Distribusjonsservice AS
Juridisk navn:  Distribusjonsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90569880
Postboks 950 Kråkerøyveien 2 Fax:
1670 Kråkerøy 1671 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 957028179
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 01.04.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Lervik Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,9%
Resultat  
  
-22,76%
Egenkapital  
  
33,56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.173.000 37.807.000 35.930.000 31.453.000 31.617.000
Resultat: 1.934.000 2.504.000 -182.000 -409.000 -318.000
Egenkapital: 3.856.000 2.887.000 827.000 1.009.000 1.417.000
Regnskap for Distribusjonsservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.173.000 37.807.000 35.930.000 31.453.000 31.617.000
Driftskostnader -39.164.000 -35.246.000 -36.058.000 -31.786.000 -31.876.000
Driftsresultat 2.009.000 2.562.000 -127.000 -331.000 -259.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -59.000 -54.000 -78.000 -60.000
Finans -75.000 -58.000 -54.000 -78.000 -60.000
Resultat før skatt 1.934.000 2.504.000 -182.000 -409.000 -318.000
Skattekostnad -565.000 -244.000 0 0 0
Årsresultat 1.369.000 2.260.000 -182.000 -409.000 -318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.577.000 2.667.000 1.242.000 1.711.000 2.176.000
Sum omløpsmidler 9.826.000 7.772.000 4.793.000 4.000.000 4.701.000
Sum eiendeler 12.403.000 10.439.000 6.035.000 5.711.000 6.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.756.000 2.787.000 727.000 909.000 1.317.000
Sum egenkapital 3.856.000 2.887.000 827.000 1.009.000 1.417.000
Sum langsiktig gjeld 1.382.000 861.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.164.000 6.691.000 5.209.000 4.702.000 5.460.000
Sum gjeld og egenkapital 12.402.000 10.439.000 6.036.000 5.711.000 6.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.914.000 37.646.000 35.084.000 31.311.000 30.826.000
Andre inntekter 259.000 161.000 846.000 142.000 791.000
Driftsinntekter 41.173.000 37.807.000 35.930.000 31.453.000 31.617.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -23.246.000 -21.262.000 -20.826.000 -18.619.000 -18.240.000
Avskrivning -286.000 -165.000 -233.000 -395.000 -396.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.632.000 -13.819.000 -14.999.000 -12.772.000 -13.240.000
Driftskostnader -39.164.000 -35.246.000 -36.058.000 -31.786.000 -31.876.000
Driftsresultat 2.009.000 2.562.000 -127.000 -331.000 -259.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -75.000 -59.000 -54.000 -78.000 -60.000
Finans -75.000 -58.000 -54.000 -78.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 1.369.000 2.260.000 -182.000 -409.000 -318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.000 2.000 3.000
Sum Immatrielle midler 2.000 2.000 3.000
Fast eiendom 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.388.000 1.385.000 133.000 582.000 987.000
Sum varige driftsmidler 2.484.000 2.481.000 1.228.000 1.677.000 2.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 186.000 12.000 31.000 91.000
Sum anleggsmidler 2.577.000 2.667.000 1.242.000 1.711.000 2.176.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.264.000 3.785.000 3.064.000 2.794.000 2.793.000
Andre fordringer 49.000 84.000 0 0 0
Sum investeringer 218.000 270.000 314.000
Kasse, bank 5.512.000 3.902.000 1.511.000 936.000 1.595.000
Sum omløpsmidler 9.826.000 7.772.000 4.793.000 4.000.000 4.701.000
Sum eiendeler 12.403.000 10.439.000 6.035.000 5.711.000 6.877.000
Sum opptjent egenkapital 3.756.000 2.787.000 727.000 909.000 1.317.000
Sum egenkapital 3.856.000 2.887.000 827.000 1.009.000 1.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 299.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 414.000
Sum langsiktig gjeld 1.382.000 861.000 0 0 0
Leverandørgjeld 613.000 1.103.000 510.000 294.000 636.000
Betalbar skatt 266.000 244.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.667.000 2.266.000 1.910.000 1.966.000 1.790.000
Utbytte -400.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.218.000 2.879.000 2.788.000 2.442.000 2.619.000
Sum kortsiktig gjeld 7.164.000 6.691.000 5.209.000 4.702.000 5.460.000
Sum gjeld og egenkapital 12.402.000 10.439.000 6.036.000 5.711.000 6.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.662.000 1.081.000 -416.000 -702.000 -759.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.9 0.9 0.9
Soliditet 31.1 27.7 13.7 17.7 20.6
Resultatgrad 4.9 6.8 -0.4 -1.1 -0.8
Rentedekningsgrad 26.8 43.4 -2.4 -4.2 -4.3
Gjeldsgrad 2.2 2.6 6.3 4.7 3.9
Total kapitalrentabilitet 16.2 24.6 -2.1 -5.8 -3.8
Signatur
12.10.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.10.2012
Styrets leder og styrets nestleder
Hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roald NilsenStyreleder67
Else-Lill AndersenStyremedlem77
William JohannesenVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
William Johannesen50.0057
Roald Nilsen50.00 
Roald Nilsen50.00 
Roald Nilsen50.0067
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00