Medisin Og Anestesiservice AS
Juridisk navn:  Medisin Og Anestesiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45049347
Katlavika 12 Katlavika 12 Fax:
5177 Bjørøyhamn 5177 Bjørøyhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 989286692
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.12.2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ici Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,82%
Resultat  
  
-22,59%
Egenkapital  
  
2,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.812.000 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000
Resultat: 569.000 735.000 513.000 851.000 1.201.000
Egenkapital: 2.996.000 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000
Regnskap for Medisin Og Anestesiservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.812.000 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000
Driftskostnader -2.250.000 -2.041.000 -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000
Driftsresultat 562.000 695.000 533.000 831.000 1.158.000
Finansinntekter 21.000 41.000 50.000 27.000 33.000
Finanskostnader -14.000 -1.000 -70.000 -7.000 11.000
Finans 7.000 40.000 -20.000 20.000 44.000
Resultat før skatt 569.000 735.000 513.000 851.000 1.201.000
Skattekostnad -129.000 -165.000 -130.000 -198.000 -288.000
Årsresultat 440.000 570.000 383.000 653.000 913.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 97.000 111.000 208.000 630.000
Sum omløpsmidler 3.585.000 3.405.000 3.052.000 3.232.000 3.258.000
Sum eiendeler 3.667.000 3.502.000 3.163.000 3.440.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.895.000 2.825.000 2.504.000 2.371.000 2.619.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 671.000 576.000 558.000 965.000 1.166.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 3.502.000 3.163.000 3.439.000 3.888.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.812.000 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.812.000 2.735.000 2.720.000 3.230.000 3.446.000
Varekostnad -986.000 -848.000 -806.000 -788.000 -630.000
Lønninger -922.000 -851.000 -1.009.000 -1.182.000 -1.161.000
Avskrivning -15.000 -15.000 -18.000 -22.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -327.000 -354.000 -407.000 -480.000
Driftskostnader -2.250.000 -2.041.000 -2.187.000 -2.399.000 -2.289.000
Driftsresultat 562.000 695.000 533.000 831.000 1.158.000
Finansinntekter 21.000 41.000 50.000 27.000 33.000
Finanskostnader -14.000 -1.000 -70.000 -7.000 11.000
Finans 7.000 40.000 -20.000 20.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -370.000 -250.000 -250.000 -900.000 -600.000
Årsresultat 440.000 570.000 383.000 653.000 913.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 19.000 33.000 52.000 74.000
Sum varige driftsmidler 4.000 19.000 33.000 52.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 78.000 78.000 156.000 556.000
Sum anleggsmidler 82.000 97.000 111.000 208.000 630.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 100.000 123.000 108.000 138.000 344.000
Andre fordringer 0 0 5.000
Sum investeringer 1.306.000 1.304.000 1.274.000 1.231.000 1.220.000
Kasse, bank 2.180.000 1.978.000 1.670.000 1.863.000 1.689.000
Sum omløpsmidler 3.585.000 3.405.000 3.052.000 3.232.000 3.258.000
Sum eiendeler 3.667.000 3.502.000 3.163.000 3.440.000 3.888.000
Sum opptjent egenkapital 2.895.000 2.825.000 2.504.000 2.371.000 2.619.000
Sum egenkapital 2.996.000 2.926.000 2.605.000 2.472.000 2.720.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 2.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 9.000 36.000 9.000
Betalbar skatt 129.000 165.000 132.000 198.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 69.000 69.000 90.000 88.000
Utbytte -370.000 -250.000 -250.000 -900.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 142.000 91.000 97.000 142.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 671.000 576.000 558.000 965.000 1.166.000
Sum gjeld og egenkapital 3.667.000 3.502.000 3.163.000 3.439.000 3.888.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.914.000 2.829.000 2.494.000 2.267.000 2.092.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.9 5.5 3.3 2.8
Likviditetsgrad 2 5.3 5.9 5.5 3.3 2.8
Soliditet 81.7 83.6 82.4 71.9 7
Resultatgrad 20.0 25.4 19.6 25.7 33.6
Rentedekningsgrad 40.1 695.0 7.6 118.7 -105.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 15.9 21.0 18.4 24.9 30.6
Signatur
20.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Wenche-Karin Lyford KallestadStyreleder62
Henriette Wilhelmine SkouenStyremedlem32
Ståle BrekkeStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Wenche-K Lyford Kallestad100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00