Sognefjord Havneservice AS
Juridisk navn:  Sognefjord Havneservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90261333
Kaivegen 2 Kaivegen 2 Fax:
6885 Årdalstangen 6885 Årdalstangen
Fylke: Kommune:
Vestland Årdal
Org.nr: 989409905
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 27.01.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
21,63%
Resultat  
  
16,79%
Egenkapital  
  
13,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000 2.618.000
Resultat: 633.000 542.000 1.012.000 606.000 500.000
Egenkapital: 691.000 607.000 591.000 219.000 116.000
Regnskap for Sognefjord Havneservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000 2.618.000
Driftskostnader -2.472.000 -2.009.000 -1.647.000 -2.255.000 -2.118.000
Driftsresultat 632.000 542.000 1.011.000 606.000 500.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 633.000 542.000 1.012.000 606.000 500.000
Skattekostnad -149.000 -126.000 -240.000 -153.000 -137.000
Årsresultat 484.000 416.000 771.000 453.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 253.000 374.000 53.000 312.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.150.000 1.469.000 811.000 859.000
Sum eiendeler 1.581.000 1.524.000 1.522.000 1.123.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 504.000 488.000 117.000 13.000
Sum egenkapital 691.000 607.000 591.000 219.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 12.000 12.000 14.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 875.000 904.000 920.000 891.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 1.523.000 1.523.000 1.125.000 891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.104.000 2.552.000 2.600.000 2.860.000 2.618.000
Andre inntekter 0 0 58.000 0 0
Driftsinntekter 3.104.000 2.552.000 2.658.000 2.860.000 2.618.000
Varekostnad -635.000 -278.000 -293.000 -404.000 -345.000
Lønninger -1.011.000 -819.000 -662.000 -1.115.000 -1.062.000
Avskrivning -120.000 -134.000 -73.000 -96.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -778.000 -619.000 -640.000 -679.000
Driftskostnader -2.472.000 -2.009.000 -1.647.000 -2.255.000 -2.118.000
Driftsresultat 632.000 542.000 1.011.000 606.000 500.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -350.000 -350.000
Årsresultat 484.000 416.000 771.000 453.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 253.000 374.000 53.000 312.000 32.000
Sum varige driftsmidler 253.000 374.000 53.000 312.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 253.000 374.000 53.000 312.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 212.000 202.000 332.000 189.000 265.000
Andre fordringer 180.000 178.000 55.000 3.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 936.000 770.000 1.082.000 620.000 541.000
Sum omløpsmidler 1.328.000 1.150.000 1.469.000 811.000 859.000
Sum eiendeler 1.581.000 1.524.000 1.522.000 1.123.000 891.000
Sum opptjent egenkapital 588.000 504.000 488.000 117.000 13.000
Sum egenkapital 691.000 607.000 591.000 219.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 12.000 12.000 14.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 350.000 350.000
Sum langsiktig gjeld 16.000 12.000 12.000 14.000 13.000
Leverandørgjeld 105.000 63.000 127.000 27.000 33.000
Betalbar skatt 145.000 126.000 242.000 153.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 143.000 99.000 156.000 140.000
Utbytte 0 -400.000 -400.000 -350.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 100.000 172.000 52.000 204.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 875.000 904.000 920.000 891.000 762.000
Sum gjeld og egenkapital 1.582.000 1.523.000 1.523.000 1.125.000 891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 246.000 549.000 -80.000 97.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.6 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.6 0.9 1.2
Soliditet 43.7 39.9 38.8 19.5 13.0
Resultatgrad 20.4 21.2 3 21.2 19.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.6 4.1 6.7
Total kapitalrentabilitet 4 35.6 66.4 53.9 56.1
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Glenn Morten HestetunStyreleder57
Wenche ClausenStyremedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Glenn Morten Hestetun100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00