Proscriptor AS
Juridisk navn:  Proscriptor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91332335
Postboks 1072 Sentrum Hertzbergs Gate 2A Fax:
0104 Oslo 360 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989116436
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 05.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon Bft As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,88%
Resultat  
  
11,11%
Egenkapital  
  
-9,34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 146.000 162.000 210.000 287.000 437.000
Resultat: -48.000 -54.000 -18.000 -163.000 -99.000
Egenkapital: 466.000 514.000 569.000 587.000 749.000
Regnskap for Proscriptor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 146.000 162.000 210.000 287.000 437.000
Driftskostnader -194.000 -216.000 -228.000 -449.000 -518.000
Driftsresultat -48.000 -54.000 -19.000 -162.000 -81.000
Finansinntekter 0 -1.000 -18.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 -1.000 -18.000
Resultat før skatt -48.000 -54.000 -18.000 -163.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -48.000 -54.000 -18.000 -163.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 508.000 558.000 654.000 654.000 879.000
Sum eiendeler 508.000 558.000 654.000 654.000 879.000
Sum opptjent egenkapital 360.000 408.000 462.000 480.000 643.000
Sum egenkapital 466.000 514.000 569.000 587.000 749.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 44.000 86.000 68.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000 559.000 655.000 655.000 879.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.000 162.000 210.000 287.000 437.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 146.000 162.000 210.000 287.000 437.000
Varekostnad -1.000 -1.000 -1.000 -6.000 -35.000
Lønninger -128.000 -132.000 -124.000 -308.000 -379.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -83.000 -103.000 -135.000 -104.000
Driftskostnader -194.000 -216.000 -228.000 -449.000 -518.000
Driftsresultat -48.000 -54.000 -19.000 -162.000 -81.000
Finansinntekter 0 -1.000 -18.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 -1.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -48.000 -54.000 -18.000 -163.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 9.000 25.000 26.000 28.000 34.000
Kundefordringer 1.000 2.000 0 1.000 8.000
Andre fordringer 26.000 29.000 28.000 4.000 4.000
Sum investeringer 1.000 0 2.000
Kasse, bank 472.000 503.000 600.000 622.000 832.000
Sum omløpsmidler 508.000 558.000 654.000 654.000 879.000
Sum eiendeler 508.000 558.000 654.000 654.000 879.000
Sum opptjent egenkapital 360.000 408.000 462.000 480.000 643.000
Sum egenkapital 466.000 514.000 569.000 587.000 749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 10.000 52.000 16.000 47.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36.000 34.000 33.000 51.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 44.000 86.000 68.000 129.000
Sum gjeld og egenkapital 509.000 559.000 655.000 655.000 879.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 466.000 514.000 568.000 586.000 750.000
Likviditetsgrad 1 12.1 12.7 7.6 9.6 6.8
Likviditetsgrad 2 11.9 12.1 7.3 9.2 6.6
Soliditet 91.7 92.1 86.9 89.6 85.3
Resultatgrad -32.9 -33.3 -56.4 -18.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -9.4 -9.7 -2.9 -24.9 -11.3
Signatur
21.09.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.09.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Truls Holst KopperudStyreleder76
Anne Sofie FøynVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Truls Holst Kopperud100.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00