Nastro-Bygg AS
Juridisk navn:  Nastro-Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93241142
Stubberudveien 160A Stubberudveien 160A Fax: 32890447
3031 Drammen 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 988588091
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.07.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
-27,31%
Resultat  
  
-351,92%
Egenkapital  
  
-74,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.182.000 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000
Resultat: -131.000 52.000 -2.000 -12.000 95.000
Egenkapital: 45.000 176.000 125.000 126.000 139.000
Regnskap for Nastro-Bygg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.182.000 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000
Driftskostnader -1.314.000 -1.575.000 -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000
Driftsresultat -131.000 52.000 -2.000 -12.000 89.000
Finansinntekter 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 6.000
Resultat før skatt -131.000 52.000 -2.000 -12.000 95.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -131.000 52.000 -2.000 -12.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000
Sum eiendeler 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 76.000 25.000 26.000 39.000
Sum egenkapital 45.000 176.000 125.000 126.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 352.000 345.000 380.000 2.414.000 2.167.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.182.000 1.626.000 1.353.000 1.234.000 4.374.000
Andre inntekter 0 17.000 43.000
Driftsinntekter 1.182.000 1.626.000 1.353.000 1.251.000 4.417.000
Varekostnad -286.000 -481.000 -355.000 -253.000 -2.978.000
Lønninger -751.000 -783.000 -763.000 -722.000 -1.017.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -311.000 -237.000 -287.000 -332.000
Driftskostnader -1.314.000 -1.575.000 -1.355.000 -1.262.000 -4.327.000
Driftsresultat -131.000 52.000 -2.000 -12.000 89.000
Finansinntekter 0 0 6.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -131.000 52.000 -2.000 -12.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 108.000 133.000 78.000 96.000 188.000
Andre fordringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 286.000 385.000 424.000 2.441.000 2.114.000
Sum omløpsmidler 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000
Sum eiendeler 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.305.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 76.000 25.000 26.000 39.000
Sum egenkapital 45.000 176.000 125.000 126.000 139.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 118.000 43.000 34.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 99.000 90.000 117.000 140.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 245.000 247.000 2.263.000 2.025.000
Sum kortsiktig gjeld 352.000 345.000 380.000 2.414.000 2.167.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 521.000 505.000 2.540.000 2.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 176.000 125.000 126.000 138.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.3 1.1 1.1
Soliditet 11.3 33.8 24.8 5 6
Resultatgrad -11.1 3.2 -0.1 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.8 2.0 3 19.2 15.6
Total kapitalrentabilitet -33.0 10.0 -0.4 -0.5 4.1
Signatur
15.02.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.02.2013
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jens NasdallaStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jens Nasdalla100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00