Kompostering AS
Juridisk navn:  Kompostering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92098700
Tiller Øvre Tiller Øvre Fax: 72889129
7092 Tiller 7092 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988557897
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 18.08.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delta Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36,17%
Resultat  
  
-210,54%
Egenkapital  
  
-91,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.484.000 2.325.000 1.399.000 1.739.000 1.831.000
Resultat: -346.000 313.000 -222.000 187.000 107.000
Egenkapital: 44.000 493.000 254.000 434.000 305.000
Regnskap for Kompostering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.484.000 2.325.000 1.399.000 1.739.000 1.831.000
Driftskostnader -1.812.000 -2.001.000 -1.605.000 -1.545.000 -1.713.000
Driftsresultat -328.000 324.000 -206.000 194.000 117.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -11.000 -16.000 -7.000 -10.000
Finans -18.000 -11.000 -16.000 -7.000 -10.000
Resultat før skatt -346.000 313.000 -222.000 187.000 107.000
Skattekostnad -103.000 -74.000 42.000 -59.000 -28.000
Årsresultat -449.000 240.000 -180.000 129.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 85.000 758.000 506.000 586.000 616.000
Sum omløpsmidler 986.000 162.000 170.000 357.000 284.000
Sum eiendeler 1.071.000 920.000 676.000 943.000 900.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 393.000 154.000 334.000 205.000
Sum egenkapital 44.000 493.000 254.000 434.000 305.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 427.000 422.000 510.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 920.000 676.000 944.000 901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.484.000 2.325.000 1.399.000 1.519.000 1.831.000
Andre inntekter 0 0 220.000 0
Driftsinntekter 1.484.000 2.325.000 1.399.000 1.739.000 1.831.000
Varekostnad -117.000 -22.000 -56.000 -122.000 -204.000
Lønninger -771.000 -1.146.000 -1.023.000 -752.000 -911.000
Avskrivning -34.000 -119.000 -140.000 -137.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -714.000 -386.000 -534.000 -481.000
Driftskostnader -1.812.000 -2.001.000 -1.605.000 -1.545.000 -1.713.000
Driftsresultat -328.000 324.000 -206.000 194.000 117.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -11.000 -16.000 -7.000 -10.000
Finans -18.000 -11.000 -16.000 -7.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -449.000 240.000 -180.000 129.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 64.000 85.000 43.000 33.000
Fast eiendom 611.000 274.000 329.000 384.000
Maskiner anlegg 49.000 83.000 127.000 182.000 0
Driftsløsøre 0 20.000 32.000 196.000
Sum varige driftsmidler 49.000 694.000 421.000 543.000 580.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 85.000 758.000 506.000 586.000 616.000
Varebeholdning 813.000 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 121.000 112.000 252.000 258.000
Andre fordringer 46.000 11.000 0 4.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 29.000 57.000 100.000 26.000
Sum omløpsmidler 986.000 162.000 170.000 357.000 284.000
Sum eiendeler 1.071.000 920.000 676.000 943.000 900.000
Sum opptjent egenkapital -56.000 393.000 154.000 334.000 205.000
Sum egenkapital 44.000 493.000 254.000 434.000 305.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 262.000 121.000 141.000 0 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 153.000 15.000 14.000 58.000 -2.000
Betalbar skatt 75.000 53.000 0 69.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 123.000 132.000 207.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 115.000 136.000 176.000 319.000
Sum kortsiktig gjeld 1.027.000 427.000 422.000 510.000 596.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 920.000 676.000 944.000 901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -265.000 -252.000 -153.000 -312.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.4 0.4 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.7 0.5
Soliditet 4.1 53.6 37.6 4 33.9
Resultatgrad -22.1 13.9 -14.7 11.2 6.4
Rentedekningsgrad -18.2 29.5 -12.9 27.7 11.7
Gjeldsgrad 23.3 0.9 1.7 1.2 2
Total kapitalrentabilitet -30.6 35.2 -30.5 20.6 1
Signatur
21.12.2012
SIGNATUR HVER FOR SEG
HARALD ATLE MEGÅRD
KARSTEIN VEMUNDSTAD MEGÅRD
Prokurister
21.12.2012
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald Atle MegårdStyreleder74
Karstein Vemundstad MegårdStyremedlem48
Hanne Elisabeth Vemundstad MegårdStyremedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hanne E V Megård10.0043
Karstein V Megård85.0048
Harald Atle Megård5.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00