Kimestad AS
Juridisk navn:  Kimestad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38178749
c/o Forvaltningspartner AS Postboks 209 Kimestad Fax: 38178749
4662 Kristiansand S 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 989453041
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Forvaltningspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,42%
Resultat  
  
72,22%
Egenkapital  
  
-33,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 103.000 95.000 95.000 249.000 99.000
Resultat: -80.000 -288.000 -91.000 68.000 -61.000
Egenkapital: -322.000 -242.000 46.000 137.000 68.000
Regnskap for Kimestad AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 103.000 95.000 95.000 249.000 99.000
Driftskostnader -183.000 -368.000 -185.000 -181.000 -163.000
Driftsresultat -80.000 -273.000 -91.000 68.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 3.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 0 0 3.000
Resultat før skatt -80.000 -288.000 -91.000 68.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -80.000 -288.000 -91.000 68.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 196.000 290.000 384.000
Sum omløpsmidler 2.203.000 3.949.000 3.946.000 649.000 454.000
Sum eiendeler 2.203.000 4.037.000 4.142.000 939.000 838.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -342.000 -54.000 37.000 -32.000
Sum egenkapital -322.000 -242.000 46.000 137.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 2.495.000 4.277.000 4.089.000 757.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 2.000 7.000 45.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.204.000 4.037.000 4.142.000 939.000 837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.000 95.000 95.000 249.000 99.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 103.000 95.000 95.000 249.000 99.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -183.000 -368.000 -185.000 -181.000 -163.000
Driftskostnader -183.000 -368.000 -185.000 -181.000 -163.000
Driftsresultat -80.000 -273.000 -91.000 68.000 -64.000
Finansinntekter 0 0 3.000
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans -15.000 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -80.000 -288.000 -91.000 68.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 196.000 290.000 384.000
Sum anleggsmidler 88.000 196.000 290.000 384.000
Varebeholdning 1.900.000 3.675.000 3.675.000 0 0
Kundefordringer 237.000 168.000 242.000 193.000 0
Andre fordringer 33.000 91.000 11.000 433.000 408.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 33.000 15.000 18.000 23.000 46.000
Sum omløpsmidler 2.203.000 3.949.000 3.946.000 649.000 454.000
Sum eiendeler 2.203.000 4.037.000 4.142.000 939.000 838.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -342.000 -54.000 37.000 -32.000
Sum egenkapital -322.000 -242.000 46.000 137.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.495.000 4.277.000 4.089.000 757.000 757.000
Leverandørgjeld 21.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 5.000 43.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 2.000 7.000 45.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 2.204.000 4.037.000 4.142.000 939.000 837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.172.000 3.947.000 3.939.000 604.000 442.000
Likviditetsgrad 1 71.1 1.974.5 563. 14.4 37.8
Likviditetsgrad 2 9.8 137.0 38.7 14.4 37.8
Soliditet -14.6 -6.0 1.1 14.6 8.1
Resultatgrad -77.7 -287.4 -95.8 27.3 -64.6
Rentedekningsgrad -18.2
Gjeldsgrad -7.8 -17.7 8 5.9 11.3
Total kapitalrentabilitet -3.6 -6.8 -2.2 7.2 -7.3
Signatur
26.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar BruskelandStyreleder59
Reidun WigemyrVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jesse As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00