Fredrikstad Spillerinvest AS
Juridisk navn:  Fredrikstad Spillerinvest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69339119
Tyrihjellveien 27 Tyrihjellveien 27 Fax: 69339119
1639 Gamle Fredrikstad 1639 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 988755117
Aksjekapital: 26.000.000 NOK
Etableringsdato: 20.09.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95,23%
Resultat  
  
-99,43%
Egenkapital  
  
0,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.000 566.000 -945.000 -4.382.000 4.432.000
Resultat: 3.000 524.000 -979.000 -4.231.000 4.386.000
Egenkapital: -2.137.000 -2.141.000 -2.665.000 -1.686.000 2.545.000
Regnskap for Fredrikstad Spillerinvest AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.000 566.000 -945.000 -4.382.000 4.432.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -26.000 -26.000 -30.000
Driftsresultat 6.000 546.000 -971.000 -4.407.000 4.401.000
Finansinntekter 2.000 219.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -21.000 -10.000 -44.000 -18.000
Finans -3.000 -21.000 -8.000 175.000 -16.000
Resultat før skatt 3.000 524.000 -979.000 -4.231.000 4.386.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 3.000 524.000 -979.000 -4.231.000 4.386.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 340.000 410.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.963.000 3.025.000 1.309.000 3.058.000 8.574.000
Sum eiendeler 2.103.000 3.365.000 1.719.000 3.059.000 8.575.000
Sum opptjent egenkapital -28.137.000 -28.141.000 -28.665.000 -27.686.000 -23.455.000
Sum egenkapital -2.137.000 -2.141.000 -2.665.000 -1.686.000 2.545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 5.506.000 4.384.000 4.745.000 6.030.000
Sum gjeld og egenkapital 2.103.000 3.365.000 1.719.000 3.059.000 8.575.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 27.000 566.000 -945.000 -4.382.000 4.432.000
Driftsinntekter 27.000 566.000 -945.000 -4.382.000 4.432.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -20.000 -26.000 -26.000 -30.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -26.000 -26.000 -30.000
Driftsresultat 6.000 546.000 -971.000 -4.407.000 4.401.000
Finansinntekter 2.000 219.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -21.000 -10.000 -44.000 -18.000
Finans -3.000 -21.000 -8.000 175.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 524.000 -979.000 -4.231.000 4.386.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 140.000 340.000 410.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 140.000 340.000 410.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 312.000 0 0 0
Sum investeringer 1.494.000 3.004.000 1.263.000 2.984.000 8.572.000
Kasse, bank 156.000 22.000 46.000 74.000 3.000
Sum omløpsmidler 1.963.000 3.025.000 1.309.000 3.058.000 8.574.000
Sum eiendeler 2.103.000 3.365.000 1.719.000 3.059.000 8.575.000
Sum opptjent egenkapital -28.137.000 -28.141.000 -28.665.000 -27.686.000 -23.455.000
Sum egenkapital -2.137.000 -2.141.000 -2.665.000 -1.686.000 2.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.265.000 207.000 493.000 1.291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 6.000 107.000 594.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.221.000 4.241.000 4.170.000 4.145.000 4.145.000
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 5.506.000 4.384.000 4.745.000 6.030.000
Sum gjeld og egenkapital 2.103.000 3.365.000 1.719.000 3.059.000 8.575.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.277.000 -2.481.000 -3.075.000 -1.687.000 2.544.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 0.3 0.6 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.6 1.4
Soliditet -101.6 -63.6 -55.1 29.7
Resultatgrad 22.2 96.5 102.8 100.6 99.3
Rentedekningsgrad 2.0 26.0 -97.1 -100.2 244.5
Gjeldsgrad -2.0 -2.6 -1.6 -2.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 0.3 16.2 -56.4 -136.9 51.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon Morten SæterStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Six-Seven As5.38 
Haakon Morten Sæter94.6159
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00