Ved Eiendom AS
Juridisk navn:  Ved Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33309260
Sundlandveien 10 Sundlandveien 10 Fax: 33309295
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 833444182
Aksjekapital: 810.000 NOK
Etableringsdato: 24.02.1983
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vestfold elektro diesel as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1,41%
Resultat  
  
-6,01%
Egenkapital  
  
12,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000 909.000
Resultat: 657.000 699.000 730.000 420.000 835.000
Egenkapital: 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000 3.249.000
Regnskap for Ved Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000 909.000
Driftskostnader -419.000 -333.000 -326.000 -362.000 -290.000
Driftsresultat 951.000 1.018.000 871.000 730.000 619.000
Finansinntekter 2.000 2.000 170.000 4.000 562.000
Finanskostnader -296.000 -322.000 -311.000 -313.000 -346.000
Finans -294.000 -320.000 -141.000 -309.000 216.000
Resultat før skatt 657.000 699.000 730.000 420.000 835.000
Skattekostnad -145.000 -154.000 -149.000 -89.000 -201.000
Årsresultat 513.000 545.000 582.000 331.000 634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.776.000 12.681.000 12.690.000 13.011.000 10.696.000
Sum omløpsmidler 149.000 864.000 334.000 301.000 1.940.000
Sum eiendeler 14.925.000 13.545.000 13.024.000 13.312.000 12.636.000
Sum opptjent egenkapital 3.681.000 3.168.000 2.723.000 2.142.000 2.210.000
Sum egenkapital 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000 3.249.000
Sum langsiktig gjeld 9.992.000 8.729.000 9.014.000 9.655.000 8.745.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 609.000 248.000 476.000 642.000
Sum gjeld og egenkapital 14.926.000 13.544.000 13.023.000 13.311.000 12.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 909.000
Andre inntekter 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000 0
Driftsinntekter 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000 909.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -261.000 -254.000 -249.000 -240.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -79.000 -77.000 -122.000 -69.000
Driftskostnader -419.000 -333.000 -326.000 -362.000 -290.000
Driftsresultat 951.000 1.018.000 871.000 730.000 619.000
Finansinntekter 2.000 2.000 170.000 4.000 562.000
Finanskostnader -296.000 -322.000 -311.000 -313.000 -346.000
Finans -294.000 -320.000 -141.000 -309.000 216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -400.000 -500.000
Årsresultat 513.000 545.000 582.000 331.000 634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 9.751.000 10.007.000 9.955.000 10.202.000 9.439.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 21.000 27.000 0 11.000
Sum varige driftsmidler 9.784.000 10.028.000 9.981.000 10.202.000 9.451.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.992.000 2.653.000 2.709.000 2.809.000 1.246.000
Sum anleggsmidler 14.776.000 12.681.000 12.690.000 13.011.000 10.696.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 95.000
Andre fordringer 0 0 0 672.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 697.000 167.000 301.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 149.000 864.000 334.000 301.000 1.940.000
Sum eiendeler 14.925.000 13.545.000 13.024.000 13.312.000 12.636.000
Sum opptjent egenkapital 3.681.000 3.168.000 2.723.000 2.142.000 2.210.000
Sum egenkapital 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000 3.249.000
Sum avsetninger til forpliktelser 446.000 437.000 423.000 274.000 185.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.992.000 8.729.000 9.014.000 9.655.000 8.745.000
Leverandørgjeld 27.000 390.000 2.000 5.000 139.000
Betalbar skatt 136.000 140.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 -20.000 44.000 38.000 0
Utbytte -100.000 0 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 203.000 33.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 609.000 248.000 476.000 642.000
Sum gjeld og egenkapital 14.926.000 13.544.000 13.023.000 13.311.000 12.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -66.000 255.000 86.000 -175.000 1.298.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.4 1.3 0.6 3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 1.3 0.6 3
Soliditet 31.6 31.1 28.9 23.9 25.7
Resultatgrad 69.4 75.4 72.7 66.8 68.1
Rentedekningsgrad 3.2 3.2 2.8 2.3 1.8
Gjeldsgrad 2.2 2.2 2.5 3.2 2.9
Total kapitalrentabilitet 6.4 7.5 8 5.5 9.3
Signatur
20.03.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2014
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian Ulvin BergStyreleder39
Andreas Steen HanssenStyremedlem41
Heljar SørensenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Steen Hanssen Invest As50.00 
Heljar Sørensen50.0046
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00