Kfuk-Kfum Norge
Juridisk navn:  Kfuk-Kfum Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22991510
Postboks 6814 St Olavs Plass Grubbegata 4 Fax:
0130 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune: www.kfuk-kfum.no
Oslo Oslo
Org.nr: 957914330
Aksjekapital: 68.718 NOK
Antall ansatte: 250
Etableringsdato: 09.04.1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25,98%
Resultat  
  
-560,25%
Egenkapital  
  
-2,07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 65.198.000 51.752.000 48.720.000 45.550.000 76.856.000
Resultat: -3.671.000 -556.000 1.982.000 101.000 43.567.000
Egenkapital: 173.593.000 177.264.000 178.135.000 176.468.000 168.252.000
Regnskap for Kfuk-Kfum Norge
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 65.198.000 51.752.000 48.720.000 45.550.000 76.856.000
Driftskostnader -71.185.000 -55.318.000 -52.017.000 -44.774.000 -32.357.000
Driftsresultat -5.985.000 -3.566.000 -3.297.000 776.000 44.498.000
Finansinntekter 5.845.000 6.429.000 8.985.000 2.770.000 2.675.000
Finanskostnader -3.532.000 -3.418.000 -3.705.000 -3.445.000 -3.605.000
Finans 2.313.000 3.011.000 5.280.000 -675.000 -930.000
Resultat før skatt -3.671.000 -556.000 1.982.000 101.000 43.567.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -3.671.000 -556.000 1.982.000 101.000 43.567.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.554.000 279.863.000 240.291.000 232.169.000 256.415.000
Sum omløpsmidler 64.703.000 65.765.000 71.612.000 74.065.000 77.389.000
Sum eiendeler 340.257.000 345.628.000 311.903.000 306.234.000 333.804.000
Sum opptjent egenkapital 173.593.000 177.264.000 178.135.000 176.468.000 168.252.000
Sum egenkapital 173.593.000 177.264.000 178.135.000 176.468.000 168.252.000
Sum langsiktig gjeld 139.510.000 142.969.000 115.342.000 115.269.000 138.850.000
Sum kortsiktig gjeld 27.154.000 25.395.000 18.426.000 14.497.000 26.703.000
Sum gjeld og egenkapital 340.257.000 345.628.000 311.903.000 306.234.000 333.805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.545.000 10.477.000 9.713.000 16.547.000 21.722.000
Andre inntekter 51.653.000 41.274.000 39.007.000 29.003.000 55.134.000
Driftsinntekter 65.198.000 51.752.000 48.720.000 45.550.000 76.856.000
Varekostnad -28.000 -446.000 -677.000 -459.000
Lønninger -43.315.000 -34.628.000 -26.316.000 -22.610.000 -16.023.000
Avskrivning -1.407.000 -1.053.000 -1.516.000 -113.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -26.435.000 -19.637.000 -23.739.000 -21.374.000 -15.661.000
Driftskostnader -71.185.000 -55.318.000 -52.017.000 -44.774.000 -32.357.000
Driftsresultat -5.985.000 -3.566.000 -3.297.000 776.000 44.498.000
Finansinntekter 5.845.000 6.429.000 8.985.000 2.770.000 2.675.000
Finanskostnader -3.532.000 -3.418.000 -3.705.000 -3.445.000 -3.605.000
Finans 2.313.000 3.011.000 5.280.000 -675.000 -930.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -3.671.000 -556.000 1.982.000 101.000 43.567.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 176.713.000 177.990.000 136.072.000 137.316.000 137.239.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 88.000 306.000 489.000
Sum varige driftsmidler 176.713.000 177.990.000 136.160.000 137.622.000 137.729.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.841.000 101.872.000 104.131.000 94.547.000 118.686.000
Sum anleggsmidler 275.554.000 279.863.000 240.291.000 232.169.000 256.415.000
Varebeholdning 0 81.000 90.000
Kundefordringer 1.414.000 359.000 2.380.000 798.000 748.000
Andre fordringer 10.190.000 8.694.000 8.426.000 10.300.000 44.402.000
Sum investeringer 37.973.000 40.875.000 39.015.000 12.041.000 7.257.000
Kasse, bank 15.125.000 15.837.000 21.790.000 50.845.000 24.892.000
Sum omløpsmidler 64.703.000 65.765.000 71.612.000 74.065.000 77.389.000
Sum eiendeler 340.257.000 345.628.000 311.903.000 306.234.000 333.804.000
Sum opptjent egenkapital 173.593.000 177.264.000 178.135.000 176.468.000 168.252.000
Sum egenkapital 173.593.000 177.264.000 178.135.000 176.468.000 168.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 73.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 139.510.000 142.969.000 115.342.000 115.269.000 138.850.000
Leverandørgjeld 4.839.000 4.774.000 1.308.000 86.000 1.724.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.501.000 4.063.000 3.469.000 3.221.000 2.669.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.814.000 16.558.000 13.648.000 11.190.000 22.310.000
Sum kortsiktig gjeld 27.154.000 25.395.000 18.426.000 14.497.000 26.703.000
Sum gjeld og egenkapital 340.257.000 345.628.000 311.903.000 306.234.000 333.805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.549.000 40.370.000 53.186.000 59.568.000 50.686.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 3.9 5.1 2.9
Likviditetsgrad 2 2.4 2.6 3.9 5.1 2.9
Soliditet 51.0 51.3 57.1 57.6 50.4
Resultatgrad -9.2 -6.9 -6.8 1.7 57.9
Rentedekningsgrad -1.7 -1.0 -0.9 0.2 12.3
Gjeldsgrad 1.0 0.9 0.8 0.7 1
Total kapitalrentabilitet -0.0 0.8 1.8 1.2 14.1
Signatur
10.05.2022
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER SAMMEN MED DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gyrid Anne MangersnesStyreleder53
Sven LarsenNestleder37
Ingrid Elise SigmundstadStyremedlem33
Lisa-Marie Måseidvåg SelvikStyremedlem32
Eivind August RoosStyremedlem23
Einar Løvø ØsterhagenStyremedlem31
Anna RiksaasenStyremedlem22
Gunn Berit GjerdeStyremedlem69
Simon NæsseStyremedlem44
Stein Robert OsdalStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00