Ulefoss Auto AS
Juridisk navn:  Ulefoss Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35944220
Ringsevja 22 Ringsevja 22 Fax: 35944220
3830 Ulefoss 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 989279920
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 02.01.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nome Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,73%
Resultat  
  
28,85%
Egenkapital  
  
-22,1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.466.000 4.892.000 4.546.000 4.364.000 4.503.000
Resultat: 862.000 669.000 480.000 478.000 355.000
Egenkapital: 1.167.000 1.498.000 1.282.000 1.215.000 1.155.000
Regnskap for Ulefoss Auto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.466.000 4.892.000 4.546.000 4.364.000 4.503.000
Driftskostnader -4.620.000 -4.241.000 -4.077.000 -3.896.000 -4.158.000
Driftsresultat 846.000 652.000 469.000 468.000 345.000
Finansinntekter 17.000 18.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 17.000 18.000 11.000 11.000 9.000
Resultat før skatt 862.000 669.000 480.000 478.000 355.000
Skattekostnad -193.000 -152.000 -114.000 -118.000 -90.000
Årsresultat 669.000 517.000 366.000 360.000 264.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 366.000 298.000 324.000 344.000 379.000
Sum omløpsmidler 2.546.000 2.166.000 1.818.000 1.800.000 1.706.000
Sum eiendeler 2.912.000 2.464.000 2.142.000 2.144.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 1.067.000 1.398.000 1.182.000 1.115.000 1.055.000
Sum egenkapital 1.167.000 1.498.000 1.282.000 1.215.000 1.155.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.743.000 964.000 859.000 927.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 2.464.000 2.143.000 2.144.000 2.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.466.000 4.892.000 4.568.000 4.357.000 4.489.000
Andre inntekter 0 -21.000 7.000 14.000
Driftsinntekter 5.466.000 4.892.000 4.546.000 4.364.000 4.503.000
Varekostnad -2.068.000 -1.802.000 -1.759.000 -1.646.000 -1.802.000
Lønninger -1.983.000 -1.815.000 -1.712.000 -1.719.000 -1.727.000
Avskrivning -33.000 -44.000 -40.000 -35.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -536.000 -580.000 -566.000 -496.000 -591.000
Driftskostnader -4.620.000 -4.241.000 -4.077.000 -3.896.000 -4.158.000
Driftsresultat 846.000 652.000 469.000 468.000 345.000
Finansinntekter 17.000 18.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 17.000 18.000 11.000 11.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -300.000 -300.000 -300.000 -250.000
Årsresultat 669.000 517.000 366.000 360.000 264.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000
Maskiner anlegg 12.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 28.000 44.000 54.000 79.000
Sum varige driftsmidler 366.000 298.000 324.000 344.000 379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 366.000 298.000 324.000 344.000 379.000
Varebeholdning 153.000 143.000 197.000 203.000 180.000
Kundefordringer 73.000 125.000 196.000 195.000 155.000
Andre fordringer 28.000 11.000 5.000 20.000 11.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 2.291.000 1.885.000 1.418.000 1.380.000 1.357.000
Sum omløpsmidler 2.546.000 2.166.000 1.818.000 1.800.000 1.706.000
Sum eiendeler 2.912.000 2.464.000 2.142.000 2.144.000 2.085.000
Sum opptjent egenkapital 1.067.000 1.398.000 1.182.000 1.115.000 1.055.000
Sum egenkapital 1.167.000 1.498.000 1.282.000 1.215.000 1.155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 41.000 70.000 29.000 147.000 178.000
Betalbar skatt 193.000 152.000 114.000 118.000 90.000
Skyldig offentlige avgifter 308.000 271.000 197.000 182.000 229.000
Utbytte -1.000.000 -300.000 -300.000 -300.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 1.200.000 171.000 218.000 180.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 1.743.000 964.000 859.000 927.000 928.000
Sum gjeld og egenkapital 2.911.000 2.464.000 2.143.000 2.144.000 2.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 1.202.000 959.000 873.000 778.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2 2.1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 2.1 1.9 1.7 1.6
Soliditet 40.1 60.8 59.8 56.7 55.4
Resultatgrad 15.5 13.3 10.3 10.7 7.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 0.6 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 29.6 27.2 22.4 22.3 1
Signatur
02.03.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje FjeldstadStyreleder55
Harald Helge NordhNestleder77
Eva Rambekk NordhStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald Helge Nordh50.0077
Terje Fjeldstad50.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00