Briksdal Minikraft AS
Juridisk navn:  Briksdal Minikraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oldedalsvegen 2211 Oldedalsvegen 2211 Fax:
6792 Briksdalsbre 6792 Briksdalsbre
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 888796002
Aksjekapital: 2.450.000 NOK
Etableringsdato: 15.08.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Olden Og Vikane Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19,39%
Resultat  
  
118,64%
Egenkapital  
  
1,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 979.000 820.000 1.288.000 1.560.000 1.013.000
Resultat: 33.000 -177.000 39.000 287.000 -99.000
Egenkapital: 1.387.000 1.361.000 1.500.000 1.469.000 1.185.000
Regnskap for Briksdal Minikraft AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 979.000 820.000 1.288.000 1.560.000 1.013.000
Driftskostnader -643.000 -625.000 -758.000 -797.000 -623.000
Driftsresultat 336.000 195.000 530.000 763.000 389.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -303.000 -372.000 -493.000 -477.000 -488.000
Finans -303.000 -372.000 -492.000 -477.000 -488.000
Resultat før skatt 33.000 -177.000 39.000 287.000 -99.000
Skattekostnad -7.000 39.000 -9.000 -3.000 0
Årsresultat 26.000 -138.000 30.000 284.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.482.000 10.814.000 11.100.000 11.400.000 11.666.000
Sum omløpsmidler 394.000 461.000 463.000 702.000 396.000
Sum eiendeler 10.876.000 11.275.000 11.563.000 12.102.000 12.062.000
Sum opptjent egenkapital -2.688.000 -2.714.000 -2.575.000 -2.606.000 -2.890.000
Sum egenkapital 1.387.000 1.361.000 1.500.000 1.469.000 1.185.000
Sum langsiktig gjeld 9.439.000 9.870.000 9.976.000 10.560.000 10.757.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 88.000 72.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 10.876.000 11.275.000 11.564.000 12.101.000 12.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 979.000 820.000 1.288.000 1.560.000 1.002.000
Andre inntekter 0 0 11.000
Driftsinntekter 979.000 820.000 1.288.000 1.560.000 1.013.000
Varekostnad -35.000 -35.000 -55.000 -59.000 -57.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -325.000 -325.000 -325.000 -323.000 -294.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -265.000 -378.000 -415.000 -272.000
Driftskostnader -643.000 -625.000 -758.000 -797.000 -623.000
Driftsresultat 336.000 195.000 530.000 763.000 389.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -303.000 -372.000 -493.000 -477.000 -488.000
Finans -303.000 -372.000 -492.000 -477.000 -488.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 26.000 -138.000 30.000 284.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 598.000 614.000 584.000 602.000 551.000
Fast eiendom 5.601.000 5.778.000 5.954.000 6.096.000 6.272.000
Maskiner anlegg 4.283.000 4.423.000 4.562.000 4.702.000 4.842.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.884.000 10.200.000 10.516.000 10.798.000 11.114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.482.000 10.814.000 11.100.000 11.400.000 11.666.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 91.000 64.000 156.000 114.000 76.000
Andre fordringer 26.000 23.000 19.000 19.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 276.000 374.000 288.000 569.000 2.000
Sum omløpsmidler 394.000 461.000 463.000 702.000 396.000
Sum eiendeler 10.876.000 11.275.000 11.563.000 12.102.000 12.062.000
Sum opptjent egenkapital -2.688.000 -2.714.000 -2.575.000 -2.606.000 -2.890.000
Sum egenkapital 1.387.000 1.361.000 1.500.000 1.469.000 1.185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.439.000 9.870.000 9.976.000 10.560.000 10.757.000
Leverandørgjeld 3.000 10.000 51.000 13.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 20.000 14.000 36.000 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 14.000 24.000 23.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 44.000 88.000 72.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 10.876.000 11.275.000 11.564.000 12.101.000 12.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 344.000 417.000 375.000 630.000 276.000
Likviditetsgrad 1 7.9 10.5 5.3 9.8 3.3
Likviditetsgrad 2 7.9 10.5 5.3 9.8 3.3
Soliditet 12.8 12.1 1 12.1 9.8
Resultatgrad 34.3 23.8 41.1 48.9 38.4
Rentedekningsgrad 1.1 0.5 1.1 1.6 0.8
Gjeldsgrad 6.8 7.3 6.7 7.2 9.2
Total kapitalrentabilitet 3.1 1.7 4.6 6.3 3.2
Signatur
13.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.07.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Bodvar BriksdalStyreleder64
Oddrun Elisabeth GrodåsVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Briksdalsbre Fjellstove As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00