Lean Venture As
Juridisk navn:  Lean Venture As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95242895
Johs Faales Vei 78 Johs Faales Vei 78 Fax:
1363 Høvik 1363 Høvik
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987817577
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 19.01.2005
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gifur as
Revisor: Mpr Revisjon As
Regnskapsfører: Statement As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,36%
Resultat  
  
-77,59%
Egenkapital  
  
7,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.122.000 2.908.000 8.260.000 6.569.000 4.949.000
Resultat: 2.677.000 11.946.000 3.857.000 368.000 482.000
Egenkapital: 30.215.000 28.106.000 16.566.000 13.401.000 13.351.000
Regnskap for Lean Venture As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.122.000 2.908.000 8.260.000 6.569.000 4.949.000
Driftskostnader -1.939.000 -1.550.000 -5.228.000 -5.360.000 -4.670.000
Driftsresultat 1.184.000 1.358.000 3.032.000 1.209.000 279.000
Finansinntekter 1.617.000 10.962.000 1.034.000 611.000 468.000
Finanskostnader -123.000 -374.000 -209.000 -1.452.000 -265.000
Finans 1.494.000 10.588.000 825.000 -841.000 203.000
Resultat før skatt 2.677.000 11.946.000 3.857.000 368.000 482.000
Skattekostnad -568.000 -406.000 -692.000 -318.000 -31.000
Årsresultat 2.109.000 11.541.000 3.165.000 50.000 451.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.238.000 7.004.000 9.084.000 8.793.000 8.933.000
Sum omløpsmidler 23.192.000 21.861.000 8.626.000 5.856.000 5.137.000
Sum eiendeler 31.430.000 28.865.000 17.710.000 14.649.000 14.070.000
Sum opptjent egenkapital 30.115.000 28.006.000 16.466.000 13.301.000 13.251.000
Sum egenkapital 30.215.000 28.106.000 16.566.000 13.401.000 13.351.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 5.000 9.000 12.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 754.000 1.136.000 1.235.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 31.431.000 28.865.000 17.711.000 14.648.000 14.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.108.000 2.903.000 8.260.000 6.569.000 4.949.000
Andre inntekter 14.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.122.000 2.908.000 8.260.000 6.569.000 4.949.000
Varekostnad -227.000 -171.000 -3.625.000 -3.712.000 -3.264.000
Lønninger -1.123.000 -1.013.000 -1.013.000 -1.012.000 -1.001.000
Avskrivning -56.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -533.000 -336.000 -560.000 -606.000 -375.000
Driftskostnader -1.939.000 -1.550.000 -5.228.000 -5.360.000 -4.670.000
Driftsresultat 1.184.000 1.358.000 3.032.000 1.209.000 279.000
Finansinntekter 1.617.000 10.962.000 1.034.000 611.000 468.000
Finanskostnader -123.000 -374.000 -209.000 -1.452.000 -265.000
Finans 1.494.000 10.588.000 825.000 -841.000 203.000
Konsernbidrag 0 -333.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.109.000 11.541.000 3.165.000 50.000 451.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 325.000 72.000 109.000 139.000 169.000
Sum varige driftsmidler 325.000 72.000 109.000 139.000 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.914.000 6.932.000 8.975.000 8.654.000 8.764.000
Sum anleggsmidler 8.238.000 7.004.000 9.084.000 8.793.000 8.933.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 122.000 33.000 322.000 425.000 546.000
Andre fordringer 7.060.000 6.565.000 62.000 161.000 304.000
Sum investeringer 15.489.000 10.624.000 6.960.000 691.000 3.809.000
Kasse, bank 521.000 4.640.000 1.282.000 4.579.000 478.000
Sum omløpsmidler 23.192.000 21.861.000 8.626.000 5.856.000 5.137.000
Sum eiendeler 31.430.000 28.865.000 17.710.000 14.649.000 14.070.000
Sum opptjent egenkapital 30.115.000 28.006.000 16.466.000 13.301.000 13.251.000
Sum egenkapital 30.215.000 28.106.000 16.566.000 13.401.000 13.351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 5.000 9.000 12.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.000 2.000 0 432.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 5.000 9.000 12.000 15.000
Leverandørgjeld 449.000 13.000 177.000 336.000 485.000
Betalbar skatt 564.000 410.000 696.000 222.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 89.000 154.000 156.000 97.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 241.000 109.000 89.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 1.207.000 754.000 1.136.000 1.235.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 31.431.000 28.865.000 17.711.000 14.648.000 14.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.985.000 21.107.000 7.490.000 4.621.000 4.433.000
Likviditetsgrad 1 19.2 29.0 7.6 4.7 7.3
Likviditetsgrad 2 19.2 29.0 7.6 4.7 7.3
Soliditet 96.1 97.4 93.5 91.5 94.9
Resultatgrad 37.9 46.7 36.7 18.4 5.6
Rentedekningsgrad 9.6 3.6 14.5 0.8 1.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.9 42.7 2 12.4 5.3
Signatur
11.08.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Benjamin SommerStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Benjamin Sommer100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00