Abt Anleggsgartner AS
Juridisk navn:  Abt Anleggsgartner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95813260
Nissedalsvegen 1575 Nissedalsvegen 1575 Fax:
3854 Nissedal 3854 Nissedal
Fylke: Kommune: www.thronsen.no
Vestfold og Telemark Nissedal
Org.nr: 988121541
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 14.03.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Treungen Rekneskapskontor Augon Kåsa
Utvikling:
Omsetning  
  
34,49%
Resultat  
  
207,76%
Egenkapital  
  
329,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.247.000 9.106.000 12.195.000 11.211.000 14.421.000
Resultat: 1.375.000 -1.276.000 466.000 378.000 -737.000
Egenkapital: 1.794.000 418.000 1.695.000 1.241.000 863.000
Regnskap for Abt Anleggsgartner AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.247.000 9.106.000 12.195.000 11.211.000 14.421.000
Driftskostnader -10.788.000 -10.265.000 -11.631.000 -10.752.000 -15.054.000
Driftsresultat 1.460.000 -1.159.000 564.000 459.000 -633.000
Finansinntekter 1.000 1.000 28.000 30.000
Finanskostnader -85.000 -118.000 -99.000 -109.000 -134.000
Finans -85.000 -117.000 -98.000 -81.000 -104.000
Resultat før skatt 1.375.000 -1.276.000 466.000 378.000 -737.000
Skattekostnad 0 -13.000 0 0
Årsresultat 1.375.000 -1.276.000 453.000 378.000 -737.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.878.000 1.512.000 999.000 910.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 2.706.000 3.712.000 4.502.000 5.569.000
Sum eiendeler 5.501.000 4.584.000 5.224.000 5.501.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 318.000 1.595.000 1.141.000 763.000
Sum egenkapital 1.794.000 418.000 1.695.000 1.241.000 863.000
Sum langsiktig gjeld 462.000 705.000 1.032.000 1.374.000 1.350.000
Sum kortsiktig gjeld 3.245.000 3.461.000 2.497.000 2.885.000 4.266.000
Sum gjeld og egenkapital 5.501.000 4.584.000 5.224.000 5.500.000 6.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.853.000 8.981.000 12.048.000 11.211.000 14.421.000
Andre inntekter 394.000 125.000 147.000 0 0
Driftsinntekter 12.247.000 9.106.000 12.195.000 11.211.000 14.421.000
Varekostnad -3.026.000 -2.163.000 -3.695.000 -4.481.000 -6.753.000
Lønninger -4.247.000 -4.717.000 -4.504.000 -3.944.000 -4.812.000
Avskrivning -309.000 -328.000 -245.000 -211.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.206.000 -3.057.000 -3.187.000 -2.116.000 -3.289.000
Driftskostnader -10.788.000 -10.265.000 -11.631.000 -10.752.000 -15.054.000
Driftsresultat 1.460.000 -1.159.000 564.000 459.000 -633.000
Finansinntekter 1.000 1.000 28.000 30.000
Finanskostnader -85.000 -118.000 -99.000 -109.000 -134.000
Finans -85.000 -117.000 -98.000 -81.000 -104.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.375.000 -1.276.000 453.000 378.000 -737.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 147.000 158.000 169.000 180.000 191.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 761.000 1.182.000 865.000 502.000 313.000
Sum varige driftsmidler 908.000 1.340.000 1.034.000 682.000 504.000
Sum finansielle anleggsmidler 539.000 538.000 479.000 317.000 406.000
Sum anleggsmidler 1.447.000 1.878.000 1.512.000 999.000 910.000
Varebeholdning 301.000 313.000 356.000 351.000 344.000
Kundefordringer 3.519.000 2.156.000 2.588.000 3.848.000 4.790.000
Andre fordringer 92.000 127.000 108.000 185.000 322.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 141.000 110.000 660.000 118.000 114.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 2.706.000 3.712.000 4.502.000 5.569.000
Sum eiendeler 5.501.000 4.584.000 5.224.000 5.501.000 6.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.694.000 318.000 1.595.000 1.141.000 763.000
Sum egenkapital 1.794.000 418.000 1.695.000 1.241.000 863.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 731.000 935.000 73.000 221.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 462.000 705.000 1.032.000 1.374.000 1.350.000
Leverandørgjeld 521.000 1.257.000 1.112.000 1.236.000 2.284.000
Betalbar skatt 0 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 969.000 423.000 490.000 486.000 394.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.024.000 846.000 810.000 942.000 986.000
Sum kortsiktig gjeld 3.245.000 3.461.000 2.497.000 2.885.000 4.266.000
Sum gjeld og egenkapital 5.501.000 4.584.000 5.224.000 5.500.000 6.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 809.000 -755.000 1.215.000 1.617.000 1.303.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1.5 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 1.3 1.4 1.2
Soliditet 32.6 9.1 32.4 22.6 13.3
Resultatgrad 11.9 -12.7 4.6 4.1 -4.4
Rentedekningsgrad 17.2 -9.8 5.7 4.2 -4.7
Gjeldsgrad 2.1 1 2.1 3.4 6.5
Total kapitalrentabilitet 26.5 -25.3 10.8 8.9 -9.3
Signatur
02.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
John ThronsenStyreleder54
Kai Arne SlåkvikStyremedlem51
Anita LohneVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
John Thronsen100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00