Bonde Øst Da
Juridisk navn:  Bonde Øst Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
v/Hans Olav Høiby Slettavegen 25 Fax:
2312 Ottestad 2134 Austvatn
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Odal
Org.nr: 988442232
Aksjekapital: -.339 NOK
Etableringsdato: 25.06.2005
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,03%
Resultat  
  
-105,51%
Egenkapital  
  
147,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.833.000 2.512.000 1.976.000 2.339.000 1.748.000
Resultat: -14.000 254.000 25.000 6.000 -4.000
Egenkapital: 34.000 -72.000 -206.000 -231.000 -237.000
Regnskap for Bonde Øst Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.833.000 2.512.000 1.976.000 2.339.000 1.748.000
Driftskostnader -1.845.000 -2.261.000 -1.959.000 -2.327.000 -1.752.000
Driftsresultat -12.000 252.000 16.000 11.000 -4.000
Finansinntekter 2.000 9.000 5.000 3.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -9.000 -3.000
Finans -3.000 2.000 8.000 -4.000 0
Resultat før skatt -14.000 254.000 25.000 6.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 254.000 25.000 6.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 129.000 161.000 165.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.121.000 705.000 792.000 887.000 758.000
Sum eiendeler 1.224.000 834.000 953.000 1.052.000 771.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 262.000 133.000 110.000 102.000
Sum egenkapital 34.000 -72.000 -206.000 -231.000 -237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 906.000 1.159.000 1.283.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 1.224.000 834.000 953.000 1.052.000 771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.305.000 1.981.000 1.485.000 1.835.000 1.240.000
Andre inntekter 528.000 531.000 491.000 504.000 508.000
Driftsinntekter 1.833.000 2.512.000 1.976.000 2.339.000 1.748.000
Varekostnad -823.000 -619.000 -591.000 -585.000 -542.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -26.000 -32.000 -40.000 -36.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.388.000 -1.474.000 -1.251.000 -1.695.000 -1.309.000
Driftskostnader -1.845.000 -2.261.000 -1.959.000 -2.327.000 -1.752.000
Driftsresultat -12.000 252.000 16.000 11.000 -4.000
Finansinntekter 2.000 9.000 5.000 3.000
Finanskostnader -3.000 0 -1.000 -9.000 -3.000
Finans -3.000 2.000 8.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 254.000 25.000 6.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 103.000 129.000 161.000 145.000 -29.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 103.000 129.000 161.000 145.000 -29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 20.000 42.000
Sum anleggsmidler 103.000 129.000 161.000 165.000 13.000
Varebeholdning 1.082.000 601.000 752.000 777.000 758.000
Kundefordringer 39.000 104.000 39.000 105.000 0
Andre fordringer 0 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.121.000 705.000 792.000 887.000 758.000
Sum eiendeler 1.224.000 834.000 953.000 1.052.000 771.000
Sum opptjent egenkapital 390.000 262.000 133.000 110.000 102.000
Sum egenkapital 34.000 -72.000 -206.000 -231.000 -237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 264.000 -171.000 -862.000 -485.000 312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.134.000 940.000 1.936.000 1.752.000 313.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -208.000 137.000 -16.000 16.000 -16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 101.000 0 401.000
Sum kortsiktig gjeld 1.190.000 906.000 1.159.000 1.283.000 1.009.000
Sum gjeld og egenkapital 1.224.000 834.000 953.000 1.052.000 771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -201.000 -367.000 -396.000 -251.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0 0.7 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0
Soliditet 2.8 -8.6 -21.6 -30.7
Resultatgrad -0.7 1 0.8 0.5 -0.2
Rentedekningsgrad -4.0 1 1.2 -1.3
Gjeldsgrad 35.0 -12.6 -5.6 -5.6 -4.3
Total kapitalrentabilitet -1.0 30.5 2.6 1.5 -0.1
Signatur
07.05.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hans Olav HøibyStyreleder51
Knut Arne RustadStyremedlem55
Arne LøfsgaardStyremedlem60
Ola KristiansenStyremedlem72
Christoffer TrøseidStyremedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00