Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen
Juridisk navn:  Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73534247
Festningsgata 2 Festningsgata 2 Fax: 73534248
7014 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune: www.tomasskolen.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 989229575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 19.12.2005
Foretakstype: STI
Revisor: Eide Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6,36%
Resultat  
  
-64,14%
Egenkapital  
  
371,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.794.000 19.551.000 16.137.000 15.017.000 14.863.000
Resultat: 331.000 923.000 80.000 -198.000 -771.000
Egenkapital: 420.000 89.000 -835.000 -915.000 -777.000
Regnskap for Stiftelsen Trondheim Kristne Grunnskole, Tomasskolen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.794.000 19.551.000 16.137.000 15.017.000 14.863.000
Driftskostnader -20.481.000 -18.632.000 -16.015.000 -15.176.000 -15.627.000
Driftsresultat 313.000 920.000 123.000 -159.000 -765.000
Finansinntekter 18.000 5.000 6.000 0 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 -48.000 -40.000 -8.000
Finans 18.000 3.000 -42.000 -40.000 -6.000
Resultat før skatt 331.000 923.000 80.000 -198.000 -771.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 331.000 923.000 80.000 -198.000 -771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 689.000 777.000 289.000 349.000 434.000
Sum omløpsmidler 2.677.000 1.757.000 1.964.000 1.709.000 1.750.000
Sum eiendeler 3.366.000 2.534.000 2.253.000 2.058.000 2.184.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 -11.000 -935.000 -1.015.000 -878.000
Sum egenkapital 420.000 89.000 -835.000 -915.000 -777.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.946.000 2.446.000 3.088.000 2.973.000 2.961.000
Sum gjeld og egenkapital 3.366.000 2.535.000 2.253.000 2.058.000 2.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.120.000 19.497.000 15.718.000 14.593.000 13.533.000
Andre inntekter 19.674.000 54.000 419.000 424.000 1.330.000
Driftsinntekter 20.794.000 19.551.000 16.137.000 15.017.000 14.863.000
Varekostnad -7.000 0 -81.000 0 0
Lønninger -14.953.000 -13.071.000 -11.144.000 -10.969.000 -11.408.000
Avskrivning -230.000 -119.000 -80.000 -85.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.291.000 -5.442.000 -4.710.000 -4.122.000 -4.090.000
Driftskostnader -20.481.000 -18.632.000 -16.015.000 -15.176.000 -15.627.000
Driftsresultat 313.000 920.000 123.000 -159.000 -765.000
Finansinntekter 18.000 5.000 6.000 0 2.000
Finanskostnader 0 -2.000 -48.000 -40.000 -8.000
Finans 18.000 3.000 -42.000 -40.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 331.000 923.000 80.000 -198.000 -771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 402.000 0 0 0
Maskiner anlegg 689.000 0 162.000 215.000 245.000
Driftsløsøre 0 375.000 128.000 134.000 189.000
Sum varige driftsmidler 689.000 777.000 289.000 349.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 689.000 777.000 289.000 349.000 434.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 392.000 239.000 241.000 287.000 279.000
Andre fordringer 124.000 406.000 427.000 1.049.000 910.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.160.000 1.113.000 1.297.000 372.000 561.000
Sum omløpsmidler 2.677.000 1.757.000 1.964.000 1.709.000 1.750.000
Sum eiendeler 3.366.000 2.534.000 2.253.000 2.058.000 2.184.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 -11.000 -935.000 -1.015.000 -878.000
Sum egenkapital 420.000 89.000 -835.000 -915.000 -777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 668.000 326.000 609.000 1.118.000 1.137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 936.000 725.000 597.000 508.000 622.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.342.000 1.394.000 1.882.000 1.346.000 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 2.946.000 2.446.000 3.088.000 2.973.000 2.961.000
Sum gjeld og egenkapital 3.366.000 2.535.000 2.253.000 2.058.000 2.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -269.000 -689.000 -1.124.000 -1.264.000 -1.211.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6
Soliditet 12.5 3.5 -37.1 -44.5 -35.6
Resultatgrad 1.5 4.7 0.8 -1.1 -5.1
Rentedekningsgrad 4 2.6 -95.4
Gjeldsgrad 7 27.5 -3.7 -3.2 -3.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 36.5 5.7 -7.7 -34.9
Signatur
09.12.2019
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind WatneStyreleder69
Gerthory ToussaintStyremedlem49
Roy Gunnar JohansenStyremedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00