Hage Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Hage Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99262626
Finnøyvegen 266 Fax:
4160 Finnøy 4160 Finnøy
Fylke: Kommune: www.hageoganlegg.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 888936122
Aksjekapital: 67.000 NOK
Etableringsdato: 24.10.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Ryfylke AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1137,5%
Resultat  
  
332,99%
Egenkapital  
  
-46,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 99.000 8.000 1.261.000 1.727.000 2.433.000
Resultat: 226.000 -97.000 -39.000 -294.000 275.000
Egenkapital: 198.000 372.000 470.000 594.000 800.000
Regnskap for Hage Og Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 99.000 8.000 1.261.000 1.727.000 2.433.000
Driftskostnader -96.000 -100.000 -1.294.000 -2.108.000 -2.154.000
Driftsresultat 4.000 -93.000 -33.000 -380.000 279.000
Finansinntekter 226.000 0 9.000 90.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -16.000 -5.000 -5.000
Finans 222.000 -4.000 -7.000 85.000 -5.000
Resultat før skatt 226.000 -97.000 -39.000 -294.000 275.000
Skattekostnad 0 -85.000 88.000 -69.000
Årsresultat 226.000 -97.000 -124.000 -207.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 31.000 48.000 49.000 554.000 205.000
Sum omløpsmidler 187.000 369.000 902.000 484.000 1.110.000
Sum eiendeler 218.000 417.000 951.000 1.038.000 1.315.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 272.000 370.000 494.000 700.000
Sum egenkapital 198.000 372.000 470.000 594.000 800.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 45.000 482.000 444.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 417.000 952.000 1.038.000 1.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 99.000 6.000 823.000 1.727.000 2.107.000
Andre inntekter 2.000 438.000 0 326.000
Driftsinntekter 99.000 8.000 1.261.000 1.727.000 2.433.000
Varekostnad -26.000 -8.000 -140.000 -185.000 -468.000
Lønninger 0 -616.000 -1.310.000 -1.222.000
Avskrivning 0 -13.000 -13.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -92.000 -525.000 -600.000 -444.000
Driftskostnader -96.000 -100.000 -1.294.000 -2.108.000 -2.154.000
Driftsresultat 4.000 -93.000 -33.000 -380.000 279.000
Finansinntekter 226.000 0 9.000 90.000 0
Finanskostnader -4.000 -4.000 -16.000 -5.000 -5.000
Finans 222.000 -4.000 -7.000 85.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 -97.000 -124.000 -207.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 85.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 15.000 27.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 15.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 48.000 48.000 454.000 178.000
Sum anleggsmidler 31.000 48.000 49.000 554.000 205.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 142.000 883.000 329.000 517.000
Andre fordringer 42.000 39.000 19.000 77.000 476.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 120.000 188.000 0 78.000 117.000
Sum omløpsmidler 187.000 369.000 902.000 484.000 1.110.000
Sum eiendeler 218.000 417.000 951.000 1.038.000 1.315.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 272.000 370.000 494.000 700.000
Sum egenkapital 198.000 372.000 470.000 594.000 800.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 254.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 9.000 11.000 73.000 105.000 85.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 66.000 159.000 249.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 34.000 89.000 180.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 45.000 482.000 444.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 417.000 952.000 1.038.000 1.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 324.000 420.000 40.000 598.000
Likviditetsgrad 1 9.8 8.2 1.9 1.1 2.2
Likviditetsgrad 2 9.8 8.2 1.9 1.1 2.2
Soliditet 91.2 89.2 49.4 57.2 60.8
Resultatgrad 4.0 -1162.5 -2.6 11.5
Rentedekningsgrad 1.0 -23.3 -2.1 55.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 1 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 106.0 -22.3 -2.5 -27.9 21.2
Signatur
06.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bengt Nærland OlsenStyreleder44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bengt Nærland Olsen100.0044
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00