Proplan AS
Juridisk navn:  Proplan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500715
Vassbotnen 19 Vassbotnen 19 Fax: 81500716
4033 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune: www.proplan.no
Rogaland Stavanger
Org.nr: 959472823
Aksjekapital: 1.175.000 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 17.12.1990
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,59%
Resultat  
  
67,26%
Egenkapital  
  
24,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 108.705.000 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000
Resultat: 13.570.000 8.113.000 8.207.000 6.397.000 8.135.000
Egenkapital: 3.967.000 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000
Regnskap for Proplan AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 108.705.000 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000
Driftskostnader -95.290.000 -82.150.000 -88.274.000 -87.910.000 -78.831.000
Driftsresultat 13.415.000 7.998.000 7.910.000 6.214.000 7.989.000
Finansinntekter 213.000 124.000 304.000 188.000 152.000
Finanskostnader -58.000 -9.000 -7.000 -5.000 -6.000
Finans 155.000 115.000 297.000 183.000 146.000
Resultat før skatt 13.570.000 8.113.000 8.207.000 6.397.000 8.135.000
Skattekostnad -2.957.000 -1.785.000 -1.805.000 -1.285.000 -1.722.000
Årsresultat 10.613.000 6.328.000 6.402.000 5.112.000 6.413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 232.000 133.000 386.000 260.000
Sum omløpsmidler 39.312.000 32.656.000 35.230.000 36.759.000 34.869.000
Sum eiendeler 39.374.000 32.888.000 35.363.000 37.145.000 35.129.000
Sum opptjent egenkapital 2.042.000 2.005.000 2.366.000 2.237.000 2.338.000
Sum egenkapital 3.967.000 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35.408.000 29.708.000 31.822.000 33.732.000 31.616.000
Sum gjeld og egenkapital 39.375.000 32.888.000 35.363.000 37.144.000 35.129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 108.705.000 90.148.000 96.184.000 92.539.000 85.852.000
Andre inntekter 0 1.584.000 967.000
Driftsinntekter 108.705.000 90.148.000 96.184.000 94.123.000 86.819.000
Varekostnad -9.907.000 -10.018.000 -14.282.000 -15.508.000 -9.209.000
Lønninger -74.201.000 -62.081.000 -65.559.000 -63.987.000 -61.803.000
Avskrivning -76.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.106.000 -10.051.000 -8.433.000 -8.415.000 -7.819.000
Driftskostnader -95.290.000 -82.150.000 -88.274.000 -87.910.000 -78.831.000
Driftsresultat 13.415.000 7.998.000 7.910.000 6.214.000 7.989.000
Finansinntekter 213.000 124.000 304.000 188.000 152.000
Finanskostnader -58.000 -9.000 -7.000 -5.000 -6.000
Finans 155.000 115.000 297.000 183.000 146.000
Konsernbidrag -8.970.000 -6.688.000 -5.804.000 -4.589.000 -5.685.000
Utbytte -4.802.000 -470.000 -623.000 -466.000
Årsresultat 10.613.000 6.328.000 6.402.000 5.112.000 6.413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 224.000 122.000 290.000 204.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 11.000 96.000 56.000
Sum anleggsmidler 62.000 232.000 133.000 386.000 260.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.688.000 11.957.000 15.112.000 18.786.000 14.706.000
Andre fordringer 985.000 539.000 1.082.000 1.301.000 1.663.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.315.000 20.160.000 19.036.000 16.672.000 18.500.000
Sum omløpsmidler 39.312.000 32.656.000 35.230.000 36.759.000 34.869.000
Sum eiendeler 39.374.000 32.888.000 35.363.000 37.145.000 35.129.000
Sum opptjent egenkapital 2.042.000 2.005.000 2.366.000 2.237.000 2.338.000
Sum egenkapital 3.967.000 3.180.000 3.541.000 3.412.000 3.513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.960.000 7.481.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.328.000 4.403.000 9.167.000 10.324.000 7.779.000
Betalbar skatt 285.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.614.000 8.501.000 7.388.000 8.506.000 7.509.000
Utbytte -4.802.000 -470.000 -623.000 -466.000
Annen kortsiktig gjeld 21.181.000 16.805.000 14.798.000 8.319.000 8.382.000
Sum kortsiktig gjeld 35.408.000 29.708.000 31.822.000 33.732.000 31.616.000
Sum gjeld og egenkapital 39.375.000 32.888.000 35.363.000 37.144.000 35.129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.904.000 2.948.000 3.408.000 3.027.000 3.253.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 10.1 9.7 1 9.2 1
Resultatgrad 12.3 8.9 8.2 6.6 9.2
Rentedekningsgrad 231.3 888.7 1 1242.8 1331.5
Gjeldsgrad 8.9 9.3 9 9.9 9
Total kapitalrentabilitet 34.6 24.7 23.2 17.2 23.2
Signatur
29.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Jarl RettedalStyreleder61
Odd Ingve GarpestadStyremedlem58
Inger Marie JonassenVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Garpestad As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00