Stall Gp AS
Juridisk navn:  Stall Gp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91318788
Sømsveien 49 Sømsveien 49 Fax: 37048800
4870 Fevik 4870 Fevik
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 888607862
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 01.08.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Eliassen As
Regnskapsfører: Multi Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,35%
Resultat  
  
40,89%
Egenkapital  
  
219,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.694.000 4.542.000 2.967.000 5.163.000 3.882.000
Resultat: 1.082.000 768.000 -1.032.000 1.323.000 -1.525.000
Egenkapital: 1.229.000 385.000 -214.000 591.000 -766.000
Regnskap for Stall Gp AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.694.000 4.542.000 2.967.000 5.163.000 3.882.000
Driftskostnader -3.531.000 -3.664.000 -3.895.000 -3.736.000 -5.338.000
Driftsresultat 1.162.000 878.000 -928.000 1.426.000 -1.456.000
Finansinntekter 3.000 5.000 0 0
Finanskostnader -83.000 -110.000 -109.000 -104.000 -69.000
Finans -80.000 -110.000 -104.000 -104.000 -69.000
Resultat før skatt 1.082.000 768.000 -1.032.000 1.323.000 -1.525.000
Skattekostnad -238.000 -169.000 227.000 34.000 11.000
Årsresultat 844.000 599.000 -805.000 1.357.000 -1.514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.594.000 1.998.000 352.000 850.000 627.000
Sum omløpsmidler 2.752.000 1.864.000 2.218.000 2.877.000 2.572.000
Sum eiendeler 4.346.000 3.862.000 2.570.000 3.727.000 3.199.000
Sum opptjent egenkapital 1.029.000 185.000 -414.000 391.000 -966.000
Sum egenkapital 1.229.000 385.000 -214.000 591.000 -766.000
Sum langsiktig gjeld 1.664.000 1.692.000 1.052.000 1.128.000 1.193.000
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 1.786.000 1.733.000 2.008.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 4.347.000 3.863.000 2.571.000 3.727.000 3.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.494.000 3.355.000 2.967.000 5.163.000 3.846.000
Andre inntekter 200.000 1.187.000 0 0 35.000
Driftsinntekter 4.694.000 4.542.000 2.967.000 5.163.000 3.882.000
Varekostnad -1.701.000 -1.815.000 -1.755.000 -1.681.000 -3.472.000
Lønninger -739.000 -599.000 -640.000 -755.000 -706.000
Avskrivning -304.000 -216.000 -345.000 -373.000 -338.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -787.000 -1.034.000 -1.155.000 -927.000 -822.000
Driftskostnader -3.531.000 -3.664.000 -3.895.000 -3.736.000 -5.338.000
Driftsresultat 1.162.000 878.000 -928.000 1.426.000 -1.456.000
Finansinntekter 3.000 5.000 0 0
Finanskostnader -83.000 -110.000 -109.000 -104.000 -69.000
Finans -80.000 -110.000 -104.000 -104.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 844.000 599.000 -805.000 1.357.000 -1.514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 105.000 273.000 46.000 0
Fast eiendom 5.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.590.000 1.894.000 78.000 800.000 623.000
Sum varige driftsmidler 1.594.000 1.894.000 78.000 800.000 623.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.594.000 1.998.000 352.000 850.000 627.000
Varebeholdning 801.000 1.435.000 1.906.000 1.906.000 1.135.000
Kundefordringer 30.000 5.000 196.000 667.000 1.204.000
Andre fordringer 110.000 96.000 -9.000 94.000 198.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.812.000 328.000 126.000 210.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.752.000 1.864.000 2.218.000 2.877.000 2.572.000
Sum eiendeler 4.346.000 3.862.000 2.570.000 3.727.000 3.199.000
Sum opptjent egenkapital 1.029.000 185.000 -414.000 391.000 -966.000
Sum egenkapital 1.229.000 385.000 -214.000 591.000 -766.000
Sum avsetninger til forpliktelser 132.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.664.000 1.692.000 1.052.000 1.128.000 1.193.000
Leverandørgjeld 273.000 213.000 229.000 428.000 1.276.000
Betalbar skatt 2.000 0 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 36.000 41.000 28.000 37.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.141.000 1.537.000 1.463.000 1.539.000 1.459.000
Sum kortsiktig gjeld 1.454.000 1.786.000 1.733.000 2.008.000 2.772.000
Sum gjeld og egenkapital 4.347.000 3.863.000 2.571.000 3.727.000 3.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.298.000 78.000 485.000 869.000 -200.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.0 1.3 1.4 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.2 0.2 0.5 0.5
Soliditet 28.3 10.0 -8.3 15.9 -23.9
Resultatgrad 24.8 19.3 -31.3 27.6 -37.5
Rentedekningsgrad 14.0 8.0 -8.5 13.7 -21.1
Gjeldsgrad 2.5 9.0 5.3 -5.2
Total kapitalrentabilitet 26.8 22.7 -35.9 38.3 -45.5
Signatur
18.02.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne Birgitte Hagland FlamStyreleder57
Peter FlamVaramedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne Birgitte H Flam50.0057
Peter Flam50.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00