Libmed AS
Juridisk navn:  Libmed AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51686790
Holbergs Gate 15 Holbergs Gate 15 Fax: 51686791
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 988379093
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 14.06.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jakobsen Regnskap Ars. Da
Utvikling:
Omsetning  
  
3,11%
Resultat  
  
61,83%
Egenkapital  
  
39,31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.011.000 4.860.000 4.638.000 4.492.000 3.849.000
Resultat: 4.410.000 2.725.000 2.536.000 794.000 1.011.000
Egenkapital: 13.945.000 10.010.000 7.750.000 5.753.000 5.267.000
Regnskap for Libmed AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.011.000 4.860.000 4.638.000 4.492.000 3.849.000
Driftskostnader -2.863.000 -2.809.000 -3.101.000 -3.180.000 -3.463.000
Driftsresultat 2.148.000 2.051.000 1.537.000 1.313.000 386.000
Finansinntekter 2.263.000 675.000 999.000 -519.000 675.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000
Finans 2.263.000 675.000 998.000 -519.000 625.000
Resultat før skatt 4.410.000 2.725.000 2.536.000 794.000 1.011.000
Skattekostnad -475.000 -465.000 -339.000 -309.000 -101.000
Årsresultat 3.935.000 2.261.000 2.197.000 485.000 910.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 61.000 104.000 188.000 338.000
Sum omløpsmidler 14.860.000 10.844.000 8.419.000 6.301.000 5.533.000
Sum eiendeler 14.901.000 10.905.000 8.523.000 6.489.000 5.871.000
Sum opptjent egenkapital 13.845.000 9.910.000 7.650.000 5.653.000 5.167.000
Sum egenkapital 13.945.000 10.010.000 7.750.000 5.753.000 5.267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 956.000 894.000 774.000 737.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 14.901.000 10.904.000 8.524.000 6.490.000 5.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.092.000 997.000 1.140.000 1.148.000 995.000
Andre inntekter 3.919.000 3.862.000 3.497.000 3.344.000 2.854.000
Driftsinntekter 5.011.000 4.860.000 4.638.000 4.492.000 3.849.000
Varekostnad -281.000 -318.000 -304.000 -291.000 -309.000
Lønninger -1.718.000 -1.791.000 -2.043.000 -2.089.000 -2.116.000
Avskrivning -12.000 -38.000 -85.000 -162.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -852.000 -662.000 -669.000 -638.000 -857.000
Driftskostnader -2.863.000 -2.809.000 -3.101.000 -3.180.000 -3.463.000
Driftsresultat 2.148.000 2.051.000 1.537.000 1.313.000 386.000
Finansinntekter 2.263.000 675.000 999.000 -519.000 675.000
Finanskostnader -1.000 0 -50.000
Finans 2.263.000 675.000 998.000 -519.000 625.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0
Årsresultat 3.935.000 2.261.000 2.197.000 485.000 910.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 49.000 54.000 53.000 41.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 50.000 135.000 297.000
Sum varige driftsmidler 12.000 50.000 135.000 297.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 61.000 104.000 188.000 338.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 30.000 71.000 34.000 38.000 15.000
Sum investeringer 10.758.000 9.730.000 7.478.000 5.391.000 3.869.000
Kasse, bank 4.072.000 1.042.000 908.000 873.000 1.648.000
Sum omløpsmidler 14.860.000 10.844.000 8.419.000 6.301.000 5.533.000
Sum eiendeler 14.901.000 10.905.000 8.523.000 6.489.000 5.871.000
Sum opptjent egenkapital 13.845.000 9.910.000 7.650.000 5.653.000 5.167.000
Sum egenkapital 13.945.000 10.010.000 7.750.000 5.753.000 5.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 152.000 113.000 80.000 43.000 75.000
Betalbar skatt 467.000 460.000 340.000 321.000 157.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 145.000 162.000 174.000 177.000
Utbytte -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 176.000 192.000 199.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 956.000 894.000 774.000 737.000 603.000
Sum gjeld og egenkapital 14.901.000 10.904.000 8.524.000 6.490.000 5.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.904.000 9.950.000 7.645.000 5.564.000 4.930.000
Likviditetsgrad 1 15.5 12.1 10.9 8.5 9.2
Likviditetsgrad 2 15.5 12.1 10.9 8.5 9.2
Soliditet 93.6 91.8 90.9 88.6 89.7
Resultatgrad 42.9 42.2 33.1 29.2 1
Rentedekningsgrad 1 7.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 29.6 25.0 29.8 12.2 18.1
Signatur
16.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Leiv Isaksen BalleStyreleder67
Reidun Jektnes BalleVaramedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Reidun Jektnes Balle50.0067
Leiv Isaksen Balle50.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00