Norges Jeger- Og Fiskerforbund
Juridisk navn:  Norges Jeger- Og Fiskerforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66792200
Postboks 94 Hvalstadåsen 5 Fax: 66901587
1378 Nesbru 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune: www.niff.no
Viken Asker
Org.nr: 956792150
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 91
Etableringsdato: 10.02.1871
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,13%
Resultat  
  
-20,68%
Egenkapital  
  
17,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 105.353.000 112.227.000 104.696.000 105.015.000 100.123.000
Resultat: 7.617.000 9.603.000 6.071.000 3.763.000 5.972.000
Egenkapital: 51.888.000 44.271.000 34.668.000 28.597.000 24.833.000
Regnskap for Norges Jeger- Og Fiskerforbund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 105.353.000 112.227.000 104.696.000 105.015.000 100.123.000
Driftskostnader -98.252.000 -103.339.000 -98.804.000 -95.861.000 -93.822.000
Driftsresultat 7.101.000 8.887.000 5.892.000 9.153.000 6.301.000
Finansinntekter 1.115.000 1.268.000 666.000 516.000 271.000
Finanskostnader -599.000 -552.000 -487.000 -5.906.000 -601.000
Finans 516.000 716.000 179.000 -5.390.000 -330.000
Resultat før skatt 7.617.000 9.603.000 6.071.000 3.763.000 5.972.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 7.617.000 9.603.000 6.071.000 3.763.000 5.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.934.000 17.913.000 18.991.000 19.844.000 25.971.000
Sum omløpsmidler 40.297.000 50.680.000 60.748.000 43.519.000 27.904.000
Sum eiendeler 70.231.000 68.593.000 79.739.000 63.363.000 53.875.000
Sum opptjent egenkapital 51.888.000 44.271.000 34.668.000 28.597.000 24.833.000
Sum egenkapital 51.888.000 44.271.000 34.668.000 28.597.000 24.833.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.343.000 24.323.000 45.071.000 34.767.000 29.042.000
Sum gjeld og egenkapital 70.231.000 68.594.000 79.739.000 63.364.000 53.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.979.000 112.132.000 104.579.000 17.182.000 15.652.000
Andre inntekter 374.000 95.000 117.000 87.833.000 84.471.000
Driftsinntekter 105.353.000 112.227.000 104.696.000 105.015.000 100.123.000
Varekostnad -10.146.000 -12.573.000 -13.307.000 -13.346.000 -14.118.000
Lønninger -43.034.000 -42.255.000 -41.168.000 -41.830.000 -42.480.000
Avskrivning -3.055.000 -3.065.000 -2.278.000 -2.194.000 -1.395.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -42.017.000 -45.446.000 -42.051.000 -38.491.000 -35.829.000
Driftskostnader -98.252.000 -103.339.000 -98.804.000 -95.861.000 -93.822.000
Driftsresultat 7.101.000 8.887.000 5.892.000 9.153.000 6.301.000
Finansinntekter 1.115.000 1.268.000 666.000 516.000 271.000
Finanskostnader -599.000 -552.000 -487.000 -5.906.000 -601.000
Finans 516.000 716.000 179.000 -5.390.000 -330.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 7.617.000 9.603.000 6.071.000 3.763.000 5.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.805.000 6.596.000 7.399.000 7.598.000 9.433.000
Fast eiendom 11.003.000 11.003.000 11.003.000 11.003.000 11.003.000
Maskiner anlegg 0 0 827.000 1.094.000
Driftsløsøre 77.000 265.000 539.000 0 0
Sum varige driftsmidler 11.079.000 11.268.000 11.542.000 11.829.000 12.096.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.050.000 50.000 50.000 417.000 4.442.000
Sum anleggsmidler 29.934.000 17.913.000 18.991.000 19.844.000 25.971.000
Varebeholdning 2.091.000 2.400.000 4.044.000 5.839.000 7.855.000
Kundefordringer 1.078.000 7.892.000 1.276.000 3.218.000 1.495.000
Andre fordringer 8.605.000 4.567.000 8.108.000 7.070.000 4.214.000
Sum investeringer 123.000 179.000 202.000 176.000 183.000
Kasse, bank 28.401.000 35.642.000 47.119.000 27.217.000 14.157.000
Sum omløpsmidler 40.297.000 50.680.000 60.748.000 43.519.000 27.904.000
Sum eiendeler 70.231.000 68.593.000 79.739.000 63.363.000 53.875.000
Sum opptjent egenkapital 51.888.000 44.271.000 34.668.000 28.597.000 24.833.000
Sum egenkapital 51.888.000 44.271.000 34.668.000 28.597.000 24.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.262.000 2.369.000 2.977.000 2.629.000 4.309.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.837.000 3.739.000 3.631.000 4.077.000 3.720.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.245.000 18.215.000 38.463.000 28.061.000 21.013.000
Sum kortsiktig gjeld 18.343.000 24.323.000 45.071.000 34.767.000 29.042.000
Sum gjeld og egenkapital 70.231.000 68.594.000 79.739.000 63.364.000 53.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.954.000 26.357.000 15.677.000 8.752.000 -1.138.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.3 1.3 1
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.3 1.1 0.7
Soliditet 73.9 64.5 43.5 45.1 46.1
Resultatgrad 6.7 7.9 5.6 8.7 6.3
Rentedekningsgrad 11.9 16.1 12.1 1.5 10.5
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.3 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 11.7 14.8 8.2 15.3 12.2
Signatur
04.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Arne GjemsStyreleder41
Arild Konrad GjertsenNestleder65
Ann Eva IsaksenNestleder58
Vidar NilsenStyremedlem47
Line JohansenStyremedlem49
Bjørn Erik MathiesenStyremedlem57
Bjarte ErstadStyremedlem53
Ole Martin MelandStyremedlem66
Tina Dyrstad FossdalStyremedlem36
Bergfinn AlundStyremedlem57
Johnny Frimann AndersenVaramedlem68
Tommy Morten MortensenVaramedlem38
Alf Erik RøyrvikVaramedlem39
Sara BehzadzadehVaramedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00