Security Holding AS
Juridisk navn:  Security Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71678385
Postboks 2127 Kordellen 2 Fax:
6502 Kristiansund N 6514 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 989116045
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 28.11.2005
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-55,56%
Egenkapital  
  
-12,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 22.000 2.097.000 439.000
Resultat: -56.000 -36.000 -79.000 1.467.000 235.000
Egenkapital: 313.000 357.000 486.000 749.000 1.496.000
Regnskap for Security Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 22.000 2.097.000 439.000
Driftskostnader -56.000 -36.000 -92.000 -359.000 -425.000
Driftsresultat -56.000 -36.000 -69.000 1.738.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 327.000 661.000
Finanskostnader 0 0 -9.000 -597.000 -440.000
Finans 0 0 -9.000 -270.000 221.000
Resultat før skatt -56.000 -36.000 -79.000 1.467.000 235.000
Skattekostnad 12.000 7.000 15.000 -414.000 15.000
Årsresultat -44.000 -29.000 -63.000 1.053.000 250.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 302.000 323.000 387.000 1.527.000 5.333.000
Sum omløpsmidler 23.000 64.000 111.000 1.728.000 159.000
Sum eiendeler 325.000 387.000 498.000 3.255.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 80.000 209.000 472.000 1.219.000
Sum egenkapital 313.000 357.000 486.000 749.000 1.496.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 994.000 3.316.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 31.000 12.000 1.512.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 388.000 498.000 3.255.000 5.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 51.000 162.000
Andre inntekter 0 0 22.000 2.046.000 277.000
Driftsinntekter 0 0 22.000 2.097.000 439.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -23.000
Avskrivning 0 0 0 -10.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -36.000 -92.000 -349.000 -390.000
Driftskostnader -56.000 -36.000 -92.000 -359.000 -425.000
Driftsresultat -56.000 -36.000 -69.000 1.738.000 13.000
Finansinntekter 0 0 0 327.000 661.000
Finanskostnader 0 0 -9.000 -597.000 -440.000
Finans 0 0 -9.000 -270.000 221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -640.000
Årsresultat -44.000 -29.000 -63.000 1.053.000 250.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 26.000 19.000 3.000 133.000
Fast eiendom 0 0 0 975.000 4.196.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 37.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 975.000 4.233.000
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 298.000 369.000 549.000 967.000
Sum anleggsmidler 302.000 323.000 387.000 1.527.000 5.333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 33.000 1.000
Andre fordringer 0 34.000 104.000 43.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 30.000 7.000 1.652.000 39.000
Sum omløpsmidler 23.000 64.000 111.000 1.728.000 159.000
Sum eiendeler 325.000 387.000 498.000 3.255.000 5.492.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 80.000 209.000 472.000 1.219.000
Sum egenkapital 313.000 357.000 486.000 749.000 1.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 994.000 3.316.000
Leverandørgjeld 12.000 31.000 0 0 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 284.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 -640.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 12.000 1.224.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 31.000 12.000 1.512.000 680.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 388.000 498.000 3.255.000 5.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 33.000 99.000 216.000 -521.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 9.3 1.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.1 9.3 1.1 0.3
Soliditet 96.3 9 97.6 2 27.2
Resultatgrad -313.6 82.9 3.0
Rentedekningsgrad -7.7 2.9 1.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0 3.3 2.7
Total kapitalrentabilitet -17.2 -9.3 -13.9 63.4 12.3
Signatur
19.10.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Robert Orville GlærumStyreleder58
Marit Kristin VolstadStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Robert Orville Glærum50.0058
Marit Kristin Volstad50.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00