Blomsterkroken AS
Juridisk navn:  Blomsterkroken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62578367
Postboks 131 Gubberudvegen 142 Fax:
2313 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 958205317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 15.02.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43,92%
Resultat  
  
-43,41%
Egenkapital  
  
4,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.446.000 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000
Resultat: 2.682.000 4.739.000 -29.000 181.000 210.000
Egenkapital: 2.319.000 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000
Regnskap for Blomsterkroken AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.446.000 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000
Driftskostnader -3.399.000 -6.295.000 -6.600.000 -6.787.000 -6.545.000
Driftsresultat 3.047.000 5.198.000 562.000 537.000 700.000
Finansinntekter 29.000 26.000 25.000 265.000 19.000
Finanskostnader -394.000 -485.000 -616.000 -621.000 -509.000
Finans -365.000 -459.000 -591.000 -356.000 -490.000
Resultat før skatt 2.682.000 4.739.000 -29.000 181.000 210.000
Skattekostnad -590.000 -1.065.000 6.000 -74.000 -76.000
Årsresultat 2.092.000 3.674.000 -23.000 107.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.464.000 13.317.000 15.883.000 17.473.000 18.816.000
Sum omløpsmidler 4.166.000 18.308.000 1.533.000 1.547.000 3.684.000
Sum eiendeler 16.630.000 31.625.000 17.416.000 19.020.000 22.500.000
Sum opptjent egenkapital 2.219.000 2.127.000 2.453.000 2.476.000 2.369.000
Sum egenkapital 2.319.000 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000
Sum langsiktig gjeld 10.768.000 11.673.000 13.267.000 14.861.000 16.065.000
Sum kortsiktig gjeld 3.543.000 17.724.000 1.596.000 1.583.000 3.965.000
Sum gjeld og egenkapital 16.630.000 31.624.000 17.416.000 19.020.000 22.499.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 334.000 61.000 0 15.000 151.000
Andre inntekter 6.112.000 11.433.000 7.162.000 7.309.000 7.094.000
Driftsinntekter 6.446.000 11.494.000 7.162.000 7.324.000 7.245.000
Varekostnad -1.000 9.000 -15.000 -41.000 -151.000
Lønninger -2.000 0 0 0
Avskrivning -1.146.000 -1.631.000 -1.789.000 -2.140.000 -1.869.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.252.000 -4.671.000 -4.796.000 -4.606.000 -4.525.000
Driftskostnader -3.399.000 -6.295.000 -6.600.000 -6.787.000 -6.545.000
Driftsresultat 3.047.000 5.198.000 562.000 537.000 700.000
Finansinntekter 29.000 26.000 25.000 265.000 19.000
Finanskostnader -394.000 -485.000 -616.000 -621.000 -509.000
Finans -365.000 -459.000 -591.000 -356.000 -490.000
Konsernbidrag -2.000.000 -4.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.092.000 3.674.000 -23.000 107.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 477.000 265.000 843.000 720.000 588.000
Fast eiendom 11.380.000 12.815.000 14.391.000 15.942.000 16.985.000
Maskiner anlegg 502.000 0 0 0
Driftsløsøre 105.000 237.000 649.000 810.000 1.243.000
Sum varige driftsmidler 11.986.000 13.052.000 15.040.000 16.752.000 18.228.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 12.464.000 13.317.000 15.883.000 17.473.000 18.816.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 26.000 16.661.000 15.000 15.000 1.934.000
Andre fordringer 54.000 19.000 902.000 1.349.000 1.467.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.249.000 765.000 534.000 102.000 282.000
Sum omløpsmidler 4.166.000 18.308.000 1.533.000 1.547.000 3.684.000
Sum eiendeler 16.630.000 31.625.000 17.416.000 19.020.000 22.500.000
Sum opptjent egenkapital 2.219.000 2.127.000 2.453.000 2.476.000 2.369.000
Sum egenkapital 2.319.000 2.227.000 2.553.000 2.576.000 2.469.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.000.000 14.718.000 1.000.000 739.000 985.000
Sum langsiktig gjeld 10.768.000 11.673.000 13.267.000 14.861.000 16.065.000
Leverandørgjeld 153.000 164.000 215.000 378.000 2.695.000
Betalbar skatt 803.000 486.000 116.000 207.000 119.000
Skyldig offentlige avgifter 433.000 2.158.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 198.000 265.000 259.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 3.543.000 17.724.000 1.596.000 1.583.000 3.965.000
Sum gjeld og egenkapital 16.630.000 31.624.000 17.416.000 19.020.000 22.499.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 623.000 584.000 -63.000 -36.000 -281.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1 1 0.9
Soliditet 13.9 7.0 14.7 13.5 1
Resultatgrad 47.3 45.2 7.8 7.3 9.7
Rentedekningsgrad 7.7 10.7 0.9 0.9 1.4
Gjeldsgrad 6.2 13.2 5.8 6.4 8.1
Total kapitalrentabilitet 18.5 16.5 3.4 4.2 3.2
Signatur
14.01.2021
STYRET.
Prokurister
14.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode EkernStyreleder57
Kjetil EkernVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Modell Og Metall As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00