostnad -6.675.000 -4.460.000 -3.203.000 -4.389.000 -1.156.000
Årsresultat 23.814.000 15.808.000 10.661.000 13.829.000 3.425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.938.000 633.000 164.000 209.000 268.000
Sum omløpsmidler 24.638.000 24.596.000 20.886.000 13.131.000 11.318.000
Sum eiendeler 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000 11.586.000
Sum opptjent egenkapital 38.397.000 14.583.000 491.000 330.000 7.947.000
Sum egenkapital 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000 8.047.000
Sum langsiktig gjeld 508.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.471.000 10.446.000 20.359.000 12.810.000 3.538.000
Sum gjeld og egenkapital 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000 11.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 133.911.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000 30.970.000
Andre inntekter 309.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 134.220.000 93.247.000 73.189.000 88.561.000 30.970.000
Varekostnad -55.313.000 -36.042.000 -25.875.000 -39.534.000 -12.900.000
Lønninger -29.361.000 -20.190.000 -16.392.000 -13.993.000 -7.004.000
Avskrivning -4.836.000 -85.000 -80.000 -83.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.822.000 -16.665.000 -16.977.000 -16.737.000 -6.415.000
Driftskostnader -103.332.000 -72.982.000 -59.324.000 -70.347.000 -26.393.000
Driftsresultat 30.887.000 20.264.000 13.863.000 18.214.000 4.577.000
Finansinntekter 12.000 5.000 6.000 8.000 5.000
Finanskostnader -410.000 -1.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -398.000 4.000 0 5.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -10.500.000 -29.900.000 0
Årsresultat 23.814.000 15.808.000 10.661.000 13.829.000 3.425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 10.994.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.994.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 21.914.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 220.000 164.000 209.000 268.000
Sum varige driftsmidler 22.105.000 220.000 164.000 209.000 268.000
Sum finansielle anleggsmidler 838.000 413.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.938.000 633.000 164.000 209.000 268.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.655.000 5.956.000 8.150.000 5.478.000 2.247.000
Andre fordringer 696.000 179.000 128.000 257.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.288.000 18.461.000 12.607.000 7.396.000 8.960.000
Sum omløpsmidler 24.638.000 24.596.000 20.886.000 13.131.000 11.318.000
Sum eiendeler 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000 11.586.000
Sum opptjent egenkapital 38.397.000 14.583.000 491.000 330.000 7.947.000
Sum egenkapital 38.597.000 14.783.000 691.000 530.000 8.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 508.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 508.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.916.000 1.668.000 2.661.000 1.915.000 810.000
Betalbar skatt 6.167.000 3.977.000 3.203.000 4.389.000 1.156.000
Skyldig offentlige avgifter 5.234.000 3.234.000 2.752.000 1.818.000 1.098.000
Utbytte 0 -10.500.000 -29.900.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.155.000 1.568.000 1.244.000 1.688.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 19.471.000 10.446.000 20.359.000 12.810.000 3.538.000
Sum gjeld og egenkapital 58.576.000 25.229.000 21.050.000 13.340.000 11.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.167.000 14.150.000 527.000 321.000 7.780.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.4 1 1 3.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.4 1 1 3.2
Soliditet 65.9 58.6 3.3 4 69.5
Resultatgrad 23.0 21.7 18.9 20.6 14.8
Rentedekningsgrad 75.3 2 2310.5 6071.3 4
Gjeldsgrad 0.5 0.7 29.5 24.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 52.8 80.3 65.9 136.6 39.6
Signatur
16.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle Roll-MatthiesenStyreleder54
Lars Johan NordströmStyremedlem56
Lars Ola SterudStyremedlem43
Paul GammeStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Green Landscaping Group Ab100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00