Godstransport AS
Juridisk navn:  Godstransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90556748
Turkisvegen 46 Turkisvegen 46 Fax:
3931 Porsgrunn 3931 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 829030012
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 01.07.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kulltangen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
112,29%
Resultat  
  
251,27%
Egenkapital  
  
3,66%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.492.000 2.587.000 2.448.000 2.574.000 2.041.000
Resultat: 555.000 158.000 56.000 286.000 60.000
Egenkapital: 907.000 875.000 879.000 882.000 879.000
Regnskap for Godstransport AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.492.000 2.587.000 2.448.000 2.574.000 2.041.000
Driftskostnader -4.785.000 -2.441.000 -2.392.000 -2.260.000 -1.942.000
Driftsresultat 707.000 146.000 56.000 314.000 100.000
Finansinntekter 1.000 15.000 18.000 11.000 3.000
Finanskostnader -153.000 -3.000 -18.000 -40.000 -43.000
Finans -152.000 12.000 0 -29.000 -40.000
Resultat før skatt 555.000 158.000 56.000 286.000 60.000
Skattekostnad -123.000 -32.000 -9.000 -63.000 -9.000
Årsresultat 432.000 126.000 47.000 222.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.563.000 610.000 981.000 1.352.000 1.394.000
Sum omløpsmidler 3.638.000 939.000 567.000 971.000 830.000
Sum eiendeler 10.201.000 1.549.000 1.548.000 2.323.000 2.224.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 275.000 279.000 282.000 279.000
Sum egenkapital 907.000 875.000 879.000 882.000 879.000
Sum langsiktig gjeld 5.928.000 30.000 184.000 785.000 947.000
Sum kortsiktig gjeld 3.366.000 644.000 484.000 656.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 10.201.000 1.549.000 1.547.000 2.323.000 2.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.139.000 2.587.000 2.448.000 2.446.000 2.041.000
Andre inntekter 352.000 0 129.000 0
Driftsinntekter 5.492.000 2.587.000 2.448.000 2.574.000 2.041.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -3.138.000 -1.599.000 -1.582.000 -1.468.000 -1.283.000
Avskrivning -563.000 -371.000 -371.000 -376.000 -373.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.084.000 -471.000 -439.000 -416.000 -286.000
Driftskostnader -4.785.000 -2.441.000 -2.392.000 -2.260.000 -1.942.000
Driftsresultat 707.000 146.000 56.000 314.000 100.000
Finansinntekter 1.000 15.000 18.000 11.000 3.000
Finanskostnader -153.000 -3.000 -18.000 -40.000 -43.000
Finans -152.000 12.000 0 -29.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -130.000 -50.000 -220.000 -50.000
Årsresultat 432.000 126.000 47.000 222.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.086.000 610.000 981.000 1.352.000 1.394.000
Sum varige driftsmidler 6.086.000 610.000 981.000 1.352.000 1.394.000
Sum finansielle anleggsmidler 477.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.563.000 610.000 981.000 1.352.000 1.394.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 711.000 316.000 245.000 242.000 226.000
Andre fordringer 68.000 22.000 20.000 21.000 0
Sum investeringer 127.000 0 0
Kasse, bank 2.860.000 601.000 175.000 707.000 603.000
Sum omløpsmidler 3.638.000 939.000 567.000 971.000 830.000
Sum eiendeler 10.201.000 1.549.000 1.548.000 2.323.000 2.224.000
Sum opptjent egenkapital 307.000 275.000 279.000 282.000 279.000
Sum egenkapital 907.000 875.000 879.000 882.000 879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 30.000 76.000 114.000 111.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.928.000 30.000 184.000 785.000 947.000
Leverandørgjeld 1.898.000 70.000 12.000 71.000 35.000
Betalbar skatt 77.000 47.000 60.000 35.000
Skyldig offentlige avgifter 594.000 200.000 196.000 171.000 158.000
Utbytte -400.000 -130.000 -50.000 -220.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 475.000 167.000 180.000 134.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 3.366.000 644.000 484.000 656.000 398.000
Sum gjeld og egenkapital 10.201.000 1.549.000 1.547.000 2.323.000 2.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 272.000 295.000 83.000 315.000 432.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.2 1.5 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.2 1.5 2.1
Soliditet 8.9 56.5 56.8 3 39.5
Resultatgrad 12.9 5.6 2.3 12.2 4.9
Rentedekningsgrad 4.6 48.7 3.1 7.8 2.3
Gjeldsgrad 10.2 0.8 0.8 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 6.9 10.4 4.8 1 4.6
Signatur
26.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
BÆVER ÅSE
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas BæverStyreleder46
Åse BæverVaramedlem76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00