Johan Fr Arnesen AS
Juridisk navn:  Johan Fr Arnesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69271622
Terneveien 15 Terneveien 15 Fax: 69274510
1519 Moss 1519 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 955892356
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Råde Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
49,31%
Resultat  
  
283,02%
Egenkapital  
  
181,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.505.000 1.008.000 882.000 950.000 734.000
Resultat: 609.000 159.000 7.000 63.000 -76.000
Egenkapital: 736.000 261.000 138.000 132.000 85.000
Regnskap for Johan Fr Arnesen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.505.000 1.008.000 882.000 950.000 734.000
Driftskostnader -896.000 -854.000 -874.000 -889.000 -813.000
Driftsresultat 609.000 155.000 7.000 61.000 -78.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 0 2.000 2.000
Resultat før skatt 609.000 159.000 7.000 63.000 -76.000
Skattekostnad -134.000 -36.000 -2.000 -16.000 60.000
Årsresultat 475.000 123.000 6.000 47.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 13.000 42.000 44.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 611.000 411.000 413.000 350.000
Sum eiendeler 1.215.000 624.000 453.000 457.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 636.000 161.000 38.000 32.000 -15.000
Sum egenkapital 736.000 261.000 138.000 132.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 478.000 364.000 316.000 326.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 625.000 454.000 458.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.468.000 1.008.000 882.000 950.000 734.000
Andre inntekter 38.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.505.000 1.008.000 882.000 950.000 734.000
Varekostnad 0 0 -10.000
Lønninger -399.000 -407.000 -395.000 -402.000 -396.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -497.000 -447.000 -479.000 -487.000 -407.000
Driftskostnader -896.000 -854.000 -874.000 -889.000 -813.000
Driftsresultat 609.000 155.000 7.000 61.000 -78.000
Finansinntekter 4.000 0 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 4.000 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 160.000 0 0 -23.000
Årsresultat 475.000 123.000 6.000 47.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 13.000 42.000 44.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 13.000 42.000 44.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 128.000 193.000 90.000 112.000 53.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 1.077.000 413.000 316.000 296.000 292.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 611.000 411.000 413.000 350.000
Sum eiendeler 1.215.000 624.000 453.000 457.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 636.000 161.000 38.000 32.000 -15.000
Sum egenkapital 736.000 261.000 138.000 132.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 40.000 10.000 24.000 8.000
Betalbar skatt 125.000 7.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 64.000 50.000 39.000 41.000
Utbytte 160.000 0 0 -23.000
Annen kortsiktig gjeld 267.000 253.000 256.000 263.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 478.000 364.000 316.000 326.000 325.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 625.000 454.000 458.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000 247.000 95.000 87.000 25.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 1.3 1.3 1.1
Soliditet 60.6 41.8 30.4 28.8 20.7
Resultatgrad 40.5 15.4 0.8 6.4 -10.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.4 2.3 2.5 3.8
Total kapitalrentabilitet 50.2 25.4 1.5 13.8 -18.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Johan Fredrik ArnesenStyreleder77
Ingvild ArnesenVaramedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Johan Fredrik Arnesen100.0077
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00