Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Juridisk navn:  Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62815113
Postboks 115 Fjellgata 2 Fax: 62815130
2201 Kongsvinger 2212 Kongsvinger
Fylke: Kommune: www.kclab.no
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 830846492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 28.12.1979
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,33%
Resultat  
  
24,55%
Egenkapital  
  
8,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.064.000 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000
Resultat: 558.000 448.000 271.000 226.000 376.000
Egenkapital: 390.000 360.000 257.000 248.000 276.000
Regnskap for Kongsvinger Centrallaboratorium AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.064.000 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000
Driftskostnader -2.507.000 -2.690.000 -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000
Driftsresultat 558.000 447.000 271.000 227.000 387.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -1.000 -11.000
Resultat før skatt 558.000 448.000 271.000 226.000 376.000
Skattekostnad -123.000 -95.000 -62.000 -54.000 -94.000
Årsresultat 435.000 353.000 209.000 172.000 282.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 64.000 107.000 155.000 204.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 924.000 694.000 605.000 793.000
Sum eiendeler 1.169.000 988.000 801.000 760.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 260.000 157.000 148.000 176.000
Sum egenkapital 390.000 360.000 257.000 248.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 5.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 628.000 539.000 508.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.169.000 988.000 800.000 761.000 996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.064.000 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.064.000 3.137.000 2.775.000 2.551.000 2.787.000
Varekostnad -541.000 -469.000 -445.000 -373.000 -379.000
Lønninger -1.311.000 -1.519.000 -1.522.000 -1.414.000 -1.442.000
Avskrivning -49.000 -48.000 -49.000 -49.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -606.000 -654.000 -489.000 -489.000 -530.000
Driftskostnader -2.507.000 -2.690.000 -2.505.000 -2.325.000 -2.400.000
Driftsresultat 558.000 447.000 271.000 227.000 387.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 -11.000
Finans 1.000 1.000 1.000 -1.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -250.000 -200.000 -200.000 -250.000
Årsresultat 435.000 353.000 209.000 172.000 282.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 6.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 58.000 107.000 155.000 204.000
Sum varige driftsmidler 9.000 58.000 107.000 155.000 204.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 64.000 107.000 155.000 204.000
Varebeholdning 24.000 18.000 17.000 14.000 15.000
Kundefordringer 350.000 243.000 275.000 143.000 198.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 772.000 659.000 400.000 447.000 579.000
Sum omløpsmidler 1.146.000 924.000 694.000 605.000 793.000
Sum eiendeler 1.169.000 988.000 801.000 760.000 997.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 260.000 157.000 148.000 176.000
Sum egenkapital 390.000 360.000 257.000 248.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 5.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 5.000 146.000
Leverandørgjeld 49.000 51.000 53.000 51.000 30.000
Betalbar skatt 130.000 100.000 63.000 58.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 81.000 94.000 105.000 81.000 94.000
Utbytte -400.000 -250.000 -200.000 -200.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 519.000 383.000 317.000 317.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 628.000 539.000 508.000 574.000
Sum gjeld og egenkapital 1.169.000 988.000 800.000 761.000 996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 296.000 155.000 97.000 219.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.2 1.4
Soliditet 33.4 36.4 32.1 32.6 27.7
Resultatgrad 18.2 14.2 9.8 8.9 13.9
Rentedekningsgrad 2 35.2
Gjeldsgrad 2.0 1.7 2.1 2.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 47.8 45.3 3 29.8 38.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig Are NergårdStyreleder61
Janne Loe Pettersen NergårdVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Stig Are Nergård100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00