Tynningsdrift AS
Juridisk navn:  Tynningsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32141436
Ringeriksveien 190 Ringeriksveien 190 Fax: 32782443
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 989835033
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.05.2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Bokføring
Utvikling:
Omsetning  
  
27,03%
Resultat  
  
-360%
Egenkapital  
  
-4,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 658.000 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000
Resultat: -46.000 -10.000 -395.000 731.000 -522.000
Egenkapital: 731.000 767.000 875.000 1.183.000 308.000
Regnskap for Tynningsdrift AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 658.000 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000
Driftskostnader -685.000 -517.000 -1.127.000 -2.024.000 -3.672.000
Driftsresultat -26.000 2.000 -391.000 741.000 -513.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -12.000 -4.000 -10.000 -10.000
Finans -20.000 -12.000 -4.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt -46.000 -10.000 -395.000 731.000 -522.000
Skattekostnad 10.000 2.000 87.000 143.000 106.000
Årsresultat -36.000 -8.000 -308.000 874.000 -416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 843.000 816.000 369.000 142.000 223.000
Sum omløpsmidler 198.000 489.000 440.000 1.094.000 815.000
Sum eiendeler 1.041.000 1.305.000 809.000 1.236.000 1.038.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 663.000 771.000 1.079.000 204.000
Sum egenkapital 731.000 767.000 875.000 1.183.000 308.000
Sum langsiktig gjeld 162.000 376.000 -230.000 -143.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 162.000 164.000 196.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.305.000 809.000 1.236.000 1.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 536.000 320.000 736.000 1.667.000 3.159.000
Andre inntekter 122.000 198.000 0 1.097.000 0
Driftsinntekter 658.000 518.000 736.000 2.764.000 3.159.000
Varekostnad -155.000 -83.000 -348.000 -783.000 -1.695.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -67.000 -334.000
Avskrivning -234.000 -134.000 -87.000 -157.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -295.000 -299.000 -672.000 -1.017.000 -1.626.000
Driftskostnader -685.000 -517.000 -1.127.000 -2.024.000 -3.672.000
Driftsresultat -26.000 2.000 -391.000 741.000 -513.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -12.000 -4.000 -10.000 -10.000
Finans -20.000 -12.000 -4.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -36.000 -8.000 -308.000 874.000 -416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 73.000 91.000 59.000 2.000 4.000
Maskiner anlegg 36.000 0 0 0
Driftsløsøre 734.000 725.000 310.000 55.000 47.000
Sum varige driftsmidler 843.000 816.000 369.000 57.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 85.000 172.000
Sum anleggsmidler 843.000 816.000 369.000 142.000 223.000
Varebeholdning 5.000 5.000 5.000 24.000 24.000
Kundefordringer 44.000 50.000 32.000 215.000 149.000
Andre fordringer 84.000 142.000 239.000 204.000 611.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 65.000 292.000 165.000 650.000 30.000
Sum omløpsmidler 198.000 489.000 440.000 1.094.000 815.000
Sum eiendeler 1.041.000 1.305.000 809.000 1.236.000 1.038.000
Sum opptjent egenkapital 627.000 663.000 771.000 1.079.000 204.000
Sum egenkapital 731.000 767.000 875.000 1.183.000 308.000
Sum avsetninger til forpliktelser -242.000 -232.000 -230.000 -143.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 162.000 376.000 -230.000 -143.000 208.000
Leverandørgjeld 45.000 37.000 29.000 132.000 318.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 1.000 0 23.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 124.000 135.000 41.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 162.000 164.000 196.000 521.000
Sum gjeld og egenkapital 1.042.000 1.305.000 809.000 1.236.000 1.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.000 327.000 276.000 898.000 294.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3.0 2.7 5.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 3.0 2.7 5.5 1.5
Soliditet 70.2 58.8 108.2 95.7 29.7
Resultatgrad -4.0 0.4 -53.1 26.8 -16.2
Rentedekningsgrad -1.3 0.2 -97.8 74.1 -51.3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 -0.1 0 2.4
Total kapitalrentabilitet -2.5 0.2 -48.3 6 -49.5
Signatur
02.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn VeienStyreleder51
Terje HaugVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjørn Veien100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00