Børre Martinsen Transport As
Juridisk navn:  Børre Martinsen Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32782037
Hofsenga 13 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 957914985
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 09.01.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36,83%
Resultat  
  
-58,26%
Egenkapital  
  
-72,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.149.000 3.402.000 2.699.000 2.587.000 2.627.000
Resultat: 493.000 1.181.000 157.000 73.000 169.000
Egenkapital: 808.000 2.920.000 2.249.000 2.476.000 2.413.000
Regnskap for Børre Martinsen Transport As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.149.000 3.402.000 2.699.000 2.587.000 2.627.000
Driftskostnader -1.671.000 -2.220.000 -2.542.000 -2.522.000 -2.459.000
Driftsresultat 477.000 1.181.000 157.000 65.000 169.000
Finansinntekter 16.000 1.000 0 8.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 16.000 0 8.000 -1.000
Resultat før skatt 493.000 1.181.000 157.000 73.000 169.000
Skattekostnad -105.000 -260.000 -35.000 -10.000 -34.000
Årsresultat 388.000 921.000 123.000 63.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 710.000 2.457.000 1.912.000 2.387.000 3.001.000
Sum omløpsmidler 2.054.000 1.047.000 850.000 472.000 582.000
Sum eiendeler 2.764.000 3.504.000 2.762.000 2.859.000 3.583.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 2.820.000 2.149.000 2.376.000 2.313.000
Sum egenkapital 808.000 2.920.000 2.249.000 2.476.000 2.413.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 215.000 102.000 119.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 369.000 411.000 263.000 1.031.000
Sum gjeld og egenkapital 2.765.000 3.504.000 2.762.000 2.858.000 3.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.520.000 2.794.000 2.699.000 2.587.000 2.600.000
Andre inntekter 629.000 607.000 0 0 28.000
Driftsinntekter 2.149.000 3.402.000 2.699.000 2.587.000 2.627.000
Varekostnad -88.000 -28.000 -4.000 -51.000 -51.000
Lønninger -412.000 -616.000 -620.000 -593.000 -564.000
Avskrivning -476.000 -514.000 -504.000 -614.000 -678.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -695.000 -1.062.000 -1.414.000 -1.264.000 -1.166.000
Driftskostnader -1.671.000 -2.220.000 -2.542.000 -2.522.000 -2.459.000
Driftsresultat 477.000 1.181.000 157.000 65.000 169.000
Finansinntekter 16.000 1.000 0 8.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 16.000 0 8.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.500.000 -250.000 -350.000 0 0
Årsresultat 388.000 921.000 123.000 63.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 652.000 2.399.000 1.854.000 2.329.000 2.944.000
Sum varige driftsmidler 652.000 2.399.000 1.854.000 2.329.000 2.944.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Sum anleggsmidler 710.000 2.457.000 1.912.000 2.387.000 3.001.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 352.000 144.000 161.000 198.000
Andre fordringer 10.000 77.000 2.000 23.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.045.000 619.000 704.000 287.000 369.000
Sum omløpsmidler 2.054.000 1.047.000 850.000 472.000 582.000
Sum eiendeler 2.764.000 3.504.000 2.762.000 2.859.000 3.583.000
Sum opptjent egenkapital 708.000 2.820.000 2.149.000 2.376.000 2.313.000
Sum egenkapital 808.000 2.920.000 2.249.000 2.476.000 2.413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 215.000 102.000 119.000 140.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.000 215.000 102.000 119.000 140.000
Leverandørgjeld 2.000 86.000 78.000 0 69.000
Betalbar skatt 99.000 146.000 52.000 30.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 54.000 137.000 150.000 180.000
Utbytte -2.500.000 -250.000 -350.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.627.000 83.000 144.000 83.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 369.000 411.000 263.000 1.031.000
Sum gjeld og egenkapital 2.765.000 3.504.000 2.762.000 2.858.000 3.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 678.000 439.000 209.000 -449.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.8 2.1 1.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1.2 2.8 2.1 1.8 0.6
Soliditet 29.2 83.3 81.4 86.6 67.3
Resultatgrad 22.2 34.7 5.8 2.5 6.4
Rentedekningsgrad 1.181.0 1
Gjeldsgrad 2.4 0.2 0.2 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 17.8 33.7 5.7 2.6 4.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Børre Vidar MartinsenStyreleder68
Iren MartinsenVaramedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Børre Vidar Martinsen100.0068
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00