Lekekassen As
Juridisk navn:  Lekekassen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37256600
Østerskogen 48 Østerskogen 48 Fax: 37256601
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune: www.skalleberg.no
Agder Grimstad
Org.nr: 835441652
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 144
Etableringsdato: 31.01.1984
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Skillebekk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
77,65%
Resultat  
  
187,83%
Egenkapital  
  
95,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 488.223.000 274.816.000 183.013.000 137.594.000 97.934.000
Resultat: 67.317.000 23.388.000 7.499.000 8.095.000 5.326.000
Egenkapital: 75.401.000 38.502.000 20.516.000 14.971.000 8.225.000
Regnskap for Lekekassen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 488.223.000 274.816.000 183.013.000 137.594.000 97.934.000
Driftskostnader -417.854.000 -249.038.000 -174.428.000 -130.553.000 -92.439.000
Driftsresultat 70.369.000 25.779.000 8.585.000 7.041.000 5.496.000
Finansinntekter 325.000 435.000 27.000 1.991.000 623.000
Finanskostnader -3.377.000 -2.826.000 -1.112.000 -937.000 -793.000
Finans -3.052.000 -2.391.000 -1.085.000 1.054.000 -170.000
Resultat før skatt 67.317.000 23.388.000 7.499.000 8.095.000 5.326.000
Skattekostnad -14.817.000 -5.152.000 -1.723.000 -1.349.000 -1.331.000
Årsresultat 52.499.000 18.236.000 5.776.000 6.746.000 3.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.106.000 3.582.000 4.639.000 2.051.000 1.912.000
Sum omløpsmidler 152.163.000 115.339.000 71.693.000 60.940.000 48.609.000
Sum eiendeler 156.269.000 118.921.000 76.332.000 62.991.000 50.521.000
Sum opptjent egenkapital 73.775.000 36.876.000 18.890.000 13.345.000 6.599.000
Sum egenkapital 75.401.000 38.502.000 20.516.000 14.971.000 8.225.000
Sum langsiktig gjeld 1.575.000 32.115.000 22.883.000 22.055.000 22.665.000
Sum kortsiktig gjeld 79.293.000 48.303.000 32.933.000 25.966.000 19.630.000
Sum gjeld og egenkapital 156.269.000 118.920.000 76.332.000 62.992.000 50.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 488.223.000 274.816.000 183.013.000 137.594.000 97.233.000
Andre inntekter 0 0 0 701.000
Driftsinntekter 488.223.000 274.816.000 183.013.000 137.594.000 97.934.000
Varekostnad -298.517.000 -172.215.000 -113.713.000 -84.253.000 -53.787.000
Lønninger -38.041.000 -22.352.000 -20.134.000 -14.900.000 -12.888.000
Avskrivning -1.030.000 -1.010.000 -937.000 -462.000 -514.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.266.000 -53.461.000 -39.644.000 -30.938.000 -25.250.000
Driftskostnader -417.854.000 -249.038.000 -174.428.000 -130.553.000 -92.439.000
Driftsresultat 70.369.000 25.779.000 8.585.000 7.041.000 5.496.000
Finansinntekter 325.000 435.000 27.000 1.991.000 623.000
Finanskostnader -3.377.000 -2.826.000 -1.112.000 -937.000 -793.000
Finans -3.052.000 -2.391.000 -1.085.000 1.054.000 -170.000
Konsernbidrag -15.600.000 -250.000 -231.000 0 -281.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 52.499.000 18.236.000 5.776.000 6.746.000 3.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.184.000 3.467.000 4.345.000 2.030.000 1.527.000
Sum varige driftsmidler 3.184.000 3.467.000 4.345.000 2.030.000 1.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 918.000 115.000 294.000 21.000 384.000
Sum anleggsmidler 4.106.000 3.582.000 4.639.000 2.051.000 1.912.000
Varebeholdning 69.179.000 69.257.000 66.454.000 49.617.000 35.901.000
Kundefordringer 6.429.000 7.113.000 233.000 1.035.000 853.000
Andre fordringer 8.909.000 970.000 2.217.000 1.251.000 1.763.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.542.000 3.084.000 2.756.000 9.015.000 10.091.000
Sum omløpsmidler 152.163.000 115.339.000 71.693.000 60.940.000 48.609.000
Sum eiendeler 156.269.000 118.921.000 76.332.000 62.991.000 50.521.000
Sum opptjent egenkapital 73.775.000 36.876.000 18.890.000 13.345.000 6.599.000
Sum egenkapital 75.401.000 38.502.000 20.516.000 14.971.000 8.225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 86.000 52.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.303.000 645.000 497.000 75.000 571.000
Sum langsiktig gjeld 1.575.000 32.115.000 22.883.000 22.055.000 22.665.000
Leverandørgjeld 5.826.000 16.775.000 11.504.000 11.651.000 7.788.000
Betalbar skatt 10.470.000 5.118.000 1.620.000 1.319.000 1.157.000
Skyldig offentlige avgifter 38.915.000 23.570.000 17.484.000 11.325.000 7.043.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.779.000 2.196.000 1.827.000 1.596.000 3.071.000
Sum kortsiktig gjeld 79.293.000 48.303.000 32.933.000 25.966.000 19.630.000
Sum gjeld og egenkapital 156.269.000 118.920.000 76.332.000 62.992.000 50.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.870.000 67.036.000 38.760.000 34.974.000 28.979.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 2.2 2.3 2.5
Likviditetsgrad 2 1.0 1 0.2 0.4 0.6
Soliditet 48.3 32.4 26.9 23.8 16.3
Resultatgrad 14.4 9.4 4.7 5.1 5.6
Rentedekningsgrad 20.8 9.1 7.7 7.5 6.9
Gjeldsgrad 1.1 2.1 2.7 3.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 45.2 2 11.3 14.3 12.1
Signatur
01.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Andreas SkallebergStyreleder38
Olav Heggeskog TrondsenStyremedlem38
Heidi Tegdan SkinningsrudStyremedlem31
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skalleberg Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00