Jake AS
Juridisk navn:  Jake AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66795525
Hvalstadåsen 14 Hvalstadåsen 14 Fax:
1395 Hvalstad 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 987838906
Aksjekapital: 305.910 NOK
Etableringsdato: 01.01.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67,74%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-2,01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 50.000 155.000 901.000 970.000 960.000
Resultat: -14.000 -14.000 655.000 443.000 328.000
Egenkapital: 682.000 696.000 710.000 205.000 -131.000
Regnskap for Jake AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 50.000 155.000 901.000 970.000 960.000
Driftskostnader -64.000 -169.000 -253.000 -502.000 -582.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 648.000 468.000 379.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 45.000
Finanskostnader 0 0 0 -26.000 -97.000
Finans 0 0 8.000 -26.000 -52.000
Resultat før skatt -14.000 -14.000 655.000 443.000 328.000
Skattekostnad 0 0 -151.000 -106.000 -86.000
Årsresultat -14.000 -14.000 505.000 336.000 242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 160.000 0 0
Sum omløpsmidler 731.000 764.000 928.000 562.000 705.000
Sum eiendeler 731.000 764.000 1.088.000 562.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 390.000 404.000 -101.000 -437.000
Sum egenkapital 682.000 696.000 710.000 205.000 -131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 493.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 68.000 378.000 357.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 731.000 764.000 1.088.000 562.000 705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 155.000 901.000 970.000 960.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 155.000 901.000 970.000 960.000
Varekostnad -2.000 -5.000 0 0 0
Lønninger -39.000 -88.000 -156.000 -448.000 -528.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -76.000 -97.000 -54.000 -54.000
Driftskostnader -64.000 -169.000 -253.000 -502.000 -582.000
Driftsresultat -14.000 -14.000 648.000 468.000 379.000
Finansinntekter 0 0 8.000 0 45.000
Finanskostnader 0 0 0 -26.000 -97.000
Finans 0 0 8.000 -26.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -14.000 505.000 336.000 242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 160.000 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 160.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 100.000 100.000
Andre fordringer 335.000 335.000 335.000 335.000 343.000
Sum investeringer 90.000 60.000 50.000 0 0
Kasse, bank 307.000 369.000 543.000 127.000 263.000
Sum omløpsmidler 731.000 764.000 928.000 562.000 705.000
Sum eiendeler 731.000 764.000 1.088.000 562.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 376.000 390.000 404.000 -101.000 -437.000
Sum egenkapital 682.000 696.000 710.000 205.000 -131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 493.000
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 151.000 106.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 48.000 51.000 77.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 18.000 176.000 173.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 68.000 378.000 357.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 731.000 764.000 1.088.000 562.000 705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 682.000 696.000 550.000 205.000 362.000
Likviditetsgrad 1 14.9 11.2 2.5 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 14.9 11.2 2.5 1.6 2.1
Soliditet 93.3 91.1 65.3 36.5 -18.6
Resultatgrad 71.9 48.2 39.5
Rentedekningsgrad 1 3.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.5 1.7 -6.4
Total kapitalrentabilitet -1.9 -1.8 60.3 83.3 60.1
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan Lars KildalStyreleder71
Karen Marie Sæther-LarsenStyremedlem51
Grethe KildalStyremedlem71
Elisabeth Kildal EngesgaarStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Karen Marie Sæther-Larsen4.4151
Jan Lars Kildal0.0271
Andreas Mello-Kildal11.1637
Andreas Mello-Kildal11.1637
Elisabeth K Engesgaar4.4145
Elisabeth K Engesgaar4.4145
Jan Lars Kildal53.2371
Andreas Mello-Kildal4.4137
Andreas Mello-Kildal4.4137
Karen Marie Sæther-Larsen11.1651
Elisabeth K Engesgaar11.1645
Elisabeth K Engesgaar11.1645
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00