Allora AS
Juridisk navn:  Allora AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23239870
c/o Axera Business Management AS Postboks 1955 Vika c/o Axera Business Management AS Haakon VIIs gate 6 Fax: 67584380
0125 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988412023
Aksjekapital: 1.350.000 NOK
Etableringsdato: 24.06.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Axera Business Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
66,37%
Resultat  
  
93,5%
Egenkapital  
  
36,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.741.000 19.680.000 16.651.000 14.878.000 11.275.000
Resultat: 30.048.000 15.529.000 15.702.000 12.114.000 11.050.000
Egenkapital: 111.516.000 81.468.000 66.939.000 55.236.000 38.956.000
Regnskap for Allora AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.741.000 19.680.000 16.651.000 14.878.000 11.275.000
Driftskostnader -722.000 -4.347.000 -835.000 -2.654.000 -224.000
Driftsresultat 32.020.000 15.333.000 15.817.000 12.223.000 11.050.000
Finansinntekter -1.566.000 322.000 36.000 10.000 2.000
Finanskostnader -406.000 -126.000 -151.000 -119.000 -2.000
Finans -1.972.000 196.000 -115.000 -109.000 0
Resultat før skatt 30.048.000 15.529.000 15.702.000 12.114.000 11.050.000
Skattekostnad 1.000 -1.000 -133.000
Årsresultat 30.048.000 15.529.000 15.703.000 12.113.000 10.917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.019.000 19.946.000 21.491.000 23.524.000 8.515.000
Sum omløpsmidler 86.326.000 66.892.000 49.621.000 40.818.000 34.574.000
Sum eiendeler 131.345.000 86.838.000 71.112.000 64.342.000 43.089.000
Sum opptjent egenkapital 97.194.000 67.146.000 52.617.000 40.914.000 36.801.000
Sum egenkapital 111.516.000 81.468.000 66.939.000 55.236.000 38.956.000
Sum langsiktig gjeld 4.190.000 4.057.000 4.173.000 4.105.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.639.000 1.314.000 0 5.000.000 4.133.000
Sum gjeld og egenkapital 131.345.000 86.839.000 71.112.000 64.341.000 43.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 32.741.000 19.680.000 16.651.000 14.878.000 11.275.000
Driftsinntekter 32.741.000 19.680.000 16.651.000 14.878.000 11.275.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -216.000 -216.000 0 0 0
Nedskrivning 1.403.000 -1.755.000 0 0 0
Andre driftskostnader -1.909.000 -2.376.000 -835.000 -2.654.000 -224.000
Driftskostnader -722.000 -4.347.000 -835.000 -2.654.000 -224.000
Driftsresultat 32.020.000 15.333.000 15.817.000 12.223.000 11.050.000
Finansinntekter -1.566.000 322.000 36.000 10.000 2.000
Finanskostnader -406.000 -126.000 -151.000 -119.000 -2.000
Finans -1.972.000 196.000 -115.000 -109.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -5.000.000 -4.000.000
Årsresultat 30.048.000 15.529.000 15.703.000 12.113.000 10.917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 10.005.000 8.818.000 0 0 0
Maskiner anlegg 18.694.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 28.699.000 8.818.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.320.000 11.129.000 21.491.000 23.524.000 8.515.000
Sum anleggsmidler 45.019.000 19.946.000 21.491.000 23.524.000 8.515.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 12.669.000 612.000 7.206.000 15.662.000 9.753.000
Sum investeringer 68.995.000 54.235.000 36.764.000 23.594.000 24.767.000
Kasse, bank 4.662.000 12.046.000 5.651.000 1.562.000 54.000
Sum omløpsmidler 86.326.000 66.892.000 49.621.000 40.818.000 34.574.000
Sum eiendeler 131.345.000 86.838.000 71.112.000 64.342.000 43.089.000
Sum opptjent egenkapital 97.194.000 67.146.000 52.617.000 40.914.000 36.801.000
Sum egenkapital 111.516.000 81.468.000 66.939.000 55.236.000 38.956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.190.000 4.057.000 4.173.000 4.105.000 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 133.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -5.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 15.635.000 314.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.639.000 1.314.000 0 5.000.000 4.133.000
Sum gjeld og egenkapital 131.345.000 86.839.000 71.112.000 64.341.000 43.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.687.000 65.578.000 49.621.000 35.818.000 30.441.000
Likviditetsgrad 1 5.5 50.9 8.2 8.4
Likviditetsgrad 2 5.5 50.9 0 8.2 8.4
Soliditet 84.9 93.8 94.1 85.8 90.4
Resultatgrad 97.8 77.9 9 82.2 9
Rentedekningsgrad 78.9 121.7 104.7 102.7 5
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 23.2 18.0 22.3 1 25.6
Signatur
25.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Maren JuellStyreleder45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Maren Juell100.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00