Dokufilm AS
Juridisk navn:  Dokufilm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90738049
Vestre Strandgate 19A Vestre Strandgate 19A Fax:
4611 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 987877006
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.01.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Institutt For Bedriftssikring As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24,05%
Resultat  
  
-246,81%
Egenkapital  
  
-98,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Resultat: -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 226.000
Egenkapital: 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Regnskap for Dokufilm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Driftskostnader -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000 -1.863.000
Driftsresultat -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 226.000
Skattekostnad -137.000 26.000 87.000 9.000 -62.000
Årsresultat -626.000 -115.000 -296.000 -32.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 217.000 523.000 724.000 842.000 951.000
Sum omløpsmidler 198.000 472.000 304.000 527.000 919.000
Sum eiendeler 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 532.000 647.000 943.000 975.000
Sum egenkapital 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 362.000 281.000 325.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 874.000 1.152.000 1.143.000 1.695.000 2.089.000
Andre inntekter 1.000 0 1.000 0 0
Driftsinntekter 875.000 1.152.000 1.144.000 1.695.000 2.089.000
Varekostnad -2.000 -133.000 -148.000 -420.000 -595.000
Lønninger -790.000 -654.000 -790.000 -791.000 -793.000
Avskrivning -209.000 -228.000 -237.000 -202.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -279.000 -352.000 -324.000 -391.000
Driftskostnader -1.365.000 -1.294.000 -1.527.000 -1.737.000 -1.863.000
Driftsresultat -489.000 -141.000 -383.000 -41.000 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -626.000 -115.000 -296.000 -32.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 137.000 110.000 23.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 76.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 217.000 386.000 614.000 743.000 937.000
Sum varige driftsmidler 217.000 386.000 614.000 819.000 937.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 217.000 523.000 724.000 842.000 951.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 366.000 44.000 184.000 0
Andre fordringer 11.000 13.000 33.000 32.000 90.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 92.000 227.000 311.000 830.000
Sum omløpsmidler 198.000 472.000 304.000 527.000 919.000
Sum eiendeler 415.000 995.000 1.028.000 1.369.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital -94.000 532.000 647.000 943.000 975.000
Sum egenkapital 7.000 633.000 748.000 1.044.000 1.075.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 3.000 15.000 6.000 396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 47.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 104.000 76.000 121.000 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 255.000 190.000 199.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 362.000 281.000 325.000 795.000
Sum gjeld og egenkapital 415.000 995.000 1.029.000 1.369.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -210.000 110.000 23.000 202.000 124.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.3 1.1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3 1.1 1.6 1.2
Soliditet 1.7 63.6 72.7 76.3 57.5
Resultatgrad -55.9 -12.2 -33.5 -2.4 10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 58.3 0.6 0.4 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -117.8 -14.2 -37.2 12.1
Signatur
30.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode VestadStyreleder60
Agnes-Margrethe BjorvandStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Frode Vestad100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00