Byneset Bygdeservice Sa
Juridisk navn:  Byneset Bygdeservice Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92691400
Leinstrandvegen 20 Leinstrandvegen 20 Fax:
7074 Spongdal 7074 Spongdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 887998132
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 03.03.2005
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: As Regnskap & Kontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-33,33%
Resultat  
  
62,5%
Egenkapital  
  
-2,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 234.000 351.000 821.000 451.000 492.000
Resultat: -3.000 -8.000 -9.000 11.000 1.000
Egenkapital: 313.000 322.000 330.000 339.000 331.000
Regnskap for Byneset Bygdeservice Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 234.000 351.000 821.000 451.000 492.000
Driftskostnader -237.000 -359.000 -831.000 -442.000 -491.000
Driftsresultat -3.000 -8.000 -9.000 10.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -3.000 -8.000 -9.000 11.000 1.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -1.000
Årsresultat -3.000 -8.000 -9.000 8.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Sum eiendeler 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 212.000 220.000 229.000 221.000
Sum egenkapital 313.000 322.000 330.000 339.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 47.000 181.000 57.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 234.000 351.000 821.000 451.000 492.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 234.000 351.000 821.000 451.000 492.000
Varekostnad -175.000 -246.000 -744.000 -380.000 -416.000
Lønninger -2.000 -9.000 -21.000 -21.000 -23.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -104.000 -66.000 -41.000 -52.000
Driftskostnader -237.000 -359.000 -831.000 -442.000 -491.000
Driftsresultat -3.000 -8.000 -9.000 10.000 0
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -8.000 -9.000 8.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 6.000 33.000 8.000 43.000
Andre fordringer 9.000 7.000 26.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 356.000 355.000 451.000 377.000 323.000
Sum omløpsmidler 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Sum eiendeler 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 212.000 220.000 229.000 221.000
Sum egenkapital 313.000 322.000 330.000 339.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 70.000 42.000 174.000 47.000 27.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 5.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 77.000 47.000 181.000 57.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 390.000 369.000 511.000 396.000 366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 313.000 322.000 330.000 339.000 331.000
Likviditetsgrad 1 5.1 7.9 2.8 6.9 10.5
Likviditetsgrad 2 5.1 7.9 2.8 6.9 10.5
Soliditet 80.3 87.3 64.6 85.6 90.4
Resultatgrad -1.3 -2.3 -1.1 2.2 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.5 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.8 -1.9 -1.6 2.8 0.3
Signatur
19.01.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Olav BraaStyreleder68
John StrandStyremedlem64
Bjarne LykkenStyremedlem58
Harald HauganVaramedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00