Advokat Tor Hannibal Fossum AS
Juridisk navn:  Advokat Tor Hannibal Fossum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67522323
Postboks 400 Rådmann Halmrasts vei 7 Fax: 67522320
1302 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune: www.kco.no
Viken Bærum
Org.nr: 989216112
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 01.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,52%
Resultat  
  
-26,65%
Egenkapital  
  
0,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.981.000 3.614.000 3.838.000 3.394.000 3.859.000
Resultat: 1.478.000 2.015.000 2.135.000 1.565.000 1.895.000
Egenkapital: 1.246.000 1.243.000 1.222.000 1.189.000 1.176.000
Regnskap for Advokat Tor Hannibal Fossum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.981.000 3.614.000 3.838.000 3.394.000 3.859.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.613.000 -1.713.000 -1.831.000 -1.967.000
Driftsresultat 1.473.000 2.001.000 2.125.000 1.563.000 1.892.000
Finansinntekter 5.000 15.000 10.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 5.000 14.000 10.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 1.478.000 2.015.000 2.135.000 1.565.000 1.895.000
Skattekostnad -325.000 -443.000 -452.000 -352.000 -455.000
Årsresultat 1.153.000 1.571.000 1.683.000 1.214.000 1.440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.338.000 1.896.000 2.069.000 1.738.000 2.188.000
Sum omløpsmidler 1.738.000 1.654.000 1.661.000 1.466.000 1.369.000
Sum eiendeler 3.076.000 3.550.000 3.730.000 3.204.000 3.557.000
Sum opptjent egenkapital 1.136.000 1.133.000 1.112.000 1.079.000 1.066.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.243.000 1.222.000 1.189.000 1.176.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 2.307.000 2.507.000 2.014.000 2.382.000
Sum gjeld og egenkapital 3.076.000 3.550.000 3.729.000 3.203.000 3.558.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.981.000 3.614.000 3.838.000 3.394.000 3.859.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.981.000 3.614.000 3.838.000 3.394.000 3.859.000
Varekostnad -53.000 -5.000 -2.000 -4.000
Lønninger -938.000 -1.085.000 -1.074.000 -1.346.000 -1.360.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -516.000 -528.000 -634.000 -483.000 -603.000
Driftskostnader -1.507.000 -1.613.000 -1.713.000 -1.831.000 -1.967.000
Driftsresultat 1.473.000 2.001.000 2.125.000 1.563.000 1.892.000
Finansinntekter 5.000 15.000 10.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 5.000 14.000 10.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.150.000 -1.550.000 -1.650.000 -1.200.000 -1.450.000
Årsresultat 1.153.000 1.571.000 1.683.000 1.214.000 1.440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 31.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum varige driftsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.323.000 1.873.000 2.023.000 1.723.000 2.173.000
Sum anleggsmidler 1.338.000 1.896.000 2.069.000 1.738.000 2.188.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 544.000 676.000 990.000 710.000 790.000
Andre fordringer 53.000 65.000 79.000 83.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.142.000 913.000 591.000 673.000 541.000
Sum omløpsmidler 1.738.000 1.654.000 1.661.000 1.466.000 1.369.000
Sum eiendeler 3.076.000 3.550.000 3.730.000 3.204.000 3.557.000
Sum opptjent egenkapital 1.136.000 1.133.000 1.112.000 1.079.000 1.066.000
Sum egenkapital 1.246.000 1.243.000 1.222.000 1.189.000 1.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 36.000 0 16.000 0
Betalbar skatt 315.000 421.000 483.000 352.000 455.000
Skyldig offentlige avgifter 170.000 177.000 235.000 251.000 229.000
Utbytte -1.150.000 -1.550.000 -1.650.000 -1.200.000 -1.450.000
Annen kortsiktig gjeld 173.000 123.000 139.000 196.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 1.828.000 2.307.000 2.507.000 2.014.000 2.382.000
Sum gjeld og egenkapital 3.076.000 3.550.000 3.729.000 3.203.000 3.558.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -90.000 -653.000 -846.000 -548.000 -1.013.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.7 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.7 0.7 0.6
Soliditet 40.5 35.0 32.8 37.1 33.1
Resultatgrad 49.4 55.4 55.4 46.1 4
Rentedekningsgrad 2.001.0
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2.1 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 48.0 56.8 57.3 48.9 53.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Hannibal FossumStyreleder66
Kjell DagestadVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Elinvest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00