Anders Eidal Transport AS
Juridisk navn:  Anders Eidal Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32756106
Fax:
3330 Skotselv 3330 Skotselv
Fylke: Kommune:
Buskerud Øvre Eiker
Org.nr: 958724608
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.09.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thor Egil Stølen As
Utvikling:
Omsetning  
  
52,07%
Resultat  
  
60,29%
Egenkapital  
  
5,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.198.000 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000
Resultat: 218.000 136.000 191.000 -629.000 -2.298.000
Egenkapital: 2.977.000 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000
Regnskap for Anders Eidal Transport AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.198.000 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000
Driftskostnader -2.941.000 -1.928.000 -2.559.000 -6.428.000 -5.559.000
Driftsresultat 258.000 175.000 197.000 -623.000 -2.303.000
Finansinntekter 10.000 10.000 1.000 1.000 12.000
Finanskostnader -51.000 -49.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -41.000 -39.000 -6.000 -6.000 5.000
Resultat før skatt 218.000 136.000 191.000 -629.000 -2.298.000
Skattekostnad -71.000 -43.000 -58.000 138.000 506.000
Årsresultat 146.000 93.000 133.000 -491.000 -1.792.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.361.000 1.853.000 1.563.000 1.439.000 1.590.000
Sum omløpsmidler 2.142.000 1.492.000 1.514.000 2.011.000 2.655.000
Sum eiendeler 4.503.000 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital 2.877.000 2.731.000 2.638.000 2.505.000 2.996.000
Sum egenkapital 2.977.000 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000
Sum langsiktig gjeld 1.196.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 330.000 514.000 339.000 845.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 4.503.000 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.020.000 2.098.000 2.757.000 5.776.000 2.862.000
Andre inntekter 179.000 6.000 28.000 395.000
Driftsinntekter 3.198.000 2.103.000 2.757.000 5.804.000 3.257.000
Varekostnad -302.000 -203.000 -185.000 -100.000
Lønninger -28.000 -121.000 -248.000 -2.314.000 -2.680.000
Avskrivning -325.000 -202.000 -193.000 -220.000 -442.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.286.000 -1.605.000 -1.915.000 -3.709.000 -2.337.000
Driftskostnader -2.941.000 -1.928.000 -2.559.000 -6.428.000 -5.559.000
Driftsresultat 258.000 175.000 197.000 -623.000 -2.303.000
Finansinntekter 10.000 10.000 1.000 1.000 12.000
Finanskostnader -51.000 -49.000 -7.000 -7.000 -7.000
Finans -41.000 -39.000 -6.000 -6.000 5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 146.000 93.000 133.000 -491.000 -1.792.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 495.000 566.000 610.000 668.000 529.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 1.538.000 995.000 662.000 506.000 727.000
Sum varige driftsmidler 1.538.000 995.000 662.000 506.000 727.000
Sum finansielle anleggsmidler 327.000 291.000 291.000 265.000 333.000
Sum anleggsmidler 2.361.000 1.853.000 1.563.000 1.439.000 1.590.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.291.000 1.266.000 1.034.000 356.000 371.000
Andre fordringer 184.000 84.000 37.000 37.000 92.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 667.000 143.000 442.000 1.618.000 2.192.000
Sum omløpsmidler 2.142.000 1.492.000 1.514.000 2.011.000 2.655.000
Sum eiendeler 4.503.000 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital 2.877.000 2.731.000 2.638.000 2.505.000 2.996.000
Sum egenkapital 2.977.000 2.831.000 2.738.000 2.605.000 3.096.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.196.000 0 0
Leverandørgjeld 229.000 221.000 192.000 49.000 30.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 186.000 28.000 227.000 693.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 93.000 106.000 119.000 570.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 330.000 514.000 339.000 845.000 1.150.000
Sum gjeld og egenkapital 4.503.000 3.345.000 3.077.000 3.450.000 4.246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.812.000 978.000 1.175.000 1.166.000 1.505.000
Likviditetsgrad 1 6.5 2.9 4.5 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 6.5 2.9 4.5 2.4 2.3
Soliditet 66.1 84.6 89.0 75.5 72.9
Resultatgrad 8.1 8.3 7.1 -10.7 -70.7
Rentedekningsgrad 5.1 3.6 28.1
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.1 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.0 5.5 6.4
Signatur
02.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Ketil EidalStyreleder49
Lene EidalVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00