Container Transport AS
Juridisk navn:  Container Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47348638
Postboks 24 Hellen Industriområde Fax:
2024 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Viken Gjerdrum
Org.nr: 958623887
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 18.09.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Regnskapsfører: Myhrers Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,38%
Resultat  
  
-33,51%
Egenkapital  
  
-74,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000 17.706.000
Resultat: 889.000 1.337.000 2.267.000 2.373.000 1.098.000
Egenkapital: 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000 4.349.000
Regnskap for Container Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000 17.706.000
Driftskostnader -18.123.000 -18.498.000 -21.146.000 -19.302.000 -16.580.000
Driftsresultat 838.000 1.332.000 2.276.000 2.379.000 1.126.000
Finansinntekter 51.000 15.000 11.000 5.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -20.000 -11.000 -33.000
Finans 51.000 5.000 -9.000 -6.000 -28.000
Resultat før skatt 889.000 1.337.000 2.267.000 2.373.000 1.098.000
Skattekostnad -196.000 -294.000 -499.000 -547.000 -266.000
Årsresultat 693.000 1.043.000 1.768.000 1.826.000 832.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.331.000 3.332.000 2.956.000 1.356.000 1.474.000
Sum omløpsmidler 7.887.000 5.818.000 7.613.000 8.676.000 6.097.000
Sum eiendeler 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.032.000 7.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.709.000 6.886.000 5.843.000 5.075.000 4.249.000
Sum egenkapital 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000 4.349.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 418.000 254.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 8.450.000 2.164.000 4.208.000 4.604.000 2.911.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.033.000 7.572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.512.000 19.730.000 23.253.000 21.521.000 17.529.000
Andre inntekter 449.000 100.000 170.000 160.000 177.000
Driftsinntekter 18.961.000 19.830.000 23.423.000 21.681.000 17.706.000
Varekostnad -2.085.000 -2.203.000 -2.624.000 -2.373.000 -2.379.000
Lønninger -6.206.000 -6.250.000 -7.998.000 -8.145.000 -6.310.000
Avskrivning -849.000 -968.000 -756.000 -531.000 -686.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.983.000 -9.077.000 -9.768.000 -8.253.000 -7.205.000
Driftskostnader -18.123.000 -18.498.000 -21.146.000 -19.302.000 -16.580.000
Driftsresultat 838.000 1.332.000 2.276.000 2.379.000 1.126.000
Finansinntekter 51.000 15.000 11.000 5.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -20.000 -11.000 -33.000
Finans 51.000 5.000 -9.000 -6.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Årsresultat 693.000 1.043.000 1.768.000 1.826.000 832.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0 34.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.520.000 2.148.000 2.956.000 1.322.000 1.417.000
Sum varige driftsmidler 1.520.000 2.148.000 2.956.000 1.322.000 1.417.000
Sum finansielle anleggsmidler 811.000 1.176.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.331.000 3.332.000 2.956.000 1.356.000 1.474.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.208.000 1.949.000 2.256.000 2.285.000 1.810.000
Andre fordringer 365.000 61.000 1.314.000 1.842.000 1.109.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.314.000 3.808.000 4.043.000 4.550.000 3.178.000
Sum omløpsmidler 7.887.000 5.818.000 7.613.000 8.676.000 6.097.000
Sum eiendeler 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.032.000 7.571.000
Sum opptjent egenkapital 1.709.000 6.886.000 5.843.000 5.075.000 4.249.000
Sum egenkapital 1.759.000 6.986.000 5.943.000 5.175.000 4.349.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 0 31.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 0 418.000 254.000 312.000
Leverandørgjeld 659.000 340.000 539.000 643.000 656.000
Betalbar skatt 178.000 333.000 434.000 524.000 277.000
Skyldig offentlige avgifter 982.000 718.000 916.000 1.083.000 723.000
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 6.632.000 772.000 2.319.000 2.353.000 1.254.000
Sum kortsiktig gjeld 8.450.000 2.164.000 4.208.000 4.604.000 2.911.000
Sum gjeld og egenkapital 10.218.000 9.150.000 10.569.000 10.033.000 7.572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -563.000 3.654.000 3.405.000 4.072.000 3.186.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.7 1.8 1.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 2.7 1.8 1.9 2.1
Soliditet 17.2 76.3 56.2 51.6 57.4
Resultatgrad 4.4 6.7 9.7 1 6.4
Rentedekningsgrad 133.2 113.8 216.3 34.1
Gjeldsgrad 4.8 0.3 0.8 0.9 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 14.7 21.6 23.8 14.9
Signatur
23.08.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell BettenStyreleder72
Roy Ivar BettenVaramedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ulverud & Seljenes Transport As33.00 
Kjell Betten67.0072
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00