Zarepta Film Production AS
Juridisk navn:  Zarepta Film Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55327589
Svartediksveien 7C Svartediksveien 7C Fax: 55327589
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune: www.zarepta.no
Vestland Bergen
Org.nr: 987632356
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 15.12.2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33,33%
Resultat  
  
80,34%
Egenkapital  
  
-4,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 106.000 159.000 112.000 556.000 1.074.000
Resultat: -69.000 -351.000 -79.000 -284.000 -10.000
Egenkapital: -1.321.000 -1.266.000 -996.000 -937.000 -723.000
Regnskap for Zarepta Film Production AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 106.000 159.000 112.000 556.000 1.074.000
Driftskostnader -175.000 -501.000 -162.000 -775.000 -1.021.000
Driftsresultat -69.000 -343.000 -50.000 -219.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -29.000 -65.000 -63.000
Finans 0 -8.000 -29.000 -65.000 -62.000
Resultat før skatt -69.000 -351.000 -79.000 -284.000 -10.000
Skattekostnad 15.000 81.000 19.000 71.000 3.000
Årsresultat -54.000 -270.000 -60.000 -213.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.000 511.000 431.000 412.000 353.000
Sum omløpsmidler 0 87.000 3.000 2.000 80.000
Sum eiendeler 527.000 598.000 434.000 414.000 433.000
Sum opptjent egenkapital -1.521.000 -1.466.000 -1.196.000 -1.137.000 -923.000
Sum egenkapital -1.321.000 -1.266.000 -996.000 -937.000 -723.000
Sum langsiktig gjeld 1.199.000 1.199.000 967.000 898.000 508.000
Sum kortsiktig gjeld 648.000 666.000 463.000 452.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 526.000 599.000 434.000 413.000 434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 64.000 2.000 0 0
Andre inntekter 105.000 95.000 110.000 556.000 1.074.000
Driftsinntekter 106.000 159.000 112.000 556.000 1.074.000
Varekostnad -2.000 -76.000 -11.000 0 0
Lønninger -105.000 -257.000 -6.000 -432.000 -208.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -168.000 -145.000 -343.000 -813.000
Driftskostnader -175.000 -501.000 -162.000 -775.000 -1.021.000
Driftsresultat -69.000 -343.000 -50.000 -219.000 52.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -8.000 -29.000 -65.000 -63.000
Finans 0 -8.000 -29.000 -65.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 -270.000 -60.000 -213.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 527.000 511.000 431.000 412.000 341.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 12.000
Sum anleggsmidler 527.000 511.000 431.000 412.000 353.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 64.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 23.000 3.000 2.000 80.000
Sum omløpsmidler 0 87.000 3.000 2.000 80.000
Sum eiendeler 527.000 598.000 434.000 414.000 433.000
Sum opptjent egenkapital -1.521.000 -1.466.000 -1.196.000 -1.137.000 -923.000
Sum egenkapital -1.321.000 -1.266.000 -996.000 -937.000 -723.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.199.000 1.199.000 967.000 898.000 508.000
Leverandørgjeld 43.000 54.000 42.000 54.000 68.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 62.000 -2.000 9.000 -4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 551.000 423.000 389.000 584.000
Sum kortsiktig gjeld 648.000 666.000 463.000 452.000 649.000
Sum gjeld og egenkapital 526.000 599.000 434.000 413.000 434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -648.000 -579.000 -460.000 -450.000 -569.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0 0.2
Soliditet -251.1 -211.4 -229.5 -226.9 -166.6
Resultatgrad -65.1 -215.7 -44.6 -39.4 4.8
Rentedekningsgrad -42.9 -1.7 -3.4 0.8
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.4 -1.4 -1.6
Total kapitalrentabilitet -13.1 -57.3 -11.5 12.2
Signatur
01.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Niels Peter Hvas HæremStyreleder59
Siv AksnesStyremedlem62
Julian Hærem AksnesVaramedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Niels Peter Hvas Hærem50.0059
Siv Aksnes50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00