Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Juridisk navn:  Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904545
Valkendorfsgaten 9 Valkendorfsgaten 9 Fax: 55904544
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune: www.bergen-hudlegeklin...
Vestland Bergen
Org.nr: 989120530
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.12.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,24%
Resultat  
  
10,56%
Egenkapital  
  
5,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.801.000 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000
Resultat: 2.827.000 2.557.000 2.521.000 2.033.000 2.082.000
Egenkapital: 346.000 327.000 247.000 256.000 268.000
Regnskap for Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.801.000 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000
Driftskostnader -3.974.000 -3.562.000 -3.497.000 -4.010.000 -4.158.000
Driftsresultat 2.827.000 2.552.000 2.517.000 2.033.000 2.080.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 2.827.000 2.557.000 2.521.000 2.033.000 2.082.000
Skattekostnad -623.000 -564.000 -556.000 -470.000 -501.000
Årsresultat 2.203.000 1.993.000 1.965.000 1.564.000 1.581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.098.000 284.000 492.000 381.000 364.000
Sum omløpsmidler 2.700.000 2.981.000 2.675.000 2.386.000 2.481.000
Sum eiendeler 3.798.000 3.265.000 3.167.000 2.767.000 2.845.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 215.000 134.000 144.000 155.000
Sum egenkapital 346.000 327.000 247.000 256.000 268.000
Sum langsiktig gjeld 40.000 32.000 8.000 8.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 3.413.000 2.905.000 2.912.000 2.503.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 3.799.000 3.265.000 3.167.000 2.768.000 2.845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.801.000 5.944.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000
Andre inntekter 170.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.801.000 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -2.514.000 -2.245.000 -2.167.000 -2.741.000 -2.855.000
Avskrivning -194.000 -84.000 -110.000 -89.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.266.000 -1.233.000 -1.220.000 -1.180.000 -1.194.000
Driftskostnader -3.974.000 -3.562.000 -3.497.000 -4.010.000 -4.158.000
Driftsresultat 2.827.000 2.552.000 2.517.000 2.033.000 2.080.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 2.000
Konsernbidrag -2.185.000 -1.913.000 -1.974.000 -1.576.000 -1.609.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.203.000 1.993.000 1.965.000 1.564.000 1.581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.098.000 284.000 492.000 381.000 364.000
Sum varige driftsmidler 1.098.000 284.000 492.000 381.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.098.000 284.000 492.000 381.000 364.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 107.000 75.000 123.000 95.000
Andre fordringer 438.000 39.000 206.000 1.057.000 1.008.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.262.000 2.835.000 2.394.000 1.205.000 1.379.000
Sum omløpsmidler 2.700.000 2.981.000 2.675.000 2.386.000 2.481.000
Sum eiendeler 3.798.000 3.265.000 3.167.000 2.767.000 2.845.000
Sum opptjent egenkapital 233.000 215.000 134.000 144.000 155.000
Sum egenkapital 346.000 327.000 247.000 256.000 268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 32.000 8.000 8.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.000 32.000 8.000 8.000 9.000
Leverandørgjeld 187.000 4.000 34.000 10.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 178.000 159.000 195.000 207.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.027.000 2.724.000 2.719.000 2.298.000 2.357.000
Sum kortsiktig gjeld 3.413.000 2.905.000 2.912.000 2.503.000 2.568.000
Sum gjeld og egenkapital 3.799.000 3.265.000 3.167.000 2.768.000 2.845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -713.000 76.000 -237.000 -117.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 0.9 1 1
Soliditet 9.1 10.0 7.8 9.3 9.4
Resultatgrad 41.6 41.7 41.8 33.6 33.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 10.0 9.0 11.8 9.8 9.6
Total kapitalrentabilitet 74.4 78.3 79.6 73.5 73.2
Signatur
09.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole RødlandStyreleder61
Bente Mari Økland RødlandVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Rødland Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00