Pixima AS
Juridisk navn:  Pixima AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40626113
Langmyrgrenda 4 Langmyrgrenda 4 Fax:
0861 Oslo 861 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988143332
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.04.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aj Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18,83%
Resultat  
  
-87,3%
Egenkapital  
  
12,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.457.000 1.795.000 2.368.000 2.494.000 2.427.000
Resultat: 16.000 126.000 18.000 -297.000 -412.000
Egenkapital: -108.000 -124.000 -250.000 -269.000 29.000
Regnskap for Pixima AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.457.000 1.795.000 2.368.000 2.494.000 2.427.000
Driftskostnader -1.440.000 -1.663.000 -2.329.000 -2.782.000 -2.840.000
Driftsresultat 17.000 132.000 39.000 -288.000 -413.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -21.000 -11.000 0
Finans -1.000 -7.000 -21.000 -10.000 2.000
Resultat før skatt 16.000 126.000 18.000 -297.000 -412.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 126.000 18.000 -297.000 -412.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 15.000
Sum omløpsmidler 804.000 711.000 565.000 620.000 613.000
Sum eiendeler 804.000 711.000 565.000 620.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -227.000 -352.000 -371.000 -73.000
Sum egenkapital -108.000 -124.000 -250.000 -269.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 913.000 836.000 815.000 889.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000 711.000 565.000 620.000 628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.457.000 1.795.000 2.368.000 2.466.000 2.398.000
Andre inntekter 0 29.000 29.000
Driftsinntekter 1.457.000 1.795.000 2.368.000 2.494.000 2.427.000
Varekostnad 0 -4.000 -41.000
Lønninger -1.148.000 -1.248.000 -1.704.000 -2.121.000 -2.107.000
Avskrivning 0 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -415.000 -625.000 -642.000 -677.000
Driftskostnader -1.440.000 -1.663.000 -2.329.000 -2.782.000 -2.840.000
Driftsresultat 17.000 132.000 39.000 -288.000 -413.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -21.000 -11.000 0
Finans -1.000 -7.000 -21.000 -10.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 126.000 18.000 -297.000 -412.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 15.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 366.000 153.000 326.000 355.000 309.000
Andre fordringer 110.000 84.000 107.000 95.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 328.000 474.000 132.000 170.000 200.000
Sum omløpsmidler 804.000 711.000 565.000 620.000 613.000
Sum eiendeler 804.000 711.000 565.000 620.000 628.000
Sum opptjent egenkapital -211.000 -227.000 -352.000 -371.000 -73.000
Sum egenkapital -108.000 -124.000 -250.000 -269.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 81.000 89.000 20.000 47.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 147.000 199.000 182.000 194.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 673.000 600.000 596.000 660.000 359.000
Sum kortsiktig gjeld 913.000 836.000 815.000 889.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 804.000 711.000 565.000 620.000 628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -109.000 -125.000 -250.000 -269.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.7 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.7 0.7 1
Soliditet -13.4 -17.4 -44.2 -43.4 4.6
Resultatgrad 1.2 7.4 1.6 -11.5
Rentedekningsgrad 17.0 18.9 1.9 -26.2
Gjeldsgrad -8.5 -6.7 -3.3 -3.3 20.7
Total kapitalrentabilitet 2.1 18.5 6.9 -46.3 -65.4
Signatur
20.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Svein KjeldsbergStyreleder63
May-Britt Sandgren MosengStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Odd Svein Kjeldsberg100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00