Hartvig Olsen Holding AS
Juridisk navn:  Hartvig Olsen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37005910
Strømsbusletta 1 Strømsbusletta 1 Fax:
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 989037145
Aksjekapital: 1.191.000 NOK
Etableringsdato: 22.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
60000%
Egenkapital  
  
212,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.995.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Egenkapital: 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Regnskap for Hartvig Olsen Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 3.000.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 2.995.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Skattekostnad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Årsresultat 2.996.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.687.000 1.686.000 1.685.000 1.684.000 1.683.000
Sum omløpsmidler 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.461.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.135.000 139.000 1.044.000 0 3.907.000
Sum egenkapital 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.491.000 1.695.000 2.139.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -6.000 -6.000 -5.000
Finansinntekter 3.000.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 0
Årsresultat 2.996.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 10.000 10.000 8.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.676.000 1.676.000 1.676.000 1.676.000 1.676.000
Sum anleggsmidler 1.687.000 1.686.000 1.685.000 1.684.000 1.683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.774.000 1.513.000 2.623.000 3.672.000 3.889.000
Sum eiendeler 5.461.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.572.000
Sum opptjent egenkapital 3.135.000 139.000 1.044.000 0 3.907.000
Sum egenkapital 4.404.000 1.408.000 2.312.000 3.217.000 5.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.058.000 1.491.000 1.695.000 2.139.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.462.000 3.199.000 4.308.000 5.356.000 5.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.774.000 1.213.000 2.323.000 3.672.000 3.889.000
Likviditetsgrad 1 5 8.7
Likviditetsgrad 2 0 5 8.7 0 0.0
Soliditet 80.6 4 53.7 60.1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 1.3 0.9 0.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 54.8 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1
Signatur
23.12.2016
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan OlsenStyreleder60
Svein Egil OlsenStyremedlem63
Ole Petter Bruun LarsenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Olsen33.3360
Ole Petter Bruun Larsen17.3346
Svein Egil Olsen33.3363
Reidun Larsen16.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00